Transportul şi schimbările climatice

20 august 2009, 03.14 - Mediu  

Bucureşti - 20 august 2009 - Reţeaua de Acţiune pentru Climă România lansează scrisoarea de poziţie cu tema “Transportul şi schimbările climatice” cu scopul de a trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte problematica schimbărilor climatice şi a nevoii de implicare din partea tuturor instituţiilor statului pentru a putea preveni sau ameliora efectele devastatoare ale acestui fenomen.

În urma unei analize riguroase cu privire la situaţia transporturilor în contextul schimbărilor climatice în România, experţii din cadrul Reţelei de Acţiune pentru Climă România au ajuns la concluzia că este nevoie de o relaţie de colaborare atât între ministerele competente în acest domeniu, cât şi de o relaţie mai bună între societatea civilă şi instituţiile statului. În acest sens, scrisoarea de poziţie propune o serie de recomandări pentru o strategie de dezvoltare durabilă bazată pe un plan de acţiuni concret şi fezabil. Scrisoarea de poziţie este adresată Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în vederea acordării unui interes deosebit acestor aspecte în procesul de construire, implementare şi promovare a strategiilor naţionale de dezvoltare durabilă în contextul schimbărilor climatice.

Identificând o serie de probleme majore în ceea ce priveşte situaţia transporturilor în România, Reţeaua de Acţiune pentru Climă România solicită Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii să întreprindă măsuri hotărâte pentru:
- Reducerea consumului de combustibil şi materiale; promovarea automobilelor hibride, curate şi ecologice; transferul de la transportul individual către transportul public (inclusiv feroviar); promovarea transportului intermodal;
- Creşterea calităţii transportului public; asigurarea securităţii transporturilor prin crearea unei infrastructuri de calitate; planificarea şi administrarea eficientă a localităţilor; eficientizarea reţelei de drumuri şi a spaţiilor de parcare fără imobilizarea spaţiilor publice;
- Eliminarea din trafic a autovehiculelor cu deficienţe ale sistemului de evacuare a gazelor; creşterea calităţii combustililor folosiţi; identificarea de soluţii eficiente privind problemele generate de particulele ultrafine cu riscuri majore de îmbolnăvire;
- Realizarea infrastructurii pentru transport intermodal;
- Încurajarea cetăţenilor şi furnizarea infrastructurii necesare pentru ca aceştia să folosească mai frecvent bicicleta sau mersul pe jos pentru transportul pe distanţe scurte.

La elaborarea scrisorii de poziţie pe tema “Transportul şi schimbările climatice” au contribuit Asociația Floarea Reginei - Sinaia, Fundaţia TERRA Mileniul III şi Asociaţia ALMA-RO, toate organizaţii neguvernamentale membre ale Reţelei de Acţiune pentru Climă România. Scrisoarea beneficiază de susţinerea StopCO2.ro. Documentul este disponibil la:
http://rac-ro.ngo.ro/date/45f2d148a93d8ff41295e9c045c14a70/Transportul_si_schimbarile_climatice.pdf

Scrisoarea de poziţie a fost redactată în cadrul proiectului „Consolidarea Reţelei de Acţiune pentru Climă România”, derulat în parteneriat de Asociaţia ALMA-RO, Fundaţia TERRA Mileniul III şi Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România (AIDRom) şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2006, Componenta 3 – Dezvoltarea sectorului ONG şi Educaţie Civică. Obiectivul general al proiectului este de a consolida rolul şi activitatea reţelei naţionale RAC-RO pentru combaterea schimbărilor climatice prin creşterea capacităţii organizaţionale a reţelei, îmbunătăţirea capacităţii membrilor reţelei de a se implica în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice legate de combaterea schimbărilor climatice şi educaţie, la nivel naţional şi internaţional şi creşterea participării reţelei în alte platforme europene de profil.

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.


Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Raluca Alexandru, coordonator activităţi de reţea - Reţeaua de Acţiune pentru Climă România, raluca.alexandru@rac-ro.ngo.ro , tel. 0745 490 933, 021 314 3960, fax: 031 816 6572.

Pentru eventuale informaţii şi sesizari legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.phare@mfinante.ro
http://alma-ro.ngo.ro/

Cuvinte cheie:  climă  Alma-Ro  transport 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.