Cea de-a şasea conferinţă anuală de fiscalitate a Ernst & Young. Ce modificări aduce Codul Fiscal pentru 2012?

Bucureşti - 26 ianuarie 2012 - Cea de-a şasea conferinţă anuală de fiscalitate a Ernst & Young a avut loc pe 26 ianuarie 2012 la JW Marriott Hotel Bucureşti, unde opt specialişti în fiscalitate şi consultanţă de afaceri au prezentat principalele modificări aduse Codului Fiscal, Normelor de aplicare a Codului Fiscal şi altor acte normative fiscal-contabile, care vor avea impact asupra companiilor din România în 2012.

Temele abordate în cadrul conferinţei s-au axat pe ultimele schimbări legislative referitoare la: impozitul pe profit şi regimul impozitării nerezidenţilor, TVA, impozitul pe venit şi contribuţiile la asigurările sociale; modificări ale reglementărilor contabile şi închiderea anului fiscal; aspecte legate de litigiile fiscale.

Venkatesh Srinivasan, Partener şi Director al departamentului de Asistenţă fiscală şi juridică Ernst & Young, a deschis conferinţa menţionând că presiunile mediului economic necesită o abordare mai pragmatică din partea autorităţilor fiscale, în ceea ce priveşte plătitorii de taxe.

Alex Milcev, Partener în departamentul de Asistenţă Fiscală, a subliniat impactul semnificativ al schimbărilor din legislaţia fiscală şi contabilă asupra activităţii companiilor. “Înţelegerea rapidă şi corectă a schimbărilor care s-au produs anul acesta în legislaţia fiscală şi contabilă este cu atât mai importantă în contextul actual de volatilitate economică. Conferinţa noastră anuală se adresează companiilor din România, pe care le sprijinim să ţină pasul cu legislaţia în continuă schimbare şi să-şi reducă potenţiale costuri legate de interpretarea sau aplicarea inadecvată a reglementărilor în vigoare.”

Miruna Enache, Tax Director, a menţionat că modificarile aduse Codului Fiscal în 2012 în ceea ce priveşte impozitele directe aplicabile persoanelor juridice nu au fost neaşteptate. Ea a precizat că în acest domeniu legislaţia a urmat două tendinţe clare, şi anume introducerea unor prevederi menite să acopere tratamentul fiscal pentru tranzacţii sau instrumente noi – cele generate de contractele de fiducie, operaţiunile celor ce aplică Standardele Internaţionale de raportare financiară - şi introducerea unor prevederi menite să aducă venituri suplimentare la Bugetul de Stat – amânarea deductibilităţii cheltuielilor cu reparaţiile mijloacelor fixe, majorarea taxelor locale pentru clădirile nereevaluate. Prezentarea sa a cuprins şi câteva menţiuni privind modificările declaraţiilor de impozit, precum şi aspectele monitorizate de autorităţile fiscale în cadrul inspecţiilor desfăşurate în 2011.

Claudia Sofianu, Senior Manager în cadrul echipei Human Capital, a făcut apoi o trecere în revistă a modificărilor aduse la impozitul pe venit şi contribuţiile la asigurările sociale ce intră în vigoare de la 1 ianuarie 2012.

“În ceea ce priveşte impozitul pe venit, printre modificările-cheie aduse Codului Fiscal în septembrie şi decembrie anul trecut, se numără: introducerea conceptului de fiducie şi a regimului fiscal aferent, reglementarea închirierii de camere în scop turistic şi schimbarea termenului unic pentru depunerea declaraţiei anuale şi plata impozitului (de la 15 mai la 25 mai). Referitor la contribuţiile de asigurări sociale, Claudia a menţionat că unele din prevederile recente care intră în vigoare de la 1 iulie 2012, pot ridica dificultăţi de implementare datorită transferării competenţei de administrare fiscală de la agenţiile specializate la autorităţile fiscale naţionale.”

