Începerea proiectului „Renewable energy for a sustainable production process in Avaco Ecokapa Group”

05 iulie 2022, 12.34 - Afaceri   Social   Energie   Evenimente  

București - 05 iulie 2022 -

S.C. AVACO ECOKAPA GROUP S.R.L. cu sediul în localitatea Oradea, Str. Crișului, nr. 11, județul Bihor, CUI RO10720947, implementează proiectului cu titlul: Renewable energy for a sustainable production process in Avaco Ecokapa Group”, finanţat prin Mecanismul financiar Norvegian 2014 – 2021, in cadrul „Programului pentru energie in România” prin contractul nr. 2021 / 320769.


Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 425.787,00 euro fără TVA, din care valoarea grantului este de 252.000,00 euro și contribuția beneficiarului de 173.787,00 euro.


Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății din localitatea Roșiori, județul Bihor.


Rezultate așteptate:


 Indicatori de rezultat


reducerea estimată a emisiilor anuale de CO2: 230 tone de CO2eq/an


locuri de muncă nou create: trei locuri de muncă noi


energie electrică produsă din alte surse regenerabile in MWh/an: 750 MWh/an


Indicatori de realizare


număr de instalații noi pentru producția de energie regenerabila: 1 sistem fotovoltaic no


capacitate instalată pentru producția de energie electrică (în MW): 0,5 MW


Beneficii pentru mediul înconjurător:


reducerea poluării și a gazelor de seră în regiune


reducerea amprentei de carbon a societății, cu impact asupra comunității localE


reducerea utilizării combustibililor fosili și a emisiilor de CO2


Data de începere a proiectului: 25.04.2022


Data de finalizare a proiectului: 30.06.2023


Finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014 – 2021, în cadrul „Programului de energie din România”


S.C. AVACO ECOKAPA GROUP S.R.L., headquartered in Oradea, Crișului Street, No. 11, Bihor county, VAT RO10720947, implements the project „Renewable energy for a sustainable production process in Avaco Ecokapa Group”, supported by the Norway Grants 2014 - 2021, in the frame of the „Energy Programme in Romania”, case number 2021 / 320769.


The total eligible cost of the project is 425.787,00 euro without VAT, of which the amount of the grant is 252.000,00 euro and the amount of the promoter contribution is 173.787,00 euro.


The project is implemented at the head office of the company in Roșiori, Bihor county.


Expected outcomes:


Outcome indicators


Estimated annual CO2 emissions reductions: 230 tonnes CO2 eq./year


 Number of jobs created: 3 new job


Energy produced from other renewable sources in MWh/year: 750 MWh/year


Output indicators


Number of new installations for production of renewable energy: 1


 Installed capacity for production of electricity (in MW): 0,5 MW


Environmental benefits:


Reduced air pollution of the region and reduced greenhouse gasses in the region


Reduced carbon footprint of the company, which impacts the local community


Reduced use of fossil fuels and CO2 emissions


Project start date: 25.04.2022


Project completion date: 30.06.2023


Supported by the Norway Grants 2014 – 2021, in the frame of the ”Energy Programme in Romania”

.

Cuvinte cheie:  AVACO ECOKAPA GROUP Programului pentru energie in România energie  

Imagini

Începerea proiectului „Renewable energy for a sustainable production process in Avaco Ecokapa Group”

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.