Agricultura şi schimbările climatice

06 august 2009, 12.50 - Mediu   Agricultură  

Bucureşti - 06 august 2009 - Reţeaua de Acţiune pentru Climă România lansează scrisoarea de poziţie cu tema “Agricultura şi schimbările climatice” cu scopul de a trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte problematica schimbărilor climatice şi a nevoii de implicare din partea tuturor instituţiilor statului pentru a putea preveni sau ameliora efectele devastatoare ale acestui fenomen.

În urma unei analize riguroase cu privire la situaţia agriculturii în contextul schimbărilor climatice în România, experţii Reţelei de Acţiune pentru Clima România au ajuns la concluzia că este nevoie o relaţie de colaborare atât între ministerele competente în acest domeniu, cât şi o relaţie mai bună între societeatea civilă şi instituţiile statului. În acest sens, scrisoarea de poziţie propune o serie de recomandări pentru o strategie de dezvoltare durabilă bazată pe un plan de acţiuni concret şi fezabil. Scrisoarea de poziţie este adresată Ministerului Mediului şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în vederea acordării unui interes deosebit acestor aspecte în procesul de construire, implementare şi promovare a strategiilor naţionale de dezvoltare durabilă în contextul schimbărilor climatice.

Identificând o serie de probleme majore în ceea ce priveste situaţia agriculturii în România, Reţeaua de Acţiune pentru Climă România solicită Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să întreprindă măsuri hotărâte pentru:
a. Alocarea fondurilor şi facilităţilor pentru a echipa agricultura cu tractoare şi alte utilaje moderne cu emisii de GES reduse, acestea putând fi primele autovehicule care să treacă pe consum de biocombustibili;
b. Facilitarea introducerii unor tehnici şi metode în zootehnie pentru a reduce drastic emisiile de metan şi amoniac ce rezultă din zootehnia neperformantă;
c. Gestionarea eficientă a resurselor de apă în agricultură, respectiv o mai bună utilizare a rezervelor de umiditate din sol pe tot parcursul sezonului de vegetaţie, inclusiv alegerea perioadelor de semănat în funcţie de gradul de aprovizionare cu apă al solurilor, precum şi un consum redus de energie prin în aplicarea irigaţiilor.

La elaborarea scrisorii de poziţie pe tema “Agricultura şi schimbările climatice” au contribuit Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, Fundaţia TERRA Mileniul III şi Asociaţia ALMA-RO, toate organizaţii neguvernamentale membre ale Reţelei de Acţiune pentru Climă România. Scrisoarea beneficiază de susţinerea StopCO2.ro.

Scrisoarea de poziţie a fost redactată în cadrul proiectului „Consolidarea Reţelei de Acţiune pentru Climă România”, derulat în parteneriat de Asociaţia ALMA-RO, Fundaţia TERRA Mileniul III şi Asociaţia Ecumenică din România (AIDRom) şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2006, Componenta 3 – Dezvoltarea sectorului ONG şi Educaţie Civică. Obiectivul general al proiectului este de a consolida rolul şi activitatea reţelei naţionale RAC-RO pentru combaterea schimbărilor climatice prin creşterea capacităţii organizaţionale a reţelei, îmbunătăţirea capacităţii membrilor reţelei de a se implica în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice legate de combaterea schimbărilor climatice şi educaţie, la nivel naţional şi internaţional şi creşterea participării reţelei în alte platforme europene de profil.

Pentru eventuale informaţii şi sesizari legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.phare@mfinante.ro


Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Raluca Alexandru, coordonator activităţi de reţea - Reţeaua de Acţiune pentru Climă România, raluca.alexandru@rac-ro.ngo.ro , tel. 0745 490 933, 021 314 3960, fax: 031 816 6572
www.rac-ro.ngo.ro

Documentul este disponibil la:
http://rac-ro.ngo.ro/date/45f2d148a93d8ff41295e9c045c14a70/Agricultura_si_schimbarile_climatice_1.pdf

http://alma-ro.ngo.ro/

Cuvinte cheie:  climă  agricultură  scrisoare 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.