Antibiotice Iași a câștigat o nouă licitație în Regatul Unit al Marii Britanii, care consolidează țintele de internaționalizare ale companiei

București - 26 iunie 2023 -

Antibiotice Iași reconfirmă prezența în Marea Britanie adjudecând o nouă licitație pe cea mai mare piață europeană pentru produse antiinfecțioase din gama penicilinelor sterile injectabile, organizată de Autoritatea Națională de Sănătate.


Contractul, în valoare de 5 mil. euro, se va derula pe o perioadă de doi ani (2023-2025) și vizează livrări lunare către spitalele din Regatul Unit a 5 peniciline betalactamice. În acest mod, compania consolidează cota de piață actuală care, în funcție de produs, este de 20% până la 50% din consumul național al Marii Britanii.


“Suntem mândri de acest nou rezultat obținut în Marea Britanie, este a doua oară consecutiv când adjudecăm o licitație atât de importantă pe o piață europeană, care ne plasează în topul jucătorilor mondiali de peniciline sterile injectabile. Este o realizare care îmbină competitivitate, calitate la cele mai înalte standarde de siguranță și eficiență terapeutică și un supply-chain optim. Acest fapt reprezintă o premisă în atingerea obiectivelor ambițioase pe care ni le-am asumat în planul nostru de afaceri “The Future Together” care pentru piața externă presupun dublarea cifrei de afaceri în orizontul următorilor 7 ani”, a declarat Ioan Nani, director general Antibiotice Iași .


Asemenea rezultate contribuie la consolidarea și dezvoltarea sustenabilă a afacerii Antibiotice în perspectivă și fac parte din direcțiile Planului de Dezvoltare Strategică al companiei “The Future Together 2020-2030”.


Obiectivele planului în orizontul anilor 2030 presupun atingerea unui potențial de creștere al afacerii la 250 mil. euro și a unei profitabilități de 50 mil. euro. De asemenea,  dublarea cifrei de afaceri la export, prin expansiune internațională adaptată la modele de business diferențiate pe zone geografice, precum și majorarea cotelor de piață deținute atât în România cât și pe piețele internaționale reprezintă obiective majore ale planului “The Future Together 2020-2030”.


Totodată, valorificarea echilibrată a capacităților de producție, asimilarea a 100 noi produse în portofoliu prin dezvoltarea activităților de cercetare, investiții strategice în noi capacități de fabricație, tehnologii de cercetare și inovare, digitalizare proceselor, îmbunătățirea eficienței consumului de energie, alături de adaparea la noile tendințe privind atractivitatea locului de muncă, creșterea satisfacției angajaților, work-life balance și evoluția în carieră, reprezintă parte din premisele planului “The Future Together 2020-2030”.


Rezultate notabile care vor contribui la atingerea țintelor propuse în planul de afaceri al companiei, reprezintă și creșterea importantă a cotelor de piață câștigate pe alte două piețe strategice ale companiei, Statele Unite și Vietnam. Acest lucru se datorează majorării vânzărilor pe segmentul hospital de peniciline sterile injectabile, estimate a fi mai mari cu 50% pe piața SUA și dublate pe piața Vietnamului.


Antibiotice Iași este lider în producția de pulberi sterile injectabile din România, (60,1% cotă de piață), fiind o companie de importanță strategică pentru sistemul de sănătate românesc.


Antibiotice Iași reconfirms its presence in the United Kingdom by winning a new tender launched by the National Health Service for the largest European market of anti-infective products in the form of sterile products for injection.


The EUR 5 million contract has been awarded for two years (i.e. 2023-2025) and includes monthly deliveries of 5 beta-lactam penicillins to hospitals from the United Kingdom. Thus, the company will consolidate its current market share, which, depending on the product, is between 20% and 50% of the national consumption.


“We are proud of this new accomplishment in the UK. It is for a second time in a row when we are awarded such an important tender in a European market. This places us among the world leading players in the industry of sterile injectable penicillins. It is an achievement which combines competitiveness, high quality and safety standards, therapeutic efficacy, and an optimal supply chain. This is a prerequisite for reaching the ambitious goals we set in our business plan called “The Future Together” and which include, for the international market, the doubling of the turnover in the following 7 years”, said Ioan Nani, CEO of Antibiotice Iași.


Such results contribute to the consolidation and sustainable development of the business in the future and are part of the company’s Strategic Development Plan called “The Future Together 2020-2030”.


The objectives of the Plan for 2030 include the growth of the company’s business to EUR 250 million and of profitability to EUR 50 million. In addition, the doubling of the export turnover by international expansion adapted to business models specific to different geographic areas as well as the increase of the national and international market shares represent major goals of the “The Future Together 2020-2030” plan as well.


The well-balanced utilization of the manufacturing facilities, assimilation of 100 new products into the company’s portfolio by developing the R&D operations, strategic investments in new manufacturing sites or research and innovation technologies, digitalization of processes, improvement of energy efficiency together with the adaptation to the new trends in job attractiveness, increase of employees’ satisfaction, work-life balance and career evolution are also set in the “The Future Together 2020-2030” plan.


Other noteworthy results which will contribute to the achievement of the goals established in the business plan come from the significant increase of the market shares gained in other two strategic territories of the company, i.e. the United States and Vietnam. The increase was the effect of the growth of the volume of sales of sterile penicillins for injection to hospitals. The hospital sales are estimated to have a 50% increase in the US and to double in Vietnam.


Antibiotice is the leading manufacturer of sterile powders for injection in Romania, (60.1% market share), and is strategically important for the national healthcare system.

.

Cuvinte cheie:  Antibiotice Iași  The Future Together  Ioan Nani  Antibiotice  

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.