DOCPROCESS ÎL NUMEȘTE PE COSTIN BAICU ÎN FUNCȚIA DE GROUP CFO

27 mai 2020, 05.35 - Afaceri   IT&C   Tehnologie  

Bucuresti - 27 mai 2020 -

DocProcess, compania românească ce dezvoltă soluții digitale pentru auto-matizarea proceselor de afaceri în cadrul ecosistemelor de parteneri, l-a numit pe Costin Baicu în func-ția de director financiar al grupului. Experiența pe care Costin Baicu o deține în domeniul financiar va contribui în procesul de extindere la nivel european și la atingerea obiectivelor ambițioase de dezvoltare ale companiei DocProcess.

„Venind dintr-o altă afacere antreprenorială locală, Costin înțelege foarte bine oportunitățile și provocările cu care se confruntă companiile IT cu creștere rapidă. Cunoștințele sale solide în domeniul financiar precum și experiența acestuia în susținerea companiilor în procesul de extindere la nivel internațional, vor fi atuuri valoroase în următoarele etape ale dezvoltării DocProcess. Împreună cu partenerii noștri de la Morphosis Capital, ii spunem bun venit în echipă”, a declarat Liviu Apolozan, fondator și Președinte al Consiliului de Administrație al DocProcess.

Costin Baicu are o experiență de peste 20 de ani, ocupând poziții de conducere în domeniul financiar. Înainte de a sosi la DocProcess, acesta a ocupat timp de 14 ani funcția de director financiar al compa-niei de IT, TotalSoft. Costin s-a alăturat companiei TotalSoft, o afacere antreprenorială românească, în anul 2006 și a ajutat la administrarea acesteia până în 2020. În aceasta perioada cifra de afaceri a To-talSoft a crescut de la 5 la 22 de milioane de euro. De asemenea, Costin a jucat un rol esențial în tran-zacția de preluare a TotalSoft de către Logo Software Investment SA și în integrarea ulterioară a com-paniei românești în structura grupului de origine turcă.

„Echipa DocProcess a reușit să dezvolte soluții tehnologice de ultimă generație, să cultive un portofoliu impresionant de clienți și să se extindă la nivel internațional, devenind în ultimii ani una dintre cele mai dinamice companii antreprenoriale din România. Sunt încântat să mă alătur unei astfel de companii deoarece îmi oferă oportunitatea extraordinară de a realiza o strategie ambițioasă de dezvoltare la nivel internațional împreună cu o echipă profesionistă și dedicată” a declarat Costin Baicu, noul CFO DocProcess.

În noul său rol, Costin Baicu va supraveghea toate piețele în care DocProcess activează. El va colabo-ra direct cu Consiliul de Administrație și cu echipa executivă internațională a DocProcess pentru a im-plementa strategia de dezvoltare și de creștere a profitabilității.

Numirea unui CFO marchează începerea unui nou capitol pentru DocProcess. În luna aprilie a acestui an, DocProcess a inaugurat un birou comercial la Paris și l-a numit pe Christophe Lacaze CEO pentru Franța si VP pentru expansiune internațională, accelerând astfel planurile de extindere ale grupului.

În 2019 grupul DocProcess a înregistrat venituri de aproximativ 3,2 milioane de euro, iar pentru anul 2020 obiectivul conducerii este de a atinge o cifră de afaceri de 4 milioane de euro și vânzări de cel pu-țin 1 milion de euro pe piața franceză. Până la sfârșitul acestui an, DocProcess se așteaptă să ajungă la 75 de angajați, dintre care 25 cu sediul în Franța. Compania recrutează în prezent personal pentru birourile din București, Paris și Grenoble, mărindu-și deja echipa internațională cu patru noi angajați, în ultimele două săptămâni.

Costin Baicu este licențiat în finanțe la Academia de Studii Economice din București și urmează în pre-zent programul de Executive MBA în cadrul Maastricht School of Management.

Despre DocProcess

DocProcess este o compania românească antreprenorială, înființată în anul 2005. DocProcess dezvoltă soluții de digitalizare în cloud pentru eficientizarea și automatizarea proceselor de achiziții, vânzări, logistice și financiar-contabile în cadrul unui ecosistem de business. În prezent, DocProcess oferă o suită de produse cheie, care ajută companiile să elimine hârtia și munca manuală repetitivă: DocXchange – platformă de automatizare Purchase-2-Pay și Order-2-Cash, DxArchive – platformă de management și arhivare în cloud și DxContract – soluție de contract management în cloud.

