Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 prin dotarea cu aparatură medicală a INSTITUTULUI NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE, BUCUREȘTI"

21 septembrie 2021, 03.27 -

București - 21 septembrie 2021 -

Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 prin dotarea cu aparatură medicală a INSTITUTULUI NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE, BUCUREȘTI”, cod SMIS 2014+ 142093, finanţat prin fonduri structurale nerambursabile în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.


Valoarea totală a proiectului este de 48.033.888,96 lei


Data începerii proiectului: 01.02.2021


Data finalizării proiectului: 31.12.2021


Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.


Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică generată de răspândirea virusului SARS-COV-2 în Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti.


Obiectivul proiectului contribuie la indicatorul de rezultat al programului 2S132 ”Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-COV-2/de gestionare a crizei sanitare prin crearea tuturor condițiilor de tratare a pacienților infectați cu SARS-COV-2, precum și prin dotarea și echiparea spitalului cu aparatură performantă, echipamente medicale performante ce pot asigura calitatea diagnosticării și tratamentul eficient al pacienților institutului.


În vederea îndeplinirii Obiectivului General, se vor avea în vedere și următoarele obiective specifice:


1. Creșterea capacității de tratament și diagnosticare a pacienților Institutului Național de Neurologie și Boli Neurologice București prin dotarea suplimentară a secţiilor existente cu echipamente şi aparatură medicală, dispozitive medicale și echipamente și dotări specifice secției ATI în vederea asigurării unui răspuns eficient şi în timp util pe durata crizei COVID-19.


2. Dotarea secţiilor existente cu echipamente şi dispozitive medicale necesare realizării decontaminării care să asigure îndepărtarea agenţilor patogeni de pe suprafeţe şi din aerul respirat.


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


 


.

Cuvinte cheie:  Institutul National de Neurologie Si Boli Neurovasculare  COVID-19  SARS-COV-2 Dotare aparatura 

Imagini

Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 prin dotarea cu aparatură medicală a INSTITUTULUI NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE, BUCUREȘTI"

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.