Managementul deşeurilor şi schimbările climatice

13 august 2009, 11.34 - Mediu  

Bucureşti - 13 august 2009 - Reţeaua de Acţiune pentru Climă România lansează scrisoarea de poziţie cu tema “Managementul deşeurilor şi schimbările climatice” cu scopul de a trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte problematica schimbărilor climatice şi a nevoii de implicare din partea tuturor instituţiilor statului pentru a putea preveni sau ameliora efectele devastatoare ale acestui fenomen.

În urma unei analize riguroase cu privire la situaţia managementului deşeurilor în contextul schimbărilor climatice în România, experţii din cadrul Reţelei de Acţiune pentru Climă România au ajuns la concluzia că este nevoie de o relaţie de colaborare atât între ministerele competente în acest domeniu, cât şi de o relaţie mai bună între societatea civilă şi instituţiile statului. În acest sens, scrisoarea de poziţie propune o serie de recomandări pentru strategia de dezvoltare durabilă în domeniul managementului deşeurilor bazată pe un plan de acţiuni concret şi fezabil. Scrisoarea de poziţie este adresată Ministerului Mediului în vederea acordării unui interes deosebit acestor aspecte în procesul de construire, implementare şi promovare a strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor în contextul schimbărilor climatice.

Identificând o serie de probleme majore în ceea ce priveşte situaţia managementului deşeurilor în România, Reţeaua de Acţiune pentru Climă România solicită Ministerului Mediului să sprijine activ dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor prin:
· Achiziţionarea şi instalarea sistemelor de colectare selectivă în toate localităţile în cel mai scurt timp, având în vedere că materialele reciclabile reprezintă resurse care la momentul actual sunt pierdute;
· Construcţia facilităţilor de sortare, compostare şi reciclare, precum şi utilizarea materialelor ce rezultă din aceste procese;
· Asistenţă financiară şi tehnică pentru autorităţile locale cu posibilităţi financiare reduse pentru achiziţionarea vehiculelor de transport al deşeurilor;
· Urgentarea realizării staţiilor de transfer şi a facilităţilor de eliminare a deşeurilor municipale;
· Recuperarea şi utilizarea gazului provenit din depozite, acolo unde această soluţie este eficientă;
· Închiderea depozitelor neconforme în cel mai scurt timp;
· Asigurarea asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte privind managementul integrat al deşeurilor pentru autorităţile locale şi regionale;
· Creşterea numărului de proiecte de tip „Joint Implementation” în domeniul deşeurilor;
· Dezvoltarea şi susţinerea de campanii de conştientizare a publicului (pe teme de colectare selectivă, sortare, reciclare, compostare), acestea putându-se realiza prin introducerea obligaţiei beneficiarilor din cadrul POS Mediu Axa prioritară 2 – Sector managementul deşeurilor / reabilitarea terenurilor poluate istoric, ca la implementarea proiectelor să includă campanii susţinute de informare şi educare pentru colectare selectivă şi reducerea cantităţii de deşeuri;
· Sprijinirea coincinerării deşeurilor ne-reciclabile sau a căror reciclare este foarte dificilă (de exemplu a nămolurilor provenite din staţiile de epurare) în fabricile de ciment.

La elaborarea scrisorii de poziţie pe tema “Managementul deşeurilor şi schimbările climatice” au contribuit Asociaţia Amoeba Eco Center - Gheorgheni, Fundaţia TERRA Mileniul III şi Asociaţia ALMA-RO, toate organizaţii neguvernamentale membre ale Reţelei de Acţiune pentru Climă România. Scrisoarea beneficiază de susţinerea StopCO2.ro. Documentul este disponibil la:

http://rac-ro.ngo.ro/date/45f2d148a93d8ff41295e9c045c14a70/Managementul_deseurilor.pdf

Scrisoarea de poziţie a fost redactată în cadrul proiectului „Consolidarea Reţelei de Acţiune pentru Climă România”, derulat în parteneriat de Asociaţia ALMA-RO, Fundaţia TERRA Mileniul III şi Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România (AIDRom) şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2006, Componenta 3 – Dezvoltarea sectorului ONG şi Educaţie Civică. Obiectivul general al proiectului este de a consolida rolul şi activitatea reţelei naţionale RAC-RO pentru combaterea schimbărilor climatice prin creşterea capacităţii organizaţionale a reţelei, îmbunătăţirea capacităţii membrilor reţelei de a se implica în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice legate de combaterea schimbărilor climatice şi educaţie, la nivel naţional şi internaţional şi creşterea participării reţelei în alte platforme europene de profil.

Documentul este disponibil la:

http://rac-ro.ngo.ro/date/45f2d148a93d8ff41295e9c045c14a70/Managementul_deseurilor.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Raluca Alexandru, coordonator activităţi de reţea - Reţeaua de Acţiune pentru Climă România, raluca.alexandru@rac-ro.ngo.ro, tel. 0745 490 933, 021 314 3960, fax: 031 816 6572.
Pentru eventuale informaţii şi sesizari legate de proiectele Phare

http://www.alma-ro.ngo.ro/

Cuvinte cheie:  climĂ  mediu  ministere 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.