One United Properties anunță recepția dezvoltării One Herăstrău Towers

13 ianuarie 2022, 12.36 - Afaceri   Construcţii   Social  

București - 13 ianuarie 2022 -

Compania One United Properties S.A., unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București (simbol ONE), anunță realizarea recepției pentru dezvoltarea One Herăstrău Towers, situată pe Strada Nicolae G. Caranfil 74A. Construcția imobilului a fost începută în urmă cu doi ani, iar acum își va primi rezidenții și chiariașii. Valoarea brută de dezvoltare (GDV) a acestei dezvoltări este de aproximativ 54,3 milioane EUR.


One Herăstrău Towers este în acest moment vândut în proporție de 90%.


Dezvoltarea oferă un concept modern ce îmbină elementul rezidențial cu cel comercial, cu acces eficient și vederi panoramice asupra lacului Herăstrău și asupra zonei de Nord a orașului. Cele 2 turnuri rezidențiale includ 139 de unități locative, în vreme ce parterul și primul etaj al ansamblului au o suprafață de aproximativ 5.000 de mp destinată spațiilor comerciale și birourilor.


Compania are în derulare un parteneriat și cu Le Manoir pentru deschiderea unui concept de gourmet market în cadrul One Herăstrău Towers, care va oferi accesul la o gamă largă de produse premium, serviciu de vânzare asistată sau posibilitatea accesării prin intermediul unei aplicații mobile dedicate.


„Atunci când dezvoltăm un proiect, ne propunem să realizăm mixul perfect între locație, arhitectură, design, standarde înalte în ceea ce privește construcția și servicii integrate pentru viitorii rezidenți. One Herăstrău Towers îndeplinește toate aceste criterii și pe deasupra include o dezvoltare boutique commercial & offices la parter și primul etaj, o formulă de succes pe piața imobiliară actuală, prin care răspundem cerințelor specifice ale clienților. Credem că acest tip de dezvoltări, deja populare, vor câștiga și mai mult teren în perioada următoare”, declară Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties.


Imobilul continuă trilogia începută de dezvoltările One Herăstrău Park și One Herăstrău Plaza și a obținut de la Romania Green Building Council certificarea “Green Homes” care atestă norme superioare de performanță și sustenabilitate. Cu o poziție deosebită în peisajul urban și o arhitectură modernă și elegantă semnată de biroul de arhitectură condus de Marius Călin, X Architecture & Engineering, One Herăstrău Towers se înscrie în strategia dezvoltatorului de a investi în proprietăți multifuncționale care oferă valoare și o calitate îmbunătățită a vieții.


One Herăstrău Towers reprezintă o dezvoltare cu numeroase avantaje nu numai pentru chiriașii și rezindeții săi, ci și pentru întreaga comunitate și pentru mediu. Construcția a presupus demolarea unei clădiri abandonate care timp de aproape 30 de ani a reprezentat o cicatrice în peisajul urban, fiind abandonată după Revoluția din 1989. Noua dezvoltare este menită să fie un upgrade pentru întregul cartier, în timp ce magazinele și serviciile disponibile la parter și la primul etaj deservesc atât rezidenții, cât și pe cei care își desfășoară activitatea sau locuiesc în zonă sau pur și simplu sunt în trecere.


ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE, iar acțiunile sale sunt incluse în indicele FTSE Russell Global All-Cap, care urmărește cele mai lichide acțiuni din lume.


One United Properties S.A., one of the leading green developers of residential, mixed-use and office real estate in Romania, listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange (symbol ONE), announces the handover for the development of One Herăstrău Towers, located on 74A Nicolae Caranfil Street. The construction of the building was started two years ago, and now it will receive its residents and tenants. The gross development value (GDV) of this development is approximately EUR 54.3 million.


One Herăstrău Towers is currently 90% sold.


The development offers a modern concept that combines the residential element with the commercial one, with efficient access and panoramic views over Herăstrău Lake and the Northern part of the city. The 2 residential towers include 139 housing units, while the ground floor and the first floor of the complex have an area of ​​about 5,000 square meters for commercial and office spaces.


The company also has a partnership with Le Manoir to open a gourmet market concept within One Herăstrău Towers, which will offer access to a wide range of premium products, sales service, or access through a dedicated mobile application.


"When we develop a project, we aim to achieve the perfect mix between location, architecture, design, high standards in terms of construction and integrated services for future residents. One Herăstrău Towers meets all these criteria and on top it includes a boutique commercial & offices development on the ground floor and first floor, a successful formula on the current real estate market, through which we respond to the specific requirements of the clients. We believe that this type of development, already popular, will gain even more ground in the next period", says Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties.


The building continues the trilogy started by One Herăstrău Park and One Herăstrău Plaza developments and obtained from Romania Green Building Council the “Green Homes” certification which confirms superior norms of performance and sustainability. With a special position in the urban landscape and a modern and elegant architecture signed by the architecture office X Architecture & Engineering led by Marius Călin, One Herăstrău Towers is part of the developer's strategy to invest in multifunctional properties that offer value and improved quality of life.


One Herăstrău Towers is a development with many benefits not only for its tenants and residents, but also for the entire community and the environment. The construction involved the demolition of an abandoned building that remained for almost 30 years like a scar on the face of the city, being abandoned after the 1989 Revolution. It is intended to be an upgrade for the entire district of Herăstrău, while the shops and services available on the ground floor and first floor will serve both the residents and those working and living in the area, or who are just in transit.


ONE UNITED PROPERTIES is the leading green developer of residential, mixed-use and office real estate. One United Properties is an innovative company dedicated to accelerating the adoption of construction practices for energy-efficient, sustainable, and healthy buildings. All the company’s buildings have superior certifications for sustainability, energy efficiency and wellness, and the developer has been awarded at numerous galas and conferences in the field. One United Properties is the first real estate developer in Romania to be internationally awarded, being the recipient of the “Best Sustainable Residential Development” in the world at International Property Awards 2019-2020. The company is listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange, with the symbol ONE and its shares are included in the FTSE Russell Global All-Cap index, which follows the most liquid shares in the world..

Cuvinte cheie:  One United Properties  One Herăstrău Towers  Beatrice Dumitrașcu 

Imagini

One United Properties anunță recepția dezvoltării One Herăstrău Towers
One United Properties anunță recepția dezvoltării One Herăstrău Towers
One United Properties anunță recepția dezvoltării One Herăstrău Towers

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.