Cu privire la modificările aduse taxei pe valoarea adăugată ce intră în vigoare din ianuarie 2012, Nina Gurdiş, Tax Senior Manager, a menţionat că modificările-cheie inlud deductibilitatea TVA aferentă autoturismelor şi combustibilului, anularea din oficiu a înregistrării de TVA şi consecinţele asupra dreptului de deducere a TVA, precum şi prevederile privind stabilirea din oficiu a TVA de către organele fiscale în cazul nedepunerii decontului de TVA. De asemenea, a fost pusă în discuţie tratamentul de TVA aplicabil în cazul achiziţiilor de creanţe, în lumina deciziei Curţii Europene de Justiţie GFKL, emisă în 2011.

Radu Tudoran, Director Executiv, a trecut în revistă principalele modificări ale reglementărilor contabile produse în 2011, printre care modificările aduse Legii contabilităţii, introducerea sistemului simplificat de contabilitate, contabilitatea grupurilor de interese economice. Modificările au fost menţionate în contextul închiderii exerciţiului financiar 2011, punându-se accentul pe noile obligaţii declarative introduse cu privire la situaţiile financiare şi raportările contabile anuale.

Gelu Gherghescu, Partener în departamentul de Asistenţă în afaceri, a menţionat că trecerea la IFRS ca baza a contabilităţii a fost un proiect care în anumite cazuri a implicat implementarea de aplicaţii noi sau modificarea celor existente, şi chiar modificarea sau rafinarea unor metodologii contabile.

Octavian Bratu, Manager, a oferit o serie de informaţii practice despre închiderea exerciţiului financiar 2011 şi a prezentat noul Ordin nr. 52/2012 adoptat de Ministerul Finanţelor Publice, care vizează întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale.

Dan Ciupală, Senior Manager în cadrul Platis Bazilescu SPARL, societatea de avocatură asociată Ernst & Young în România, a trecut în revistă modificările Codului de Procedura Fiscală incidente în cazul executării silite a creanţelor fiscale. "Modificările şi completările Codului de Procedură Fiscală introduse prin Ordonanţa Guvernului nr.29/2011 clarifică ordinea folosirii mijloacelor de comunicare a actului administrativ fiscal în sensul că actul administrativ fiscal se comunică prioritar prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Numai în cazul în care comunicarea actului administrativ fiscal nu este posibilă prin remitere sau mijloace de comunicare cu confirmare de primire se va utiliza comunicarea prin mass-media. Actul administrativ fiscal care nu a fost comunicat în acest fel, este inopozabil contribuabilului şi nu produce efecte juridice" a precizat Dan Ciupală.

În finalul conferinţei Gabriel Apostu, Partener în cadrul departamentului de Asistenţă în afaceri, a trecut în revistă cele mai importante aspecte legate de facturarea electronică, scenarii pe care companiile le pot aplica în cazul în care doresc să utilizeze schimbul de facturi electronice, precum si consideraţii legate de implementarea acestor scenarii.

La eveniment au participat peste 225 de persoane, reprezentând principalele companii româneşti şi multinaţionale din toate domeniile de activitate, de la cel financiar-bancar, până la FMCG, retail, industria de petrol şi gaze, şi industria farmaceutică.

Despre Ernst & Young

Ernst & Young este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 152.000 de angajaţi în 700 de birouri din 140 de ţări şi venituri de aproximativ 22,9 miliarde dolari în anul 2011. Reţeaua noastră este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia ne ajută să le acordăm clienţilor servicii prin care să beneficieze de oportunităţile din întreaga lume. În România, Ernst & Young este unul dintre liderii de pe piaţa serviciilor profesionale încă de la înfiinţare, în anul 1992. Cei peste 450 angajaţi din România şi Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, asistenţă în tranzacţii şi servicii de asistenţă în afaceri către companii multinaţionale şi locale. Avem birouri în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara şi Chişinău.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina noastră de internet
http://www.ey.com/

Cuvinte cheie:  Ernst & Young  conferinţă  fiscalitate 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.