AQUILA: Afaceri cu 20% mai mari și profit net în creștere cu 122% în primul trimestru din 2023, rezultate din strategia de dezvoltare

09 mai 2023, 10.50 - Afaceri   Social  

Ploiești - 09 mai 2023 -

AQUILA (simbol bursier AQ), lider în servicii integrate de distribuţie şi logistică pentru piața bunurilor de larg consum din România și Republica Moldova, cu aproape 30 de ani de experiență în această industrie, a încheiat primul trimestru din 2023 cu o creștere a veniturilor de 20% față de perioada similară a anului trecut. Profitul companiei a înregistrat un avans de 122% ca urmare a creșterii segmentului de afaceri distribuție, ajungând la 27 de milioane de lei în primul trimestru al anului 2023. Rezultatul obținut vine în contextul unei creșteri organice a afacerilor, susținute de strategia asumată a companiei de a se concentra pe canalele cu cel mai mare potențial de creștere și de a optimiza mixul de produse vândute.


Cătălin Vasile, CEO AQUILA:


„AQUILA continuă consolidarea poziției în piața din România și Republica Moldova prin creștere organică, cu accent pe segmentul de distribuție. Ne dezvoltăm în direcțiile asumate și am făcut pași importanți la începutul acestui an pentru îmbunătățirea marjelor și noi parteneriate, acțiuni care s-au reflectat în rezultatele obținute. Excelența operațională primează pentru noi, eficientizăm permanent, inclusiv prin componenta de digitalizare care va avea impact în profitabilitate. Continuăm, de asemenea, dezvoltarea portofoliului de clienți și extinderea operațiunilor logistice disponibile.”


Veniturile AQUILA au crescut cu aproximativ 93 milioane lei (+20%), de la 469 milioane lei în primele trei luni din 2022 la 562 milioane lei în același interval din 2023, în timp ce marja brută din vânzarea mărfurilor a crescut cu aproximativ 26 milioane lei, (+1,4 pp), până la 22,3%.


În structura veniturilor, toate cele trei segmente de afaceri au susținut rezultatele companiei, înregistrând creșteri de 20% pe segmentul distribuție, 13% pe segmentul logistică și 7% pe segmentul transport.


Evoluția veniturilor din segmentul distribuție a fost determinată de creșterea organică în toate cele trei canale de vânzare: tradițional (+37%), HoReCa (+31%)și benzinării și magazine de proximitate cu (+23%). Veniturile aferente brandurilor proprii, Gradena și La Masă, au avut un avans de 45% în primul trimestru al anului, până la 18,7 milioane lei.


Portofoliul AQUILA este alcătuit din aproximativ 10.000 de produse, dintre care peste 1.000 au fost lansate anul trecut.


EBITDA a crescut cu 13 milioane lei în primul trimestru din 2023 față de perioada similară din 2022, ajungând la peste 40 milioane lei, o creștere de 48%.


Compania își propune dublarea EBITDA până în 2026, cu referință 2021, prin dezvoltarea afacerii și M&A, prin achiziții de companii care dețin în portofoliu branduri proprii sau sunt distribuitorii unor branduri cu notorietate.


În ceea ce privește sustenabilitatea, pilon al strategiei companiei, AQUILA și-a propus ca țintă, de asemenea, reducerea cu 10% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2026, având ca referință anul 2021, prin reînnoirea flotei, optimizarea rutelor de transport, eficientizarea operațiunilor logistice, cursuri de conducere defensivă pentru angajați, precum și utilizarea surselor alternative de energie.


Raportul integral despre rezultatele financiare ale companiei AQUILA aferente T1 2023 îl găsiți aici.


AQUILA (symbol AQ), the market leader in the field of integrated distribution and logistics services for consumer goods, in Romania and the Republic of Moldova, with almost 30 years of experience in this industry, ended the first quarter of 2023 with a 20% increase in revenues compared to the same period last year. The company's profit registered an advance of 122% as a result of the growth of the distribution business segment, reaching RON 27 million in the first quarter of 2023. The result was achieved in the context of organic business growth, supported by the company's strategy to focus on the channels with the highest growth potential and to optimize the mix of products sold.


Cătălin Vasile, CEO of AQUILA:


"AQUILA continues to consolidate its position in the Romanian and Moldovan markets through organic growth, with a focus on the distribution segment. We are developing in the directions we have assumed, and we have taken important steps at the beginning of this year to improve margins and sign new partnerships, actions that have been reflected in the results obtained. Operational excellence is paramount for us, we constantly optimize, including through the digitization component, which will have an impact on profitability. We also continue to develop our customer portfolio and expand our available logistics operations."


AQUILA's revenues increased by approximately RON 93 million (+20%), from RON 469 million in the first three months of 2022 to RON 562 million in the same period of 2023, while the gross margin from the sale of goods increased by approximately RON 26 million (+1.4 pp) to 22.3%.


