Achizitia de servicii catering-INOMED

20 octombrie 2011, 04.27 - Afaceri   Industrie   Media / Publicitate  

Bucureşti - 20 octombrie 2011 - 1. SC PUBLIONE MEDIA SRL din România în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Bucuresti, Str. AUREL VLAICU Nr 62-66, Sector 2, organizează procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei pentru achizitia de servicii catering, conform Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, respectiv Anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1.
2. Sursa de finantare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului: POSDRU/78/3.2/A/67181. Titlul proiectului: „Indeplinirea normelor de sanatate si securitate la locul de munca in domeniul media – INOMED”
3. Specificatii tehnice minime:
Achizitionarea de servicii catering se va realiza conform documentatiei anexate prezentului anunt.
4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 24.10.2011 ora 16:00
Clarificari privind achizitia sau documentatia pentru ofertanti, pot fi obtinute la urmatoarea adresa a achizitorului din Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu Nr 62-66, sector 2, sau prin mail la info@publimedia.ro.
5.Limba de redactare a ofertei: limba romana
6. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA
Pretul ofertei este ferm in RON.
NU se accepta actualizarea pretului contractului.
7.Valabilitatea ofertei: 30 de zile
8.Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de prestari servicii va fi “pretul cel mai scazut“.
9. Oferta se depune la registratura SC PUBLIONE MEDIA SRL situata in Bucuresti, Str. AUREL VLAICU Nr 62-66, Sector 2. Transmiterea se poate face prin posta, curierat sau personal la registratura.
10. Data limita pentru depunerea ofertei: 26.10.2011, ora 12:00
11. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 26.10.2011 ora 13:30, la sediul achizitorului.
12. Data publicarii anuntului: 20.10.2011

24.10.2011

CLARIFICARI

SC PUBLIONE MEDIA S.R.L cu adresa de contact în Aurel Vlaicu nr 62-66, sector 2, România, beneficiar al finanţării nerambursabile din POSDRU, în baza contractului nr. POSDRU/78/3.2/A/67181, cofinanţat din Fondul Social European si fonduri de la bugetul de stat, precum si din fonduri proprii, in cadrul proiectului „Indeplinirea normelor de sanatate si securitate la locul de munca in domeniul media – INOMED”, publică prezentele raspunsuri la clarificarile solicitate cu privire la cererea de ofertă pentru achiziţionarea de „Servicii de catering”, raspunsuri insotite de intrebarile adresate, dupa cum urmeaza:

INTREBAREA 1:
Care este valoarea estimata a contractului fara TVA?

RASPUNS 1:
Valoarea estimata a achizitiei de servicii catering este de 4.000 lei fara TVA. Conform Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 achizitorul nu este obligat ca prin documentatia de atribuire sa faca publica valoarea achizitiei.

26.10.2011


ANUNT DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie servicii catering, cod CPV 55520000-1 necesare pentru buna implementare a proiectului „Indeplinirea normelor de sanatate si securitate la locul de munca in domeniul media – INOMED”, ID: POSDRU/78/3.2/A/67181
I. ACHIZITOR

SC Publione Media SRL
Str. AUREL VLAICU Nr 62-66, Sector 2, Bucuresti, e-mail: info@publimedia.ro; tel. 0318256200 si fax.0318256300.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract: Contract de achizitie servicii catering- necesare pentru buna implementare a proiectului „Indeplinirea normelor de sanatate si securitate la locul de munca in domeniul media – INOMED”, ID: POSDRU/78/3.2/A/67181
II.2) Obiectul contractului: Prestari servicii catering
II.3) Tip contract: Servicii
II.4) cod CPV 55520000-1
II.5) Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scăzut”
II.6) Procedura: Procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei desfasurată conform instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010, privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 – 2013
II.7) Data anuntului: 26.10.2011
III. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

III.1) Număr de oferte valabile primite: 2
III.2) Câstigător: S.C. ELAMI CONSULTING S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 2, Str. Dumitrache Banu, nr. 25, parter, camera 1, CUI 18185300, Nr. de ordine la registrul comertului J40/20312/05.12.2005
III.3) Pretul contractului (fără TVA): 3.648 LEI

Data
26.10.2011

Documentatia se descarca mai jos:

Cuvinte cheie:  Publione Media  anunţ  achiziţie 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.