Asistentă tehnică pentru realizarea unei campanii de informare publică la nivel national privind POS-T – finalizare si rezultate

04 mai 2011, 06.10 - Afaceri   Social   Tehnologie  

Bucureşti - 04 mai 2011 - Astăzi, 4 mai 2011 – Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Directia Generală Relatii Financiare Externe anuntă finalizarea contractului „Asistentă tehnică pentru realizarea unei campanii de informare publică la nivel national privind Programul Operational Sectorial Transport 2007 – 2013”.

Pentru a promova programul TRANS si pentru a încuraja accesarea fondurilor disponibile, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Directia Generală Relatii Financiare Externe a realizat o campanie de informare publică la nivel national, cu următoarele obiective:

• informarea publicului larg asupra contribuţiei Uniunii Europene la dezvoltarea infrastructurii naţionale şi a îmbunătăţirii calităţii serviciilor din sectorul transporturi din România.

• informarea partenerilor şi beneficiarilor finali (existenţi şi potenţiali), implicaţi în implementarea POS-T, în scopul măririi gradului de absorbţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune.

Proiectul a avut o durată de 12 luni, valoarea totală a acestuia fiind de 3.160.500 lei (fără TVA), din care 2.372.587,35 lei reprezintă contributia Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională din Programul Operational Sectorial Transport 2007-2013. Finanţarea s-a făcut prin Axa Prioritară 4 a POS-T, „Asistentă Tehnică”, Domeniul Major de Intervenţie 4.2. – Sprijin pentru informare şi publicitate privind POS-T.

Proiectul a constat în:
● realizarea unei strategii de brand pentru TRANS;
● campanie media ce a cuprins un spot TV, un spot radio, machete de presă, outdoor şi online;
● dezvoltarea unui website dedicat programului;
● realizarea unor cercetări calitative şi cantitative privind nivelul actual de cunoştinţe despre fondurile structurale, mai ales în domeniul transporturilor, cât şi aşteptările publicului-ţintă (potenţialii beneficiari şi publicul larg);
● realizarea de materiale informative şi promoţionale;
● o serie de activităţi de relatii publice (organizarea unei conferinte de presă, etc.).

Prin aceasta campanie s-a realizat oferirea de informaţii corecte şi complete tuturor beneficiarilor acestui program, precum şi publicului larg, cetăţeni români şi ai Uniunii Europene, cu privire la oportunităţile de finanţare prin intermediul TRANS.

Rezultatele proiectului „Asistentă tehnică pentru realizarea unei campanii de informare publică la nivel national privind Programul Operational Sectorial Transport 2007 – 2013” au fost:
• cresterea gradului de transparentă privind absorbtia fondurilor europene nerambursabile prin POS-T;
• aproximativ 38.000 vizite pe website-ul www.ampost.ro;
• construirea unei imagini unitare si coerente a programului TRANS;
• 1.414 difuzări ale spotului TV;
• 193 difuzări ale spotului radio;
• 129 apariţii în presa scrisă natională si locală;
• 3.454.894 de afisări ale banner-ului POS-T si 3.734 click-uri pe banner.
• diseminarea de materiale informative si promotionale la nivel national către 483 destinatari: beneficiari ai POS-T, Reprezentanta Comisiei Europene în România, centrele de informare Europe Direct, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, primării, consilii judetene, prefecturi, etc.

Notă pentru editori:

Autoritatea Contractantă a proiectului este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, iar Autoritatea de Implementare este Directia Proiecte Asistentă Tehnică din cadrul Autoritătii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport 2007 – 2013 - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. În cadrul acestui proiect, agenţiile SC Mercury360 Communications SRL şi SC Grapefruit SRL semnează identitatea vizuală (nume, logo, slogan) şi strategia de brand pentru POS Transport, conceptul şi implementarea campaniei de informare.

Despre TRANS - Programul Operaţional Sectorial „Transport” 2007-2013:
TRANS este un instrument strategic elaborat pe baza obiectivelor Cadrului Naţional Strategic de Referinţă care stabileşte priorităţile, obiectivele si alocarea financiară pentru dezvoltarea sectorului de transporturi din România cu ajutor comunitar, în perioada 2007 – 2013.

Printre obiectivele specifice ale TRANS se numără: modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, modernizarea reţelelor naţionale de transport, promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal şi sprijinirea dezvoltării transportului durabil.
Programul Operaţional Sectorial „Transport” este structurat pe patru Axe Prioritare, ce cuprind domeniile de intervenţie în cadrul cărora se pot finanţa proiecte de transpor, bugetul total fiind de aproximativ 5,7 Miliarde EUR din care 4,57 Miliarde EUR din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune şi 1,09 Miliarde EUR de la Bugetul de Stat.

Principalii beneficiari ai Programului Operaţional Sectorial „Transport” sunt: administraţiile naţionale ale infrastructurilor de transport feroviare, rutiere şi navale, şi administraţiile naţionale şi regionale ale infrastructurii aeroportuare. Mai multe detalii despre TRANS pot fi găsite pe www.ampost.ro

Lista beneficiarilor POST:

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România SA
Compania Natională de Căi Ferate ”CFR” SA
Regia Autonomă Administratia Fluvială a Dunării de Jos Galati
Compania Natională Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta
Compania Natională Administratia Porturilor Dunării Maritime S.A. Galati
Compania Natională Administratia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu
Compania Natională Administratia Canalelor Navigabile S.A.
Autoritatea Navală Română
Regia Autonomă Aeroportul International Cluj Napoca
Regia Autonomă Aeroportul International Craiova
Regia Autonomă Aeroportul International „Delta Dunării” Tulcea
Regia Autonomă Aeroportul International Satu Mare
Regia Autonomă Aeroportul International Baia Mare
Regia Autonomă Aeroportul International Iasi
Societatea Comercială Aeroportul International Arad S.A.
Regia Autonomă Aeroportul Transilvania Târgul-Mures
Aeroportul International „George Enescu” Bacău
Regia Autonomă Aeroportul Sibiu
Regia Autonomă Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava
Societatea Natională Aeroportul International „Mihail Kogălniceanu” Constanta S.A.
Societatea Natională Aeroportul International Timisoara „Traian Vuia” S.A
Societatea Comercială Regional Air Services S.R.L.
Regia Autonomă Aeroportul Oradea

Date de contact:
Gabriela TELETIN – Director, Directia Proiecte Asistentă Tehnică, AM POST, e-mail: gabriela.teletin@mt.ro
Cătălin COSTACHE – Director, Directia Programare, AM POST, e-mail: catalin.costache@mt.ro


Cuvinte cheie:  MTI  finalizare  POS-T 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.