One United Properties înregistrează o cifră de afaceri de 434 milioane de lei și un profit net de 147,5 milioane de lei în prima jumătate a anului 2021

30 august 2021, 10.45 - Afaceri   Imobiliare  

Bucuresti - 30 august 2021 -

One United Properties (BVB: ONE), unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, înregistrează o cifră de afaceri record de 434 milioane de lei în primele șase luni ale anului 2021, în creștere cu 96% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Compania, care s-a listat pe piața principală a Bursei de Valori București în iulie 2021, a raportat o majorare a profitului net de până la 147,5 milioane de lei, cu 267% în plus față de primul semestru din 2020.


Piața imobiliară din România a închis cel mai bun semestru din istoria sa, iar rezultatele financiare ale One United Properties reflectă această evoluție pozitivă. Performanța pe care o raportăm astăzi pentru primele șase luni ale anului 2021 confirmă perspectivele de creștere pe care le-am promis investitorilor noștri și potențialul imens al pieței locale. Vânzările generate între iulie și august indică faptul că a doua parte a anului va continua să aducă noi recorduri pe piața imobiliară rezidențială. Cu o poziție de numerar de 350 de milioane de lei începând cu 30 iunie și un venit suplimentar obținut în urma IPO-ului, în valoare totală de 252 de milioane, vizăm o dezvoltare accelerată în următoarele luni,” a declarat Victor Căpitanu, cofondator One United Properties.


Veniturile din dezvoltarea și vânzarea de proprietăți rezidențiale au crescut cu 51% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 332,8 milioane de lei. Venitul net din vânzările de proprietăți rezidențiale a evoluat în linie cu încasările, înregistrând o creștere de 46%, până la 108,1 milioane lei. Prin urmare, marja netă din vânzările de proprietăți rezidențiale a fost de 32,5% în primele șase luni din 2021. Veniturile din dezvoltarea clădirilor de birouri s-au ridicat la 88,4 milioane de lei, impactul principal fiind generat de dezvoltările One Tower și One Cotroceni Park.


Prin IPO-ul finalizat în iulie 2021, afacerea noastră a intrat într-o etapă de maturitate, dar performanța pe care o prezentăm astăzi arată că, în cazul One United Properties, această maturitate nu vine în detrimentul creșterii noastre accelerate. De la achiziționarea terenului pentru One Lake Club și One High District, demararea lucrărilor de construcție pentru componenta rezidențială a One Cotroceni Park, până la finalizarea One Floreasca City și Neo Mamaia, prima jumătate a anului 2021 a marcat multiple repere pentru One United Properties. Performanța excepțională a echipei noastre este o confirmare pentru toți acționarii companiei că suntem hotărâți să ne menținem poziția de lider de piață în dezvoltările rezidențiale și mixte premium,” a adăugat Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties.


Cheltuielile generale și administrative au crescut doar cu 5% față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 16,2 milioane lei la 17 milioane lei, în ciuda unei creșteri semnificative a volumului de operațiuni și tranzacții. Prin urmare, EBITDA s-a majorat cu 223%, ajungând la 189,4 milioane de lei, în timp ce rezultatul brut a atins suma de 182,2 milioane de lei, în creștere cu 239% comparativ cu totalul de 53,7 milioane de lei înregistrat în prima jumătate a anului trecut.


În primele șase luni din 2021, One United Properties a pre-vândut 261 de apartamente cu o suprafață totală de 26.309 mp, 345 de locuri de parcare, 16 spații comerciale și alte unități pentru un total de 96 milioane de euro. Prin comparație, în prima jumătate a anului 2020, Grupul a pre-vândut 85 de apartamente cu o suprafață totală de 12.872 mp, 101 locuri de parcare, două spații comerciale și alte unități pentru 29,3 milioane de euro.


 Începând cu 30 iunie 2021, terenurile deținute de One United Properties pentru dezvoltări imobiliare viitoare au atins o suprafață totală de 138.000 mp, arie pe care compania estimează construirea a peste 3.200 de apartamente. Mai mult, One United Properties are în vedere mai multe terenuri care ar putea fi incluse în portofoliul companiei, negocierile pentru acestea fiind în diferite etape. 


ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE.


 One United Properties posts turnover of 434 million lei and net profit of 147.5 million lei in the first half of 2021


One United Properties (BVB: ONE), one of the leading green developers of residential, mixed-use and office real estate in Romania, posts a record turnover of 434 million lei in the first six months of 2021, a 96% increase compared to the same period of 2020. The company, which floated on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange in July 2021, registered a 267% surge in net profit compared to the first six months of last year, as the bottom line reached 147.5 million lei.


Romanian real estate market closed the best semester in its history, and One United Properties financial results reflect this positive evolution. The performance we report today for the first six months of 2021 confirms the growth prospects that we have promised to our investors and the immense potential that lies within the local market. The sales generated between July and August indicate that the second part of the year will continue to bring new records to the residential market. With a cash position of 350 million lei as of June 30th and additional cash proceeds from the IPO in the total amount of 252 million, we are targeting accelerated development in the coming months,” said Victor Capitanu, co-founder of One United Properties.


Revenue from the development and sale of residential properties increased 51% compared to the same period of last year, reaching 332.8 million lei. The net income from residential property grew in line with the revenue, registering a 46% increase, up to 108.1 million lei. Consequently, the net margin from residential property sales reached 32.5% for the first six months of 2021. The revenue from the development of office buildings amounted to 88.4 million lei, with the main impact being generated by the development of One Tower and One Cotroceni Park.


Through the IPO completed in July 2021, we have entered a stage of maturity as a business, but the performance we present today shows that in the case of One United Properties, maturity does not come at the expense of growth. From acquisition of land for One Lake Club and for One High District, starting construction of the residential phase of One Cotroceni Park, to completion of One Floreasca City and Neo Mamaia, the first half of 2021 marked multiple milestones for One United Properties. The exceptional performance of our team is a confirmation to all our shareholders that we are determined to maintain the leading position in the market for premium residential and mixed-use developments, said Andrei Diaconescu, co-founder of One United Properties.


The General and Administrative expenses grew only by 5% compared to the same period of last year, from 16.2 million lei to 17 million lei. Consequently, the EBITDA surged 223%, reaching 189.4 million lei, while the gross result reached 182.2 million lei, a 239% increase compared to 53.7 million lei registered in the first half of last year.


In the first six months of this year, One United Properties sold 261 apartments with a total surface of 26,309 sqm, 345 parking spaces, 16 commercial spaces and other units for a total of 96 million euros. For comparison, in the first half of 2020, the Group sold 85 apartments with a total surface of 12,872 sqm, 101 parking spaces, two commercial spaces and other units for 29.3 million euros.


 As of June 30th, 2021, the land owned by One United Properties for further real estate development reached a total surface of 138,000 sqm, the surface on which the company estimates construction of more than 3,200 apartments. Moreover, the company has a strong pipeline of land for its land bank in various stages of negotiation.


ONE UNITED PROPERTIES is one of the leading green developers of residential, mixed-use and office real estate in Bucharest, Romania. One United Properties is an innovative company dedicated to accelerating the adoption of construction practices for energy-efficient, sustainable, and healthy buildings. All the company’s buildings have superior certifications for sustainability, energy efficiency and wellness, and the developer has been awarded at numerous galas and conferences in the field. One United Properties is the first real estate developer in Romania to be internationally awarded, being the recipient of the
“Best Sustainable Residential Development” in the world at International Property Awards 2019-2020. The company is listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange, with the symbol ONE.

Comunicat de presă furnizat și asumat de Fabrica de PR

.

Cuvinte cheie:  One United Properties  ONE  Victor Căpitanu  Piața imobiliară  One Tower  One Cotroceni Park  Andrei Diaconescu 

Imagini

One United Properties înregistrează o cifră de afaceri de 434 milioane de lei și un profit net de 147,5 milioane de lei în prima jumătate a anului 2021

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.