One United Properties anunță recepția pentru Faza I a dezvoltării One Cotroceni Park

București - 17 ianuarie 2022 -

Compania One United Properties S.A., unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București (simbol ONE), confirmă recepția pentru Faza I a dezvoltării One Cotroceni Park, clădire de birouri și de spații comerciale. Faza I a dezvoltării are o suprafață închiriabilă brută (GLA) de 46.000 mp. În acest moment, 75% din spațiile de birouri și comerciale au fost închiriate.


One Cotroceni Park este cel mai mare proiect de regenerare urbană din București, cu funcționalități mixte, format dintr-o zonă rezidențială cu peste 850 de apartamente, precum și două clădiri de birouri și spații comerciale, livrate în două faze. Faza I a componentei office de la One Cotroceni Park a fost finalizată la sfârșitul anului 2021. Totodată, dezvoltatorul One United Properties a început lucrările și la Faza II a proiectului, lucrări care acoperă la acest moment structura + 8 niveluri. Faza II cu o suprafață închiriabilă brută de 35.000 mp va fi livrată în 2022.


„Prin One Cotroceni Park propunem un concept de ultimă generație care înglobează în mod ideal spațiul de lucru, locuința, cumpărăturile, toate într-o dezvoltare sustenabilă ce redefinește conceptele clasice imobiliare. Acest amplu proiect de regenerare urbană aduce valoare comunității locale și Bucureștiului însuși, deoarece imaginea orașului va crește la un nivel comparabil cu cel al metropolelor de top din lume. Iar acesta este un alt pas pe care îl facem către credo-ul nostru – acela că Bucureștiul ar trebui să devină un oraș global”, spune Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.


Situat în Cotroceni, una dintre cele mai renumite și căutate zone din Capitală, conceptul aduce pe piață un business park unic, ce oferă companiilor aflate în cautarea unei soluții de eficientizare a sediului spații moderne și certificate, cu acces la numeroase servicii și facilități integrate. Dezvoltarea beneficiază de precertificare LEED Platinum v4, care atestă funcționarea durabilă și impactul minim asupra mediului și se află în curs de obținere a certificării WELL Health and Safety, care evaluează sănătatea și bunăstarea la locul de muncă.


Printre companiile care vor avea sediul la One Cotroceni Park se numără Superbet, cel mai mare operator de pariuri sportive din România și în primii 30 din lume, Deutsche Bahn Cargo România, subsidiara română a celui mai mare transportator feroviar din Europa, sau SII România, companie multinaţională specializată în servicii de dezvoltare software (digital și inginerie) și IT outsourcing.


Conceput într-o abordare holistică de tipul Live / Work / Play, One Cotroceni Park se conturează ca un adevărat oraș în oraș, în care atât angajații, cât și rezidenții vor beneficia de facilități integrate: spații verzi, restaurante, piste de alergare și ciclism, cafenele, sală de gimnastică, piscină, farmacie, grădiniță, servicii de curățenie, cinema, birouri dinamice, apartamente moderne și facilități educaționale.


În prezent, portofoliul companiei One United Properties include 101.000 mp de spații de birouri în cadrul clădirilor One Tower, One Cotroceni Park Faza I, One North Gate și One Herăstrău Office.


ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE, iar acțiunile sale sunt incluse în indicele FTSE Russell Global All-Cap, care urmărește cele mai lichide acțiuni din lume.


One United Properties S.A., one of the leading green developers of residential, mixed-use and office real estate in Romania, listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange (symbol ONE), confirms the handover of One Cotroceni Park Phase I, an office and commercial building. Phase I of the development has a gross leasable area (GLA) of 46,000 sqm. At this time, 75% of the office and commercial space has been rented.


One Cotroceni Park is the largest urban regeneration project in Bucharest, with mixed functionalities, consisting of a residential area with over 850 apartments, as well as two office buildings and commercial spaces, delivered in two phases. Phase I of the office component of One Cotroceni Park was completed at the end of 2021. At the same time, the developer One United Properties started the works for Phase II of the project that currently cover the structure + 8 levels. Phase II with a gross leasable area of ​​35,000 sqm will be delivered in 2022.


"We have with One Cotroceni Park a state-of-the-art concept which ideally implements working, living, shopping, all in one sustainable development redefining the classic real estate. This large-scale urban regeneration development brings value to the local community and to Bucharest itself, as the city image will be elevated to a level comparable to the top global metropolises. And this is another step we take towards our credo - that Bucharest should become a world city”, says Mihai Păduroiu, CEO of Office Division One United Properties.


Located in Cotroceni district, one of the most famous and sought-after areas in Bucharest, the concept brings to market a unique business park, which offers the companies looking for efficient headquarters solutions, modern and certified workspaces, with access to numerous services and integrated facilities. The development benefits from LEED Platinum v4 pre-certification, which attests sustainable operation and minimal impact on the environment and is in the process of obtaining WELL Health and Safety certification, which assesses health and wellbeing at work.


Among the companies that will be based at One Cotroceni Park there are: Superbet, the largest sports betting operator in Romania and in the top 30 in the world, Deutsche Bahn Cargo Romania, the Romanian subsidiary of the largest railway carrier in Europe, or SII Romania, multinational company specializing in software development services (digital and engineering) and IT outsourcing.


Designed in a Live / Work / Play holistic approach, One Cotroceni Park is shaped like a true city within the city, where both employees and residents will benefit from integrated facilities: green spaces, restaurants, running tracks and cycling, cafes, gym, swimming pool, pharmacy, kindergarten, cleaning services, cinema, dynamic offices, modern apartments, and educational facilities.


The Company’s current portfolio includes 101,000 sqm of office space, and it includes One Tower, One Cotroceni Park Office Phase I, One North Gate and One Herăstrău Office.


ONE UNITED PROPERTIES is the leading green developer of residential, mixed-use and office real estate. One United Properties is an innovative company dedicated to accelerating the adoption of construction practices for energy-efficient, sustainable, and healthy buildings. All the company’s buildings have superior certifications for sustainability, energy efficiency and wellness, and the developer has been awarded at numerous galas and conferences in the field. One United Properties is the first real estate developer in Romania to be internationally awarded, being the recipient of the “Best Sustainable Residential Development” in the world at International Property Awards 2019-2020. The company is listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange, with the symbol ONE and its shares are included in the FTSE Russell Global All-Cap index, which follows the most liquid shares in the world..

Cuvinte cheie:  One United Properties  One Cotroceni Park  Mihai Păduroiu 

Imagini

One United Properties anunță recepția pentru Faza I a dezvoltării  One Cotroceni Park
One United Properties anunță recepția pentru Faza I a dezvoltării  One Cotroceni Park

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.