Compania Municipală Managementul Traficului București, implicată în cadrul proiectului dedicat modernizării Sistemului de Semaforizare Inteligentă din București

06 martie 2024, 04.15 - Afaceri   Social  

București - 06 martie 2024 -

În cadrul procedurii de achiziție de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-llfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”, a fost declarată câștigătoare asocierea pentru care Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. era subcontractor declarat.


Scopul serviciilor solicitate este de a elabora documentațiile SF, documentații necesare pentru obținere avize, acorduri si puncte de vedere ale autorităților competente (după caz) și toate studiile și expertizele de specialitate conexe pentru Modernizare și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă.


Obiectivul general este de a oferi Autorității Contractante – Primăria Municipiului București – cea mai bună soluție pentru implementarea unei arhitecturi de sistem integrat ITS, atât din punct de vedere tehnic, cât și economic, în conformitate cu standardele de calitate, mediu și muncă.


În cadrul acestui contract, Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. va fi responsabilă de efectuarea studiilor de trafic.


Studiul de fezabilitate se va desfășura în etape și va avea la bază prelucrările de date, sintezele, detalierile și concluziile realizării principalelor activități prezentate. Prima fază va include definirea domeniului de studiu, detalierea metodologiilor din ofertă și inventarierea datelor. A doua fază se referă la culegerea datelor, iar în a treia se va analiza situația existentă din punctul de vedere al traficului general și al transportului public.


Așadar, pentru a se putea trece la execuția propriu-zisă a introducerii/modernizării/reconfigurării intersecțiilor în sistemul de semaforizare inteligentă, principalul studiu de specialitate este studiul de trafic, realizat în baza modelului de transport pus la dispoziție de Primăria Municipiului București. Așadar, Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. va efectua măsurători de trafic (pentru toate categoriile de vehicule: autoturisme, autobuze, motociclete, inclusiv biciclete și trotinete) în punctele reprezentative la nivelul orașului. După colectarea datelor, se vor analiza în detaliu și se vor furniza rezultate precum durate medii de deplasare, vitezei medii de deplasare, numărul de opriri, lungimea medie și maximă a cozilor de așteptare, densități ale numărului de pietoni).


În cadrul acestor examinări, se vor analiza situațiile în ceea ce privește traficul din județul Ilfov cu efectele pentru traficul din București, a celor 85 de intersecții pentru care se dorește reabilitarea/modernizarea/adăugarea în BTMS, dar și a celor 194 de intersecții semaforizate pentru care se intenționează același lucru. De asemenea, se vor analiza situațiile intersecțiilor sau a trecerilor de pietoni propuse pentru semaforizare și introducere în BTMS. CMMTB S.A. va face auditarea actualului sistem de management al traficului cu tot ceea ce cuprinde aceasta, va identifica problemele din perspectiva organizării traficului și va defini obiectivele și  pentru fiecare etapă. Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. va identifica toate soluțiile tehnice și tehnologice de creștere a performanței sistemului de management al traficului.


’’Ne bucurăm că în calitate de subcontractor facem parte din acest proiect amplu și important pentru bucureșteni. Implementarea în întregul oraș a unui sistem de semaforizare inteligentă are un potențial mare de a reduce congestionarea traficului, de a îmbunătăți siguranța rutieră și de a optimiza timpul de călătorie pentru participanții la trafic. Ne dorim să aducem aceste beneficii concrete locuitorilor și, de asemenea, să contribuim la reducerea poluării. Mai mult decât atât, compania noastră va menține transparența și va ține comunitatea la curent cu fiecare pas al proiectului’’, ne-a declarat Radu Nicolescu, directorul general al CMMTB SA.


Modernizarea sistemului de semaforizare inteligentă se va realiza în patru etape, după cum urmează:


-       Prima etapă presupune modernizarea și integrarea în sistemul existent de managementul traficului a intersecțiilor aferente unui număr de 5 axe principale de circulație (coridoare) de pe teritoriul Municipiului București, a unui număr de aproximativ 85 de intersecții (semaforizate și incluse în sistemul BTMS, semaforizate dar neincluse în sistemul BTMS, nesemaforizate);


-       A doua etapă își propune realizarea modernizărilor aferente Centrului de trafic existent, software si hardware inclusiv noi funcționalități recomandate, pentru conectarea intersecțiilor aferente întregului proiect;


-       În a treia etapă se continuă modernizarea intersecțiilor cu aproximativ 185 dintre cele existente, incluse în sistemul actual BTMS dar aflate în diverse stadii (fără conexiune prin fibră optică, bucle inductive nefuncționale, etc.);


-       Ultima etapă cuprinde reabilitarea/modernizarea unui număr de 194 intersecții semaforizate existente și înrolarea în sistemul actual BTMS, la care se adaugă un număr de 80 de intersecții sau treceri de pietoni nesemaforizate dar care necesită semaforizare și includere în BTMS.


"CMMTB SA" "Compania Municipala Managementul Traficului S.A." "Radu Nicolescu" "Semaforizare inteligenta" "Smart city" "Studiu de trafic" "Studiu de fezabilitate"

.

Cuvinte cheie:  CMMTB SA Compania Municipala Managementul Traficului S.A. Radu Nicolescu Semaforizare inteligenta Smart city Studiu de trafic Studiu de fezabilitate 

Imagini

Compania Municipală Managementul Traficului București, implicată în cadrul proiectului dedicat modernizării Sistemului de Semaforizare Inteligentă din București

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.