Finalizarea proiectului „Renewable energy for a sustainable production process in Avaco Ecokapa Group”

19 februarie 2024, 04.29 - Afaceri   Social   Energie   Evenimente  

București - 19 februarie 2024 -

S.C. AVACO ECOKAPA GROUP S.R.L. cu sediul în localitatea Oradea, Str. Crișului, nr. 11, județul Bihor, CUI RO10720947, a implementat proiectul cu titlul: „Renewable energy for a sustainable production process in Avaco Ecokapa Group”, finanţat prin Mecanismul financiar Norvegian 2014 – 2021, in cadrul „Programului pentru energie in România” prin contractul nr. 2021 / 320769.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 425.787,00 euro fără TVA, din care valoarea grantului a fost de 252.000,00 euro și contribuția beneficiarului de 173.787,00 euro.

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății din localitatea Roșiori, județul Bihor.

Obiectivul principal al proiectului a constat in reducerea emisiilor de CO2 și creșterea securității în aprovizionarea cu energie în cadrul societății, prin utilizarea energiei regenerabile.

Rezultate așteptate:

➢ Indicatori de rezultat

o reducerea estimată a emisiilor anuale de CO2: 230 tone de CO2eq/an

o locuri de muncă nou create: trei locuri de muncă noi

o energie electrică produsă din alte surse regenerabile in MWh/an: 750 MWh/an

➢ Indicatori de realizare

o număr de instalații noi pentru producția de energie regenerabila: 1 sistem fotovoltaic nou

o capacitate instalată pentru producția de energie electrică (în MW): 0,5 MW

Beneficii pentru mediul înconjurător:

o reducerea poluării și a gazelor de seră în regiune

o reducerea amprentei de carbon a societății, cu impact asupra comunității locale

o reducerea utilizării combustibililor fosili și a emisiilor de CO2

Data de începere a proiectului: 25.04.2022

Data de finalizare a proiectului: 31.03.2024

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014 – 2021, în cadrul „Programului de energie din România”.Completion of the project

„Renewable energy for a sustainable production process in Avaco Ecokapa Group”

S.C. AVACO ECOKAPA GROUP S.R.L., headquartered in Oradea, Crișului Street, No. 11, Bihor county, VAT RO10720947, implemented the project „Renewable energy for a sustainable production process in Avaco Ecokapa Group”, supported by the Norway Grants 2014 - 2021, in the frame of the „Energy Programme in Romania”, case number 2021 / 320769.

The total eligible cost of the project was 425.787,00 euro without VAT, of which the amount of the grant was 252.000,00 euro and the amount of the promoter contribution is 173.787,00 euro.

The project was implemented at the head office of the company in Roșiori, Bihor county.

The main objective of the project was to reduce the CO2 emissions and increase security of energy supply within the company, by using renewable energy.

Expected outcomes:

➢ Outcome indicators

o Estimated annual CO2 emissions reductions: 230 tonnes CO2 eq./year

o Number of jobs created: 3 new job

o Energy produced from other renewable sources in MWh/year: 750 MWh/year

➢ Output indicators

o Number of new installations for production of renewable energy: 1

o Installed capacity for production of electricity (in MW): 0,5 MW

Environmental benefits:

o Reduced air pollution of the region and reduced greenhouse gasses in the region

o Reduced carbon footprint of the company, which impacts the local community

o Reduced use of fossil fuels and CO2 emissions

Project start date: 25.04.2022

Project completion date: 31.03.2024

Supported by the Norway Grants 2014 – 2021, in the frame of the ”Energy Programme in Romania”

.

Cuvinte cheie:  S.C. AVACO ECOKAPA GROUP S.R.L.  Renewable energy Avaco Ecokapa Group Norway Grants 2014 – 2021 

Imagini

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.