DocProcess are peste 3,500 clienți mari, jucători importanți locali și internaționali printre care Carrefour, Cora, Altex, Mondelez, Covalact sau Albalact. Soluțiile dezvoltate de DocProcess sunt utilizate de companii globale din retail și e-commerce precum și o gamă variată de industrii precum producție, logistică, servicii ca BPO (Business Process Outsourcing), dar și de companii de utilități, IT, farma, asigurări și bănci. În 2019, DocProcess a atras prima investiție de la fondul românesc de private equity, Morphosis Capital. Compania are în prezent birouri în România (București și Brașov) și Franța (Paris și Grenoble).
 

DOCPROCESS APPOINTS COSTIN BAICU AS THE NEW GROUP CFO

DocProcess, a Romanian company developing digital solutions that help automate business processes in a partner ecosystems, has appointed Costin Baicu as the group’s first full-time chief financial officer. Costin Baicu’s financial management experience will support DocPro-cess’s European expansion and ambitious growth goals.

“Coming from another local entrepreneurial business, Costin understands very well the opportunities and challenges that fast-growing IT companies face. His strong financial background and experience in help-ing companies expand internationally will be valuable assets in the next stages of DocProcess’s devel-opment. Together with our partners at Morphosis Capital, we are excited to welcome him to the team” said Liviu Apolozan, founder and President of the Board of Directors at DocProcess.

Costin Baicu has over 20 years of experience, having served in senior finance and management con-sultant positions. Prior to joining DocProcess, Baicu served for 14 years as the Chief Financial Officer of a Romanian IT company TotalSoft SA and was on the management team until 2020. In that period, turnover of TotalSoft grew from 5 million euro to over 22 million euro. Costin played an essential role in the acquisition of 100% of shares in TotalSoft by Logo Software Investment SA and the subsequent integration of the Romanian business into the structure of the Turkish group.

“DocProcess team developed state-of-the-art technology solutions, grew an impressive portfolio of cli-ents, scale, and expanded abroad, becoming in the past years one of the most dynamic entrepreneurial companies in Romania. Joining DocProcess gives me an exciting opportunity to work with a highly committed and professional team and to contribute to the development of an ambitious international growth strategy” said Costin Baicu, new CFO at DocProcess.

In his new role, Costin Baicu will oversee all the markets of activity of DocProcess. He will work direct-ly with the Board of Directors and the DocProcess international executive team to implement the firm’s strategy to achieve business expansion and profitable growth.

The appointment of a CFO marks a new chapter for DocProcess, a Romanian entrepreneurial company. In April this year, DocProcess has inaugurated a new commercial office in France and appointed Chris-tophe Lacaze, a CEO for France and VP of international expansion, accelerating its development plans.

In 2019 DocProcess had revenues of approximately 3,2 million euro. The target for 2020 is to reach 4 million euro turnover and to book sales of at least 1 million euro on the French market. By the end of this year, DocProcess expects to reach 75 employees, including 25 based in France.  The company is currently recruiting for new positions for offices in Bucharest, Paris and Grenoble, having already ex-panded its international team with four new employees in the last two weeks.

Costin Baicu holds a bachelor’s degree in finance from the Bucharest University of Economic Studies and is currently following Executive MBA programme within the Maastricht School of Management. 

About DocProcess

DocProcess is a Romanian entrepreneurial company established in 2005 by Liviu Apolozan. DocProcess develops digital cloud-based solutions that streamline and automate procurement, sales, logistics, financial and accounting processes within business ecosystems of partners. Currently, DocProcess offers three core products to help companies eliminate paper and repetitive manual work: DocXchange (Purchase-2-Pay and Order-2-Cash automation platform), DxArchive (electronic archiving), and DxContract (electronic contract management).

DocProcess has over 3,500 large clients, including prominent local and international players such as Carrefour, Cora, Mondelez, Covalact and Albalact. The solutions developed by DocProcess are used by global companies in sectors ranging from retail and e-commerce to production, transport and logistics, Business Process Outsourcing, utilities, IT, pharma, insurance and banking. In 2019, DocProcess received its first round of financing from the Romanian private equity fund Morphosis Capital. The company has offices both in Romania (in Bucharest and Brasov) and in France (in Paris and Grenoble).


.

Cuvinte cheie:  DocProcess  Costin Baicu  Liviu Apolozan  TotalSoft  Christophe Lacaze 

Imagini

DOCPROCESS ÎL NUMEȘTE PE COSTIN BAICU ÎN FUNCȚIA DE GROUP CFO

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.