Dezvoltarea activității RITECH INTERNATIONAL IMPEX S.R.L prin crearea unei noi unități de producție pentru ansambluri de componente și accesorii pentru instalații de ventilație, încălzire și climatizare

27 octombrie 2021, 04.25 - Afaceri   Social   Mediu  

București - 27 octombrie 2021 -

RITECH INTERNATIONAL IMPEX S.R.L. anunță începerea activităților proiectului “Dezvoltarea activității RITECH INTERNATIONAL IMPEX S.R.L prin crearea unei noi unități de producție pentru ansambluri de componente și accesorii pentru instalații de ventilație, încălzire și climatizare“ Cod SMIS 139000.


Proiectul va fi finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, care este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivelul regiunii Sud-Muntenia de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.


Perioada de implementare a proiectului este de 41 de luni, respectiv între data 01.04.2020 - 31.08.2023 și are o valoare totală de 8.784.785,02 lei. Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 4.788.206,39 lei, din care 4.069.975,45 lei din FEDR și 718.230,94 din bugetul național. Contract de Finanțare Nr. 7118/14.09.2021.


Obiectivele proiectului sunt:


Obiectivul principal al proiectului îl constituie îmbunătățirea competitivității întreprinderii RITECH INTERNATIONAL IMPEX SRL, prin realizarea unei investiții inițiale în domeniul fabricării ansamblurilor de componente și accesorii pentru instalații de ventilație, încălzire și climatizare prin crearea unei noi unități de producție și diversificarea producției existente.


Obiectivele specifice ale proiectului:


1. Crearea unei unități noi și diversificarea producției în domeniul fabricării ansamblurilor de componente și accesorii pentru instalații de ventilație, încălzire și climatizare prin:


Construirea unui spațiu de producție cu Ac total: 1.581 mp și Adc total: 1.581 mp


Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, specifice activității fabricării ansamblurilor de componente și accesorii pentru instalații de ventilație, încălzire și climatizare.


Achiziționare programe informatice specifice activității de producție.


Certificarea sistemului de management integrat de calitate - mediu - sănătate și securitate ocupațională - certificare produs - agremente tehnice; - Participare târg internațional.


Utilizarea surselor regenerabile de energie prin achiziționarea: pompă de căldură tip „Sol-apă” pentru producerea energiei termice și panouri solare.


2. Respectarea și promovarea principiilor orizontale privind dezvoltarea durabilă, egalitate de șanse, de gen și nediscriminare prin:


Retehnologizarea / achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producție) sau optimizarea funcționării instalațiilor și a fluxurilor tehnologice prin achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic și eficientizarea iluminatului în spațiile de producție - Iluminat LED.


Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor prin achiziționarea mașinei de format ansamblu tubular, implementarea sistemului de management de mediu ISO 14001 și pe perioada execuției lucrărilor - materialul rezultat în urma excavării va fi folosit ulterior ca material de umplutură.


Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități.


Angajarea de persoane din următoarele categorii defavorizate: trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane.


Includerea persoanelor de sex feminin atât în echipa de management și implementare a proiectului cât și în echipa de operare a investiției.


Locul de implementare a proiectului: orașul Fundulea, strada Muncii nr. 57, județul Călărași.


Persoana de contact: Stroe Madalina-Andreea - manager de proiect, telefon: 0746226601, e-mail: madalina.stroe@ritech.ro.


.

Cuvinte cheie:  RITECH INTERNATIONAL IMPEX S.R.L  instalații de ventilație  încălzire  climatizare  Stroe Madalina-Andreea  

Imagini

Dezvoltarea activității RITECH INTERNATIONAL IMPEX S.R.L prin crearea unei noi unități de producție pentru ansambluri de componente și accesorii pentru instalații de ventilație, încălzire și climatizare

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.