Pădurile în contextul schimbărilor climatice

29 iulie 2009, 03.36 - Mediu  

Bucureşti - 29 iulie 2009 - Reţeaua de Acţiune pentru Climă România lansează scrisoarea de poziţie cu tema “Pădurile în contextul schimbărilor climatice” cu scopul de a trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte problematica schimbărilor climatice şi a nevoii de implicare din partea tuturor instituţiilor statului pentru a putea preveni sau ameliora efectele devastatoare ale acestui fenomen.

În urma unei analize riguroase cu privire la situaţia pădurilor în contextul schimbărilor climatice în România, experţii din cadrul Reţelei de Acţiune pentru Climă România au ajuns la concluzia că este nevoie o relaţie de colaborare atât între ministerele competente în acest domeniu, cât şi o relaţie mai bună între societeatea civilă şi instituţiile statului. În acest sens, scrisoarea de poziţie propune o serie de recomandări pentru o strategie de dezvoltare durabilă bazată pe un plan de acţiuni concret şi fezabil. Scrisoarea de poziţie este adresată Guvernului României, Parlamentului şi Ministerului Mediului şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în vederea acordării unui interes deosebit acestor aspecte în procesul de construire, implementare şi promovare a strategiilor naţionale de dezvoltare durabilă în contextul schimbărilor climatice.

Identificând o serie de probleme majore în ceea ce priveste situaţia pădurilor în România, Reţeaua de Acţiune pentru Climă România solicită Parlamentului şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să întreprindă măsuri hotărâte pentru modificarea şi completarea Codului silvic:
- Codul silvic să includă obligaţiile prevăzute în Directivele Europene de Mediu (Directiva EU 2001/42/EC, transpusă în legislaţia română prin HG nr. 1076/2004 şi cu menţiunile aduse de O.M. 995/2006, care prevede că amenajamentele silvice au obligaţia obţinerii avizului de mediu (cu dezbatere publică);
- Respectarea legislaţeiei de mediu privind obligativitatea efectuarii evaluării de mediu la construirea de noi drumuri forestiere;
- Limitarea tăierilor rase la 1 hectar, urmând exemplul ţărilor europene, etc.

La elaborarea scrisorii de poziţie pe tema “Pădurile în contextul schimbărilor climatice” au contribuit Asociația Rhododendron Târgu-Mureș, Fundaţia TERRA Mileniul III şi Asociaţia ALMA-RO, toate organizaţii neguvernamentale membre ale Reţelei de Acţiune pentru Climă România. Scrisoarea beneficiază de susţinerea StopCO2.ro. Documentul este disponibil la:
http://rac-ro.ngo.ro/date/45f2d148a93d8ff41295e9c045c14a70/Paduri_schimbari_climatice.pdf .

Scrisoarea de poziţie a fost redactată în cadrul proiectului „Consolidarea Reţelei de Acţiune pentru Climă România”, derulat în parteneriat de Asociaţia ALMA-RO, Fundaţia TERRA Mileniul III şi Asociaţia Ecumenică din România (AIDRom) şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2006, Componenta 3 – Dezvoltarea sectorului ONG şi Educaţie Civică. Obiectivul general al proiectului este de a consolida rolul şi activitatea reţelei naţionale RAC-RO pentru combaterea schimbărilor climatice prin creşterea capacităţii organizaţionale a reţelei, îmbunătăţirea capacităţii membrilor reţelei de a se implica în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice legate de combaterea schimbărilor climatice şi educaţie, la nivel naţional şi internaţional şi creşterea participării reţelei în alte platforme europene de profil.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi: Reţeaua de Acţiune pentru Climă România, raluca.alexandru@rac-ro.ngo.ro, tel. 0745 490 933, 021 314 3960, fax: 031 816 6572, persoana de contact Raluca Alexandru, coordonator activităţi de reţea.

Pentru eventuale informaţii şi sesizari legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.phare@mfinante.ro.

Documentul este disponibil la:
http://rac-ro.ngo.ro/date/45f2d148a93d8ff41295e9c045c14a70/Paduri_schimbari_climatice.pdf.

http://alma-ro.ngo.ro/

Cuvinte cheie:  păduri  climă  Reţeaua de Acţiune pentru Climă România  

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.