Siemens Healthineers susține ediția de anul acesta a Congresului Național de Radiologie și Imagistică Medicală 2023

21 septembrie 2023, 11.16 - Afaceri   Sănătate   Social  

București - 21 septembrie 2023 -

Societatea de Radiologie și Imagistică Medicală din România, în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, va găzdui Congresul Național de Radiologie și Imagistică Medicală din România, având ca partener strategic pentru această ediție compania Siemens Helathineers, un promotor al evenimentelor științifice și educaționale de acest tip. Congresul are loc în perioada 21-24 septembrie 2023, într-un spațiu de referință, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, dar și la UMF.


Acest eveniment reprezintă o oportunitate pentru specialiștii în radiologie și imagistică medicală din România și din întreaga Europă de a se reuni pentru a discuta cele mai recente dezvoltări și inovații în domeniul lor de activitate. Deschiderea oficială a Congresului va avea loc pe 22 septembrie 2023, ora 18:30, la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova.


„Doresc să subliniez angajamentul nostru comun de a furniza cea mai bună îngrijire medicală posibilă și de a contribui la progresul asistenței medicale prin intermediul acestei colaborări. Parteneriatul cu Siemens Healthineers ne oferă ocazia de a lucra împreună la dezvoltarea și implementarea unor proiecte științifice și educaționale inovatoare în domeniul imagisticii medicale. Prin astfel de inițiative contribuim împreună la îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților care pot face diferența în viețile pacienților noștri”, a declarat Prof. Univ. Dr. Ioana Gheonea.


Siemens Healthineers se alătură acestui congres în calitate de Partener Strategic. Claudia Oanea, Managing Director Siemens Healthineers România, a declarat cu entuziasm: „Suntem mândri să susținem Congresul Național de Radiologie și Imagistică Medicală din 2023, în calitate de parteneri strategici. Acest eveniment reprezintă un mediu propice pentru a consolida colaborarea noastră cu comunitatea medicală și pentru a aduce împreună cele mai recente inovații tehnologice pentru un impact pozitiv asupra asistenței medicale. La Siemens Healthineers, ne angajăm să dezvoltăm soluții avansate pentru diagnosticare și tratament și suntem nerăbdători să contribuim la dezvoltarea acestui domeniu vital.”


Ediția de anul acesta a Congresului Național de Radiologie și Imagistică Medicală aduce în prim-plan cele mai recente cercetări, tehnologii și practici clinice în domeniul radiologiei și imagisticii medicale, cu oportunități unice de învățare și interacțiune între specialiști din întreaga lume. În cadrul Congresului, in sesiunea State-of-the-art Experts, Martin Deutschmann, Head of Diagnostic Imaging Siemens Healthineers, va susține o prezentare specială intitulată ”Breakthroughs in Computed Tomography” („Descoperiri în tomografia computerizată”), oferind o perspectivă deosebită asupra celor mai recente inovații în domeniul tomografiei computerizate.


„Naeotom Alpha reprezintă un exemplu clar al angajamentului continuu al Siemens Healthineers de a dezvolta tehnologii avansate, care să contribuie la îmbunătățirea calității asistenței medicale și la promovarea sănătății pacienților. Tehnologia photon counting deschide noi orizonturi în diagnosticul medical, permițând detectarea unor detalii minuscule în țesuturi și organe, fără a compromite siguranța pacientului. Această inovație în domeniul imagisticii medicale contribuie la creșterea preciziei și a eficacității procesului de diagnostic și tratament”, a adăugat Florin Preoteasa, Regional Business Development Manager la Siemens Healthineers.


Specialiști în domeniul radiologiei și imagisticii din toate centrele universitare din România și din întreaga Europă se vor reuni la Craiova. Au confirmat prezența: din partea Societății Europene de Radiologie (ESR) prof. dr. Adrian Brady (Chair of the ESR Board of Directors, Irlanda), prof dr. Valerie Vilgrain (ESOR – European School of Radiology Chairperson, Franța), prof. dr. Christian Loewe (National Societies Committee Chairperson, Austria),  prof. dr. Emanuele Neri (Quality, Safety and Standards Committee Chairperson, Italia), prof. dr. Laura Oleaga (EDiR - Diploma europeană de radiologie, Spania), Peter Baierl (Executive Director ESR). Din partea societăților de radiologie europene vor fi prezenți prof. Dr. Marc Hermier (Societatea Franceză de Radiologie), prof. Dr. Andrzej Cieszanowsk (Președinte Societatea Poloneză de Radiologie, Polonia), Dr. Ferdinand Bauer (Germania), prof. dr. Yacov Sosna (Președinte Societatea de Radiologie din Israel), prof. dr. Marga Semion (Preșdinte Societatea de Radiologie din Republica Moldova).


În zona expozițională Siemens Healthineers creată în locație special pentru acest eveniment, participanții sunt invitați să exploreze cele mai recente inovații tehnologice din domeniul radiologiei și imagisticii medicale, să participe la prezentări interactive și demonstrații practice ale produselor și soluțiilor Siemens Healthineers și să descopere modul în care tehnologiile pot contribui la îmbunătățirea practicii medicale în instituțiile de profil.


