One United Properties încheie un acord de cumpărare a pachetului majoritar de acțiuni al Bucur Obor S.A

București - 19 noiembrie 2021 -

One United Properties (BVB: ONE), unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, anunță încheierea unui acord de cumpărare a pachetului majoritar de acțiuni al Bucur Obor S.A., companie listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul de tranzacționare BUCU.


„Decizia de a achiziționa pachetul majoritar de acțiuni al Bucur Obor este în concordanță cu strategia One United Properties de a crește ponderea profiturilor din activitatea de închiriere într-o manieră durabilă. Bucur Obor are un istoric îndelungat în ceea ce privește profitabilitatea dintr-o astfel de activitate și credem că acordul pe care l-am încheiat astăzi reprezintă un alt pas făcut în direcția creării de valoare suplimentară pentru compania noastră și pentru stakeholderii One United Properties”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.


One United Properties a achiziționat indirect pachetul majoritar de acțiuni al Bucur Obor, prin intermediul companiei BO Retail Invest SRL. În data de 19 noiembrie 2021, BO Retail Invest S.R.L. a achiziționat 54,4351% din capitalul social al Bucur Obor S.A., contra sumei de 64.935.000 lei, la un preț pe acțiune de 8,918 lei, care reprezintă un discount semnificativ față de prețul de 21,8 lei la care acțiunile BUCU erau tranzacționate în ziua precedentă. Contractul dintre One United Properties și BO Retail Invest S.R.L. este supus autorizării de către Consiliul Concurenței, transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor BO Retail Invest S.R.L. putând avea loc doar după emiterea acestei autorizări.


Bucur Obor este un centru comercial din București care și-a deschis porțile pentru locuitorii Capitalei în anul 1975. Astăzi, centrul găzduiește magazine de toate dimensiunile, de la afaceri de familie și până la branduri internaționale consacrate. Compania a fost listată la Bursa de Valori București în iulie 1997, iar în prezent este cotată pe piața AeRO având o capitalizare bursieră de 289 milioane de lei. În 2020, Bucur Obor S.A. a înregistrat o cifră de afaceri de 31,6 milioane de lei, din care veniturile din chirie s-au ridicat la 26,9 milioane lei, și un profit net de 10,2 milioane de lei.


One United Properties este cea mai mare companie imobiliara românească listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București (BVB). Acțiunile companiei au debutat la BVB în data de 12 iulie 2021, în urma unui IPO de succes, în cadrul căruia compania a atras 260 de milioane de lei pentru noi investiții imobiliare. Începând cu data de 20 septembrie 2021, acțiunile ONE sunt incluse în indicele BET, acesta urmărind evoluția celor mai lichide 19 companii listate la Bursa de Valori București.


ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE.


One United Properties (BVB: ONE), one of the leading green developers of residential, mixed-use and office real estate in Romania, announces the conclusion of an agreement to buy a majority stake in Bucur Obor S.A., a company listed on the AeRO market of the Bucharest Stock Exchange under symbol BUCU.


“The decision to acquire the majority stake in Bucur Obor is in line with One United Properties’ strategy to increase the weight of profits from rental activity in a sustainable manner. Bucur Obor has a long-standing history of profitability from rental activity, and we believe the agreement we have entered today is another step made with a purpose of creating additional value for our company and our stakeholders,” said Victor Capitanu, co-CEO at One United Properties.


One United Properties acquired a stake in Bucur Obor indirectly, through a company BO Retail Invest SRL. On November 19th, 2021, BO Retail Invest purchased 54.4351% of share capital against a sum of 64,935,000 lei, at a price per share of 8.918 lei, which represents a significant discount compared to the price of 21.8 lei at which BUCU shares traded in the prior day. The sale and purchase agreement whereby One United Properties will acquire 100% of the shares of BO Retail Invest SRL is subject to a clearance from the Competition Council, transfer of ownership over the BO Retail Invest S.R.L. shares occurring only after issuance of such clearance.


Bucur Obor is a shopping centre in Bucharest that opened its doors in 1975. Today, the centre accommodates stores of all sizes, from family businesses to well-known international brands. The company was listed on the Bucharest Stock Exchange in July 1997 and is currently quoted on the AeRO market, having a market capitalization of 289 million lei. In 2020, Bucur Obor S.A. registered a turnover of 31.6 million lei, out of which the rental income amounted to 26.9 million lei, and a net profit of 10.2 million lei.


One United Properties is the largest real estate company listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange. The company’s shares floated on BVB on July 12th, 2021, following a successful IPO, during which the company raised 260 million lei for new real estate investments. As of September 20th, 2021, ONE shares are included in the BET index, which follows the evolution of the 19 most liquid companies listed on the Bucharest Stock Exchange.


ONE UNITED PROPERTIES is one of the leading green developers of residential, mixed-use and office real estate in Bucharest, Romania. One United Properties is an innovative company dedicated to accelerating the adoption of construction practices for energy-efficient, sustainable, and healthy buildings. All the company’s buildings have superior certifications for sustainability, energy efficiency and wellness, and the developer has been awarded at numerous galas and conferences in the field. One United Properties is the first real estate developer in Romania to be internationally awarded, being the recipient of the “Best Sustainable Residential Development” in the world at International Property Awards 2019-2020. The company is listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange, with the symbol ONE..

Cuvinte cheie:  One United Properties  dezvoltatori imobiliari  Victor Căpitanu  Bucur Obor 

Imagini

One United Properties încheie un acord de cumpărare a pachetului majoritar de acțiuni al Bucur Obor S.A

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.