Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale analizează cum au fost tratați refugiații din Ucraina în statele UE

23 august 2022, 11.20 - Afaceri   Social   Mediu  

București - 23 august 2022 -

România selectată printre cele 10 state în care se face analiza * Concluziile cercetării vor modela politicile europene și modul în care UE protejează drepturile persoanelor strămutate * Refugiații din Ucraina aflați în România - invitați să răspundă la un chestionar online.


Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) lansează marți, 23 august 2022, o cercetare în 10 state europene, inclusiv România, pentru a afla cum au fost tratați cetățenii care au  solicitat protecție în țările europene și ce se poate îmbunătăți în felul în care aceștia sunt primiți, în condițiile în care milioane de oameni au fost forțate să-și părăsească țara natală, din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Concluziile studiului vor sta la baza recomandărilor pe care le va face FRA Uniunii Europene și statelor membre pentru a-și ameliora acțiunile de sprijin pentru persoanele strămutate.


Cetățenii din Ucraina sau cetățeni ai unor state terțe care au fugit din Ucraina și care se află acum în România, pentru a se proteja de război, sunt invitați să participe la cercetare, prin completarea unui chestionar online, în ucraineană, engleză, sau rusă. Persoanele vizate sunt atât adulți – cu precădere femei – cât și adolescenți, cu vârste cuprinse între 16-17 ani. Eșantionul și chestionarul au fost stabilite la nivel european, pentru a asigura reprezentativitate statistică pentru UE.


“Cum războiul din Ucraina continuă, țările UE primesc și acordă sprijin unui număr fără precedent de oameni care își caută siguranța în Uniunea Europeană”, a declarat directorul FRA, Michael O’Flaherty. “Acest lucru generează o mare varietate de provocări cu privire la drepturile omului în prezent și, posibil, mai târziu.  Cu această cercetare, FRA își propune să asiste UE și statele implicate să găsească soluții sustenabile în beneficiul țărilor gazdă și al oamenilor care au fugit din calea acestui tragic război”.


Cercetarea online  va documenta experiențele și percepțiile adulților și ale copiilor acestora, care au plecat din Ucraina pentru a scăpa de război fie că sunt ucraineni, fie că sunt cetățenii altor state care locuiau în Ucraina în momentul începerii războiului. Întrebările acoperă subiecte legate de muncă,  educație, cazare și asistență sanitară. Chestionarul include, de asemenea, întrebări legate de învățarea limbii țării gazdă, integrare, experiențe de discriminare și rasism.


Studiul se desfășoară în Bulgaria, Cehia, Estonia, Germania, Ungaria, Italia, Polonia, România, Slovacia și Spania și se va încheia în a doua parte a lunii septembrie.


FRA intenționează să prezinte public rezultatele cercetării în 2023.


Studiul face parte dintr-o  suită de activități ale FRA  care analizează implicațiile războiului asupra drepturilor fundamentale în UE.


Informații de background


Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001, privind protecția temporară, a fost adoptată în 2001 ca răspuns la criza generată de războaiele din fosta Iugoslavie. În martie 2022, a fost folosită pentru prima dată prin decizia adoptată de Consiliu în unanimitate, prin care se constata existența unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina.


Directiva privind protecția temporară a introdus un cadru care să ajute statele membre ale Uniunii Europene să facă față cazurilor de aflux masiv de persoane venite din afara UE. Prin activarea mecanismului de protecție în baza Directivei, refugiații și persoanele care fug din calea conflictelor armate, a violenței și a încălcărilor drepturilor omului, pot fi protejate pentru o perioadă de până la trei ani. Directiva prevede un statut de protecție temporară, care conferă permise de ședere temporară, asistență medicală de urgență, acces la adăpost, servicii sociale, educație pentru copii, precum și un acces limitat la piața muncii și un drept limitat la reîntregirea familiei.


Clipurile video ale campaniei, în engleză și ucraineană, pot fi descărcate de aici: https://bit.ly/3AEJr57.


