Contribuții la întelegerea bolii Alzheimer - Proiectul REDBRAIN

București - 11 august 2022 -

Boala Alzheimer, cea mai frecventă formă de demență la persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, este o patologie neurodegenerativă progresivă care afectează memoria și comportamentul pacienților. O mai bună înțelegere a mecanismelor patologice ale bolii este imperios necesară atât pentru monitorizarea timpurie a bolii, cât și pentru dezvoltarea unor strategii terapeutice țintite care să se adreseze cauzelor și nu simptomelor bolii.


La această problemă a încercat să răspundă proiectul REDBRAIN „Transfer de cunoștințe în domeniul biologiei redox pentru dezvoltarea de instrumente moleculare avansate în bolile neurodegenerative – semnătura factorului de transcripție NRF2 pentru diagnostic și terapie” - ID P37_732, cod SMIS 104294. Proiectul a fost co-finanțat cu un buget de 8.617.500 lei de către Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii de cercetare-dezvoltare. Proiectul s-a derulat în perioada 1 septembrie 2016 – 31 august 2022 în Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș” în calitate de beneficiar, sub coordonarea Prof. Antonio Cuadrado de la Facultatea de Medicină a Universității Autonome din Madrid.


Proiectul REDBRAIN a avut ca obiectiv principal să dezvolte și să consolideze competitivitatea de cercetare-dezvoltare a Institutului "Victor Babeș" prin dobândirea de noi competențe și transfer de cunoștințe, cu scopul de a crea o echipă ştiinţifică competitivă în domeniul neuroştiinţelor (boli neurodegenerative și neuroinflamatorii).


In proiectul REDBRAIN au fost investigate rețelele moleculare asociate factorilor de transcripție NFkB și NRF2 pentru a decela unele procese inflamatoare și perturbări redox care însoțesc boala Alzheimer pe parcursul evoluției sale. În studiul clinic caz-control s-a identificat în sânge un nou panel de gene inflamatoare și redox supra-exprimate la pacienții cu forme ușoare de boală Alzheimer. Mai mult, a fost găsită o genă a cărei expresie se corelează cu hipotrofia hipocampului și cu deficitul cognitiv la vârstnici. Deși este posibil să nu fie specific bolii Alzeheimer, acest panel de gene poate fi util pentru monitorizarea minim invazivă a pacienților cu boală Alzheimer incă din etapele timpurii ale bolii. O parte dintre gene prezintă expresie modificată atât în sângele, cât și în creierul pacienților cu boală Alzheimer.


În proiect s-a demonstrat că modelul animal investigat, caracterizat prin combinația de amiloidopatie și tauopatie specifică bolii Alzheimer, reproduce parțial unele modificări de expresie ale genelor inflamatoare și redox detectate la pacienți, reprezentând astfel un instrument valoros pentru dezvoltarea preclinică de noi terapii țintite capabile să moduleze inflamația și răspunsul antioxidant în boala Alzheimer, cu potențial de transfer rapid către studiul clinic.


Acțiunea COST CA20121 (BenBedPhar, 2021-2025), coordonată de directorul de proiect, deschide noi oportunități de colaborare cu mediul academic, clinic și cu industria farmaceutică pentru îmbunătăţirea diagnosticului și a strategiilor terapeutice în bolile neurodegenerative.


Mai multe informații se gasesc la https://www.redbrain.ro/en/.


Date de contact: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale ”Victor Babeș”, Splaiul independentei 99-101, 050096, București, Tel/Fax: 021-3194528, email: contab@ivb.ro, Prof. Antonio Cuadrado, antonio.cuadrado@uam.es.

.

Cuvinte cheie:  Alzheimer  REDBRAIN 

Imagini

Contribuții la întelegerea bolii Alzheimer - Proiectul REDBRAIN

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.