În exclusivitate pentru România, Leader Team Broker lansează ”Asigurarea de răspundere contractuală Amazon”

16 septembrie 2021, 09.54 - Afaceri   Bănci / Asigurări  

Bucuresti - 16 septembrie 2021 -

Leader Team Broker, jucător cheie pe piața asigurărilor din România lansează, în premieră pentru piața românească, ”Asigurarea de răspundere contractuală Amazon” - Amazon Seller (FBA) Insurance, o poliță special concepută pentru companiile locale care vând produse prin intermediul cunoscutei platforme de retail. Împreună cu partenerii de pe piața LLOYDS (Londra), Leader Team Broker a creat noul produs pentru a acoperi obligația contractuală introdusă de gigantul de retail online în relația comercială cu toți sellerii.


Până la finalul lunii octombrie, companiile care vând produse prin intermediul platformei Amazon și realizează o cifră de afaceri de cel puțin 10.000 USD lunar au obligația să prezinte o asigurare de răspundere contractuală. Cei care nu pot face dovada acestei polițe riscă să fie delistați de pe Amazon.


Asigurarea este acceptată de Amazon și are acoperire oriunde în lume, inclusiv în SUA și Canada. Produsul acoperă daune de până la 1 milion de dolari, provocate de produsele pe care sellerii le vând pe Amazon (general liability, product liability, commercial general liability etc.). Se știe că oricine poate deveni trader pe platforma americană și poate vinde pe Amazon diferite produse fabricate în China sau în alte țări. De luna aceasta, compania americană a decis să solicite o poliță de răspundere profesională și de răspundere generală, pentru eventualele daune produse clienților de mărfurile vândute de terți prin intermediul platformei. Produsul lansat de noi și partenerii noștri de pe piața LLOYDS se potrivește perfect cu solicitarea Amazon, pentru această categorie de clienți. Asigurarea are rating A+ dat de S&P si AM Best, de asemenea condiție impusă de Amazon”, a declarat Alexandra Elena Durbacă, CEO Leader Team Broker.


Polița poate fi obținută rapid, cu un simplu telefon către consultanții Leader Team Broker, care lucrează cu chestionare foarte uşor de completat şi care pot oferi o cotaţie de preț în 48 de ore. De altfel, compania a încheiat ieri prima poliță de răspundere contractuală Amazon, pentru piața din România.


Gigantul de retail online și-a actualizat politica comercială, solicitând sellerilor o asigurare specială după ce în luna iulie a fost trimisă în judecată de către Comisia pentru siguranță a produselor de consum din SUA,  care a încercat astfel să oblige Amazon să-şi asume răspunderea pentru sute de mii de produse defecte sau care puneau în pericol sănătatea cumpărătorilor, vândute de selleri prin intermediul platformei.


Despre Leader Team Broker de asigurare


Fondată în anul 2006 de antreprenorul Răzvan Rusu, Leader Team Broker  de asigurare este o companie de brokeraj în asigurări cu 15 ani de experiență în managementul riscului și asigurări. Compania numără în prezent 40 de angajați și parteneri, care oferă servicii de brokeraj atât în Bucuresti cât și la nivel național prin birourile existente în Sibiu, Brașov, Deva, Oradea,  și Bacău. Leader Team este recunoscută ca una dintre cele mai inovatoare companii de brokeraj de asigurări din România, cu produse unice de cyber security, produse pentru industria IT, industria navală, aviație, energie, sănătate și proiecte speciale cum sunt UEFA Champions League Romania (2012), White Sensation Romania (2012), The Human Body (2013).  În 2020, performanțele companiei au fost recompensate de publicația Piața Financiară cu titlul de ”Brokerul anului în asigurări” și de Financial Intelligence cu distincția ”Asigurarea pentru securitate cibernetică a anului 2020”.


Publicația londoneză ”Treat Technologies” dedicată știrilor din domeniul securității cibernetice a inclus Leader Team Broker în top 20 companii la nivel mondial care oferă cele mai bune soluții și produse de asigurare în ”cyber insurance”. În anul 2017, compania a primit premiul ”Cel mai creativ Broker de asigurare din România”, oferit de Media XPrimm iar în 2019 a primit premiul pentru „Inovație și Digitalizare”, fiind singura companie de brokeraj din România care a folosit tehnologia RPA pentru operațiunile financiare repetitive. Compania a fost premiată în 2020 de publicația Piața Financiară, la Gala e-finance, cu premiul „e-Risk” pentru cel mai bun produs destinat prevenirii și acoperirii riscului de atacuri cibernetice. Leader Team este singura companie de brokeraj în asigurări care a dezvoltat conceptul iDoctor, un program intergrat de servicii medicale naționale și internationale, având la bază un program de asigurări personalizat.


Detalii pe  https://leaderteam.ro/axa/


Leader Team Broker launches for Europe "Amazon Contractual Liability Insurance"


Leader Team Broker, a key player from Europe on the  insurance market launches, for eurpean market, "Amazon Contractual Liability Insurance" - Amazon Seller (FBA) Insurance, a policy specially designed for local companies selling products through the well-known retail platform. Together with partners in the LLOYD'S (London) market, Leader Team Broker has created the new product to cover the contractual obligation introduced by the online retail giant in the commercial relationship with all sellers.


Until the end of October, companies selling products via the Amazon platform and achieving a turnover of at least $10,000 per month are required to provide contractual liability insurance.


"The insurance is accepted by Amazon and has coverage anywhere in the world, including the US and Canada. The product covers damages up to $1 million caused by products that sellers sell on Amazon (general liability, product liability, commercial general liability, etc.). It is known that anyone can become a trader on the American platform and sell on Amazon various products made in China or other countries. As of this month, the American company has decided to require a professional liability and general liability policy for any damage caused to customers by goods sold by third parties via the platform. The product launched by us and our partners on the LLOYD'S marketplace fits perfectly with Amazon's request for this category of customers. The insurance has A+ rating given by S&P and AM Best, also a condition imposed by Amazon", said Alexandra Elena Durbaca, CEO Leader Team Broker.


The policy can be obtained quickly, with a simple phone call to Leader Team Broker's consultants, who work with very easy-to-fill questionnaires and can provide a quote within 24-48 hours.


The online retail giant has updated its commercial policy, requiring sellers to conclude a special insurance after it was sued in July by the US Consumer Product Safety Commission, which sought to force Amazon to take responsibility for hundreds of thousands of defective or health-threatening products sold by sellers through the platform.


About Leader Team Insurance Broker


Leader Team Insurance Broker is an important player for european region, with 15 years of experience in risk management and insurance. The company currently has business operation in Romania but also in other contries from Europe. Leader Team is recognized as one of the most innovative insurance brokerage companies,  with unique cyber security products, products for the IT industry, shipping industry, aviation, energy, health and special projects such as UEFA Champions League (2012), White Sensation (2012), The Human Body (2013).  In 2020, the company's performance was rewarded with the title of "Insurance Broker of the Year" and by Financial Intelligence with the "Cyber Security Insurance of the Year 2020" award.


 London-based cyber security news publication Treat Technologies included Leader Team Broker in its top 20 global companies offering the best cyber insurance solutions and products.


Details on https://leaderteam.ro/asigurare-amazon/


 


Comunicat de presă furnizat și asumat de MBB PR Boutique

.

Cuvinte cheie:  Leader Team Broker  ”Asigurarea de răspundere contractuală Amazon”  Amazon Seller (FBA) Insurance  Alexandra Elena Durbacă 

Imagini

În exclusivitate pentru România, Leader Team Broker lansează ”Asigurarea de răspundere contractuală Amazon”

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.