Comunicat de presă

29 iunie 2009, 06.29 - Avocatură  

Bucureşti - 29 iunie 2009 - S.C.A. Duţescu şi Asociaţii, reprezentată de av. Cristian Duţescu, cu sediul în Bucureşti, str.Popa Rusu nr.9, sect.2, în calitate de avocaţi ai SC NOVA TRADE SA, aducem la cunoştinţa publicului depunerea la registratura Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a unei cereri privind revocarea deciziei nr. 875/01.06.2009 de aprobare a ofertei publice obligatorii de preluare a S.C. ASIGURARE REASIGURARE ARDAF S.A. Bucureşti iniţiată de către Generali PPF Holding B.V., pentru încălcarea prevederilor art. 204 din Legea nr.297/2004 şi ale art. 5 alin. (4) din Directiva Parlamentului şi Consiliului nr. 2004/25/CE, referitoare la obligativitatea oferirii unui preţ echitabil.

Totodată am solicitat autorităţii pieţei de capital suspendarea temporară a derulării ofertei publice de preluare în vederea evitării creării de prejudicii investitorilor în titluri Ardaf.
În numele clientului nostru am solicitat Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare obligarea ofertantului Generali PPF Holding BV la depunerea unei documentaţii de ofertă care să conţină un preţ stabilit conform datelor existente în momentul în care grupul Generali a preluat efectiv controlul asupra emitentului ARDAF SA, respectiv în momentul în care ofertantul a început să acţioneze concertat cu fostul acţionar majoritar indirect, grupul PPF.

În cererea adresată CNVM am arătat că o serie de evenimente excepţionale au afectat determinarea unui preţ corect al ofertei publice, în rândul acestora aflându-se operaţiunile de diminuare, respectiv de majorare de capital social care au avut loc în cursul anului 2008 şi care au avut drept efect principal diluarea participaţiilor acţionarilor minoritari şi, pe cale de consecinţă, reducerea valorii totale a ofertei publice de preluare, a cărei obligativitate era evidentă pentru noul acţionar majoritar indirect

SCA DUŢESCU ŞI ASOCIAŢII
Prin avocat Cristian Duţescu

Societate Civilă de Avocaţi “Duţescu şi Asociaţii”
Bucuresti, str. Popa Rusu nr. 9, parter, ap. 2, Sector 2
Tel. 0311.048.046
Fax. 0311.048.045

Cuvinte cheie:  avocatură asigurări  

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.