Comunicat de presă Simaps SRL

08 februarie 2011, 03.33 - Sănătate   Social   Evenimente  

Bucureşti - 08 februarie 2011 - S.C. MEDSAN S.R.L. din Cluj-Napoca anunţă finalizarea proiectului „Dezvoltarea de servicii integrate medicale şi IT în medicina muncii pentru promovarea unei abordări centrate pe beneficiar în actul medical – e–MEDSAN” în perioada mai 2009 – februarie 2011.
Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional, integrându-se în axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”

Scopul proiectului a fost diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite de centrul medical MEDSAN în domeniul medicinei muncii iar obiectivul general al proiectului - dezvoltarea de noi servicii – activităţi preventive, consiliere individuală pe factorii de risc, creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la prevenirea bolilor profesionale şi educaţia pentru sănătate.

Rezultatele obţinute în urma proiectului sunt:

- creşterea cantitativă şi calitativă a serviciilor (de la 107 contracte la începutul proiectului la 240 contracte la finalul acestuia prin creşterea portofoliului de clienţi – companii din domenii diverse - de la firme de construcţii la cele de soft, IT, medicale, servicii etc.);
- diversificarea şi extinderea gamei de servicii prin amenajarea şi dotarea cu echipament a laboratorului de analize medicale performant, precum şi prin îmbunătăţirea dotării serviciului mobil;
- evaluarea aprofundată a stării de sănătate şi stabilirea unui diagnostic précis sunt susţinute de analizele medicale complexe realizate în laboratorul centrului;
- deservirea a 8 locaţii urbane din regiune NV prin serviciul mobil;
- investigarea şi diagnosticarea problemelor oftalmologice în noul cabinetul, dotat cu aparatură performantă;
- desfăşurarea unor activităţi de informare, educare, consiliere individuală cu privire la prevenirea bolilor profesionale, a accidentelor de muncă, acordarea primului ajutor, promovarea unui stil de viaţă sănătos;
- obţinerea unei baze de date actualizate ce stochează informaţiile medicale ale clienţilor noştri prin dezvoltarea portalului e-medsan precum şi transmiterea datelor cu caracter medical în condiţii de confidenţialitate spre pacienţi şi medicii lor;
- creşterea gradului de vizibilitate a serviciilor MEDSAN prin realizarea materialelor promoţionale ale proiectului.

Indicatorii realizaţi sunt: 3 locuri de muncă nou create în cadrul proiectului; 3500 de beneficiari (clienţi MEDSAN) care vor avea acces la baza de date securizată, ce stochează informaţii medicale; 8 locaţii urbane din NV deservite de unitatea mobilă: Cluj-Napoca, Baia-Mare, Oradea, Zalău, Bistriţa-Năsăud, Alba Iulia, Turda, Dej; 200 de firme beneficiază de serviciile MEDSAN.

Investiţia în echipamentele alese de echipa centrului pentru dotarea laboratorului şi dezvoltarea serviciilor integrate se bazează pe tehnologii şi produse performante, de ultimă generaţie. Preocuparea pentru asigurarea unor standarde de calitate a impus preluarea acestor standarde şi în domeniul investiţional, calitatea reprezentând primul criteriu în alegerea echipamentelor şi dotărilor centrului. Toate aceste investiţii au dus la dezvoltarea gamei de servicii de diagnostic şi investigare ofertate de MEDSAN.

Preocuparea pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei s-a realizat şi prin creşterea accesului la servicii medicale a populaţiei vulnerabile, din zone defavorizate, datorită extinderii geografice a seviciilor mobile în regiunea NV, prin dotarea serviciului mobil cu aparatură nouă şi performantă.

Serviciile de dezvoltare a portalului (site-lui) MEDSAN - dezvoltarea posibilităţii de interogare, în condiţii de confidenţialitate, a fişierelor personale cu datele medicale – diagnostice, rezultatele analizelor şi investigaţiilor, tratamentele efectuate, factorii de risc identificaţi, în vederea operaţionalizării şi fluidizării serviciilor medicale şi în vederea interconectării ulterioare a bazei de date a firmei la serviciile de „e-sănătate” au dus, de asemenea, la dezvoltarea gamei de servicii de diagnostic şi investigare şi medicina muncii.

Dezvoltarea infrastructurii de laborator şi a serviciului mobil a permis apariţia a 3 locuri noi de muncă. Pe parcursul proiectului echipa centrului a fost (şi va fi în continuare formată) în domeniul managementului de proiect în vederea dezvoltării de proiecte pentru priorităţile strategice de dezvoltare ale firmei şi în vederea accesării fondurilor structurale şi a altor tipuri de granturi la nivel European.

Prin creşterea eficienţei economice a firmei, MEDSAN va contribui la creşterea pieţei de servicii medicale de medicina muncii la nivelul localităţii Cluj-Napoca şi la nivelul regiunii, contribuind astfel la dezvoltarea unui sector potenţial important pentru oraş şi anume sectorul sănătate.

Date de contact:
Centrul Medical MEDSAN
Str. Ilie Măcelaru nr. 28, Cluj Napoca
Tel./fax: 0264-597603
e-mail: medical@medsancluj.ro

http://www.medsancluj.ro/

Cuvinte cheie:  Medsan  finalizare  proiect 

Imagini

Comunicat de presă Simaps SRL
Comunicat de presă Simaps SRL
Comunicat de presă Simaps SRL
Comunicat de presă Simaps SRL

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.