Informații suplimentare despre Congresul Național de Radiologie și Imagistică Medicală 2023 sunt disponibile pe site-ul oficial al evenimentului: https://srim2023.medical-congresses.ro/.


The Romanian Society of Radiology and Medical Imaging, in collaboration with the University of Medicine and Pharmacy in Craiova, will host the National Congress of Radiology and Medical Imaging in Romania, with Siemens Healthineers as the strategic partner for this edition, a promoter of scientific and educational events of this kind. The congress will take place from September 21 to 24, 2023, in a prestigious location, the "Marin Sorescu" National Theatre in Craiova, as well as at UMF.


This event represents an opportunity for radiology and medical imaging specialists from Romania and across Europe to come together to discuss the latest developments and innovations in their field. The official opening of the Congress will take place on September 22, 2023, at 18:30, at the "Marin Sorescu" National Theatre in Craiova.


"I would like to emphasize our shared commitment to providing the best possible medical care and contributing to the advancement of healthcare through this collaboration. Our partnership with Siemens Healthineers offers us the opportunity to work together on the development and implementation of innovative scientific and educational projects in the field of medical imaging. Through such initiatives, we collectively contribute to enhancing knowledge and skills that can make a difference in the lives of our patients", stated Prof. Univ. Dr. Ioana Gheonea.


Siemens Healthineers is joining this congress as a Strategic Partner. Claudia Oanea, Managing Director of Siemens Healthineers Romania, enthusiastically stated: "We are proud to support the 2023 National Congress of Radiology and Medical Imaging as strategic partners. This event provides an excellent platform to strengthen our collaboration with the medical community and bring together the latest technological innovations for a positive impact on healthcare. At Siemens Healthineers, we are committed to developing advanced solutions for diagnosis and treatment, and we are eager to contribute to the advancement of this vital field."


This year's edition of the National Congress of Radiology and Medical Imaging highlights the latest research, technologies, and clinical practices in the field of radiology and medical imaging, with unique opportunities for learning and interaction among specialists from around the world. During the Congress, in the State-of-the-art Experts session, Martin Deutschmann, Head of Diagnostic Imaging at Siemens Healthineers, will deliver a special presentation titled "Breakthroughs in Computed Tomography," providing valuable insights into the latest innovations in computed tomography.


"Naeotom Alpha represents a clear example of Siemens Healthineers' ongoing commitment to developing advanced technologies that contribute to improving the quality of healthcare and promoting patient health. Photon counting technology opens new horizons in medical diagnosis, enabling the detection of minute details in tissues and organs without compromising patient safety. This innovation in medical imaging contributes to increasing the precision and effectiveness of the diagnostic and treatment process", added Florin Preoteasa, Regional Business Development Manager at Siemens Healthineers.


Despre Siemens Healthineers


Siemens Healthineers AG (cotată la Bursa din Frankfurt, Germania: SHL) este pionierul inovațiilor în domeniul asistenței medicale. Pentru toată lumea. Oriunde. În calitatea sa de companie lider de piață în domeniul tehnologiei medicale cu sediul în Erlangen, Germania, Siemens Healthineers și companiile sale regionale își dezvoltă în mod continuu portofoliul de produse și servicii cu aplicații susținute de AI și oferte digitale care joacă un rol din ce în ce mai important pentru generația următoare de tehnologie medicală. Aceste aplicații noi vor consolida bazele companiei în domeniul diagnosticării in vitro, terapiei ghidate prin imagine, diagnosticării in vivo și terapiei inovatoare împotriva cancerului. Siemens Healthineers oferă, de asemenea, o gamă de servicii și soluții pentru îmbunătățirea capacității furnizorilor de asistență medicală de a oferi îngrijire eficientă, de înaltă calitate. În exercițiul fiscal 2022, care s-a încheiat la 30 septembrie 2022, Siemens Healthineers, care are aproximativ 69.500 de angajați în întreaga lume, a generat venituri de aproximativ 21,7 miliarde EUR, cu o valoare ajustată a veniturilor înainte de dobânzi și taxe (EBIT) de aproximativ 3,7 miliarde. Mai multe informații sunt disponibile la www.siemens-healthineers.com.


Despre SRIMR


Societatea de Radiologie și Imagistică Medicală din România (SRIMR) este o organizație profesională dedicată promovării excelenței în domeniul radiologiei și imagisticii medicale din România. SRIMR oferă o platformă pentru educație, cercetare și colaborare între specialiștii din acest domeniu. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați https://srimr.ro/.

.

Cuvinte cheie:  SRIMR  Siemens Healthineers  Congresului Național de Radiologie  Imagistică Medicală  

Imagini

Siemens Healthineers susține ediția de anul acesta a Congresului Național de Radiologie și Imagistică Medicală 2023
Siemens Healthineers susține ediția de anul acesta a Congresului Național de Radiologie și Imagistică Medicală 2023
Siemens Healthineers susține ediția de anul acesta a Congresului Național de Radiologie și Imagistică Medicală 2023

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.