In the revenue structure, all three business segments supported the company's results, recording a growth of 20% in the distribution segment, 13% in the logistics segment, and 7% in the transport segment.


The evolution of revenues from the distribution segment was determined by organic growth in all three sales channels: traditional (+37%), HoReCa (+31%), and petrol stations and convenience stores (+23%). The revenues of the company's own brands, Gradena and La Masă, increased by 45% in the first quarter of the year, to RON 18.7 million.


AQUILA's portfolio consists of approximately 10,000 products, of which over 1,000 were launched last year.


EBITDA increased by RON 13 million in the first quarter of 2023 compared to the same period in 2022, reaching over RON 40 million, an increase of 48%.


The company aims to double its EBITDA by 2026, with reference to 2021, through business development and M&A, by acquiring companies that have their own brands in the portfolio or are distributors of well-known brands.


In terms of sustainability, a pillar of the company's strategy, AQUILA has also set a target of reducing greenhouse gas emissions by 10% by 2026, with 2021 as the reference year, through fleet renewal, route optimization, logistics operations streamlining, defensive driving courses for employees, as well as the use of alternative energy sources.


The full report with AQUILA's financial results for Q1 2023 can be found here.


About AQUILA


AQUILA operates in Romania and the Republic of Moldova, with an integrated business model, with activity in the following business segments: distribution, logistics, and transport. AQUILA sells consumer goods in over 67,000 points of sale across all FMCG retail channels, covering over 90% of the market. The integrated product portfolio totals over 10,000 products, well-known brands from different categories such as: personal care products - Rexona, Dove; sweets - Kinder, Raffaello, Snickers or Mars; coffee – Lavazza; cleaning products - Dero, Cif or Coccolino; pet food – Whiskas, Pedigree; hygiene products – Kleenex, Kotex, Zewa, Tena, Libresse; baby diapers – Huggies; frozen vegetables and canned food – Bonduelle; vegetable sour cream and vegetable whipped cream – Gran Cucina and Hulala; fish and fish products – Frosta.


The company was founded in 1994 by the entrepreneurs Alin Adrian Dociu and Constantin Cătălin Vasile. Since November 2021, it is listed on the Bucharest Stock Exchange (BVB), following an initial public offering worth RON 367 million, the largest initial public offering carried out by an entrepreneurial company on the local capital market. The company's shares (symbol AQ) are included in the Bucharest Stock Exchange reference index– BET and in the Global All Cap index of FTSE Russell. The company obtained the maximum score, 10, in the VEKTOR evaluation carried out by the Romanian Investor Relations Association - ARIR, based on 12 criteria regarding corporate governance and communication with investors.


Despre AQUILA


AQUILA operează în România și Republica Moldova, cu un model de afaceri integrat, cu activitate în următoarele segmente de afaceri: distribuție, logistică și transport. Aquila vinde produse de larg consum în peste 67.000 de puncte de desfacere prin toate canalele de comerț cu amănuntul al bunurilor de larg consum, care acoperă peste 90% din piaţă. Portofoliul de produse integrat însumează peste 10.000 produse, mărci consacrate din diferite categorii precum: produse de îngrijire personală - Rexona, Dove; dulciuri - Kinder, Raffaello, Snickers sau Mars; cafea – Lavazza; produse de curățenie - Dero, Cif sau Coccolino; mâncare pentru animale de companie – Whiskas, Pedigree; produse igienă – Kleenex, Kotex, Zewa, Tena, Libresse; scutece copii – Huggies; legume congelate și conserve - Bonduelle; smântâna vegetală și frișcă vegetală – Gran Cucina și Hulala; pește și preparate din pește - Frosta.


Compania a fost înființată în anul 1994 de către antreprenorii Alin Adrian Dociu și Constantin Cătălin Vasile. Din noiembrie 2021 este listată la Bursa de Valori București (BVB), ca urmare a unei oferte publice inițiale în valoare de 367 milioane lei, cea mai mare ofertă publică inițială derulată de o companie antreprenorială românească pe piața de capital locală. Acțiunile companiei (simbol AQ) sunt incluse în indicele de referință BET al Bursei de Valori București și Global All Cap ai FTSE Russell. Compania a obținut nota maximă, 10, în cadrul evaluării VEKTOR efectuată de Asociația Română pentru Relația cu Investitorii - ARIR, în baza a 12 criterii privind guvernanța corporativă și comunicarea cu investitorii. 

.

Cuvinte cheie:  AQUILA  Cătălin Vasile  EBITDA  transport  logistica 

Imagini

AQUILA: Afaceri cu 20% mai mari și profit net în creștere cu 122% în primul trimestru din 2023, rezultate din strategia de dezvoltare

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.