First Bank oferă companiilor credite verzi care le permit să recupereze până la 100% din cheltuielile cu energia electrică și să obțină independența energetică

05 aprilie 2022, 03.01 - Afaceri   Bănci / Asigurări   Social  

București - 05 aprilie 2022 -

First Bank oferă credite cu 50% reducere[1] pentru companiile care doresc să instaleze panouri fotovoltaice în vederea recuperării cheltuielor cu energia electrică. Astfel, companiile pot deveni prosumatori, iar prin implementarea de soluții verzi, pot recupera până la 100% din aceste cheltuieli.


Conform noilor actualizări ale legislației în vigoare, prin instalarea de sisteme fotovoltaice (panouri), un număr mai mare de companii vor putea deveni prosumatori, respectiv vor putea include energia electrică verde produsă în exces față de consumul propriu în sistemul național. În funcție de puterea sistemului de panouri instalat, prosumatorii vor putea compensa energia activă achiziționată din sistemul național cu energia activă inclusă anterior în sistemul național sau vor putea vinde energia electrica activă produsă către sistemul energetic național. Astfel, începând din luna martie, capacitatea maxima a sistemului de panouri fotovoltaice pentru ”prosumatori” a fost crescută până la 400 kW, în loc de doar 100 kW până acum, ceea ce înseamnă că mai multe companii sunt eligibile pentru aceste tipuri de proiecte avantajoase.


”În contextul în care energia electrică reprezintă o provocare semnificativă pe o piață cu fluctuații foarte mari ale prețurilor, First Bank aduce prima soluție pentru prosumatorii de energie verde adaptată celor mai recente reglementări în vigoare. Cei care optează astfel pentru instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice pot înlocui complet costul facturii de energie electrică cu rata lunară a împrumutului la bancă, obținând independența energetică și un control eficient asupra costurilor asociate. Astfel, după ce împrumutul de până la 7 ani este rambursat, costurile legate direct sau indirect de energia electrică nu vor mai reprezenta o preocupare atât de mare în economia firmei. În acest fel, First Bank susține mediul de afaceri românesc și oferă sprijin în construirea unui business robust pe terment lung”, a declarat Mădălina Teodorescu, Vicepreședinte First Bank.


Cu ajutorul retelei sale de parteneri care oferă soluții de panouri fotovoltaice, First Bank pune la dispoziția clienților atât consultanță, cât și informații tehnice în mod gratuit, în vederea obținerii creditului și implementării proiectului.


Sistemul de panouri fotovoltaice poate fi exploatat circa 25 de ani cu costuri reduse de întreț­inere, iar în funcț­ie de sistemul fotovoltaic instalat, se poate ajunge la eliminarea completă a costului cu achiziția energiei electrice active ca urmare a producț­iei proprii. Astfel, pe durata perioadei de creditare, rata lunară a creditului și costul de întreținere al panourilor pot înlocui valoarea facturii de energie electrică cash-flowul beneficiarului nefiind afectat, iar în timp prosumatorii au posibilitatea să obțină independența totală față de fluctuațiile mari ale prețurilor de pe piața energiei electrice.


Pentru informații suplimentare:


Adelina Clapon


Senior PR & CSR Specialist


Adelina.Clapon@firstbank.ro


Telefon: 0741.183.585


Despre FIRST BANK


First Bank oferă o gamă largă de produse și servicii financiare clienților persoane fizice, persoane juridice și întreprinderi mici și mijlocii.


First Bank are sediul la București și operează prin intermediul a 40 de sucursale, având aproape 1000 de specialiști angajați și aproximativ 130.000 de clienți activi. Pentru mai multe informații, vă invităm să vizitați www.firstbank.ro. Call Center First Bank - 021 303 69 69.


Despre J.C. Flowers & Co.


J.C. Flowers este una dintre principalele firme din domeniul investițiilor private, dedicată investițiilor globale în industria serviciilor financiare. Fondată în 1998, firma a investit peste 15 miliarde de dolari în 52 de companii de portofoliu din 17 țări, într-o varietate de subsectoare ale industriei financiare, printre care se numără domeniul bancar, asigurări și reasigurări, firme de valori mobiliare, servicii financiare specializate și servicii de management al activelor. J.C. Flowers gestionează active de aproximativ 6 miliarde de dolari și are birouri în New York și Londra. Pentru mai multe informații, vă invităm să vizitați www.jcfco.com.


First Bank offers loans with 50%[1] discount for companies that want to install photovoltaic panels to recover their electricity costs. Thus, companies can become prosumers and, by implementing green solutions, recover up to 100% of these expenses.


According to the new updates of the current legislation, by installing photovoltaic systems (panels), more companies will be able to become prosumers, i.e. they will be able to include green electricity produced in excess of their own consumption in the national system. Depending on the power of the installed panel system, prosumers will be able to offset the active energy purchased from the national system with the active energy previously included in the national system or sell the active electricity produced to the national power system. Thus, as of March, the maximum capacity of the photovoltaic panel system for "prosumers" has been increased to 400 kW, instead of only 100 kW so far, which means that more companies are eligible for these types of advantageous projects.


"With electricity posing a significant challenge in a market with highly fluctuating prices, First Bank brings the first solution for green energy prosumers adapted to the latest regulations in force. Those who opt to install photovoltaic panel systems can completely replace the cost of their electricity bill with the monthly bank loan rate, achieving energy independence and effective control over the associated costs. Thus, once the loan of up to 7 years is repaid, the costs directly or indirectly related to electricity will not be such a major concern in the company's economy. In this way, First Bank supports the Romanian business environment and offers support in building a robust long-term business", said Mădălina Teodorescu, First Bank Vice President.


With the help of its network of partners offering photovoltaic panel solutions, First Bank provides clients with both advice and technical information free of charge in order to obtain credit and implement the project.


The photovoltaic panel system can be operated for about 25 years with low maintenance costs and, depending on the photovoltaic system installed, can completely eliminate the cost of purchasing active electricity from its own production. Thus, during the loan period, the monthly loan rate and the cost of maintenance of the panels can replace the value of the electricity bill, the cash-flow of the beneficiary is not affected, and over time prosumers are able to achieve total independence from large fluctuations in electricity market price.


For additional information:


Adelina Clapon


Senior PR & CSR Specialist


Adelina.Clapon@firstbank.ro


Phone: 0741.183.585


About FIRST BANK


First Bank offers a wide range of financial products and services to individual, corporate and small and medium-sized business customers.


First Bank is headquartered in Bucharest and operates through 40 branches, employing nearly 1000 specialists and serving approximately 130,000 active customers. For more information, please visit www.firstbank.ro. Call Center First Bank - 021 303 69 69.


About J.C. Flowers & Co.


J.C. Flowers is a leading private equity firm dedicated to global investment in the financial services industry. Founded in 1998, the firm has invested more than $15 billion in 52 portfolio companies in 17 countries across a variety of financial industry sub-sectors, including banking, insurance and reinsurance, securities firms, specialty financial services and asset management services. J.C. Flowers manages approximately $6 billion in assets and has offices in New York and London. For more information, please visit www.jcfco.com.


.

Cuvinte cheie:  First Bank  credite verzi  energia electrică  Mădălina Teodorescu 

Imagini

First Bank oferă companiilor credite verzi care le permit să recupereze până la 100% din cheltuielile cu energia electrică și să obțină independența energetică

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.