Pentru mai multe detalii pentru România, contactați: Oana.Marinescu@omavision.ro / Tel.: +40741278737


Агентство ЄС з фундаментальних прав аналізує, як поводилися з біженцями з України в країнах ЄС.


Румунія була обрана серед 10 країн, де проводиться аналіз * Висновки дослідження сформують європейську політику та те, як ЄС захищає права переміщених осіб * Запрошуємо біженців з України в Румунії відповісти на онлайн опитування


Агентство Європейського Союзу з фундаментальних прав (FRA) у вівторок, 23 серпня 2022 року, розпочинає дослідження в 10 європейських державах, включаючи Румунію, серед громадян України, які звернулися за захистом до європейських країн, щодо покращення їх прийому, враховуючи, що мільйони людей були змушені покинути свою батьківщину через війну, яку Росія розпочала в Україні. Висновки дослідження ляжуть в основу рекомендацій, які FRA надасть Європейському Союзу та державам-членам щодо покращення їхніх заходів підтримки переміщених осіб.


До участі в дослідженні запрошуються громадяни України або громадяни третіх країн, які втекли з України та зараз перебувають у Румунії, щоб захиститися від війни, заповнивши онлайн-анкету, українською, англійською чи російською мовами. Цільовими особами є як дорослі, переважно жінки, так і підлітки віком від 16 до 17 років. Вибірка та анкета були встановлені на європейському рівні, щоб забезпечити статистичну репрезентативність для ЄС.


"Оскільки війна в Україні триває, країни ЄС приймають і підтримують безпрецедентну кількість людей, які шукають безпеки в Європейському Союзі", - сказав директор FRA Майкл О'Флаерті. «Це створює широкий спектр проблем з правами людини зараз і, можливо, пізніше. За допомогою цього дослідження FRA прагне допомогти ЄС і державам, залученим у пошук стійких рішень на користь приймаючих країн і людей, які втекли від цієї трагічної війни».


Онлайн-дослідження задокументує досвід та сприйняття дорослих та їхніх дітей, які покинули Україну, рятуючись від війни, як українці чи як громадяни інших держав, які проживали в Україні на момент початку війни. Питання охоплюють теми, пов'язані з роботою, освітою, проживанням і охороною здоров'я. Анкета також містить запитання щодо вивчення мови країни перебування, інтеграції, досвіду дискримінації та расизму.


FRA планує оприлюднити результати дослідження в 2023 році.


Дослідження є частиною  комплексу заходів FRA, спрямованих  на вивчення наслідків війни для основних прав в ЄС.


Довідкова інформація


Директива Ради 2001/55/EC від 20 липня 2001 року про тимчасовий захист була прийнята у 2001 році у відповідь на кризу, спричинену війнами в колишній Югославії. У березні 2022 року її вперше застосували одностайно ухваленим Радою рішенням, у якому констатувалося існування масового припливу переселенців з України.


Директива про тимчасовий захист запровадила рамки, які допомагають державам-членам ЄС справлятися з масовим напливом людей з-за меж ЄС. Завдяки активації механізму захисту відповідно до Директиви біженці та люди, які тікають від збройних конфліктів, насильства та порушень прав людини, можуть бути захищені на період до трьох років. Директива передбачає статус тимчасового захисту, який надає дозвіл на тимчасове проживання, невідкладну медичну допомогу, доступ до притулку, соціальних послуг, освіти для дітей, а також обмежений доступ до ринку праці та обмежене право на возз'єднання сім'ї.


За детальнішою інформацією звертайтесь: Oana.Marinescu@omavision.ro / Тел.: +40741278737


(unofficial translation)

.

Cuvinte cheie:  Agenția UE  drepturi fundamentale  Ucraina  FRA 

Imagini

Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale analizează cum au fost tratați refugiații din Ucraina în statele UE
Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale analizează cum au fost tratați refugiații din Ucraina în statele UE

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.