Analiză REI - Fonduri europene de peste 3 mld. EUR pentru agricultură în următorii 2 ani: Ghidurile au fost publicate, iar sesiunile au început deja să se deschidă pentru depunerea proiectelor pe două submăsuri. „Proiectele trebuie pregătite în ritm accelerat”

06 august 2021, 11.41 - Afaceri   Agricultură  

Bucuresti - 06 august 2021 -

-România va primi în total nu mai puțin de 20,5 miliarde de euro fonduri pentru Agricultură în noul exercițiu de finanțare europeană;


-Ministerul Agriculturii a publicat deja ghidurile consultative pentru majoritatea axelor de finanțare;


-Submăsura (sM) 4.1 „Investiții în exploatații agricole” este ramura care va beneficia de cea mai mare alocare, în valoare totală de 760 milioane euro, în perioada de tranziție; Sesiunea se va deschide in septembrie;


Agricultura, una dintre cele mai finanțate și finanțabile ramuri ale economiei românești în următorul cadru financiar european, va beneficia de o alocare totală de aproximativ 20 miliarde euro, sumă ce va fi destinată fermierilor și întreprinzătorilor din domeniul agricol, în vederea îmbunătățirii activităților desfășurate, a deschiderii de noi proiecte sau investiții în pensiuni agroturistice ori alinierii activităților agricole la standardele Uniunii Europene.


Cu un buget total de circa 80 miliarde euro alocat României, bani ce vor putea fi absorbiți de țara noastră prin proiecte destinate dezvoltării sectoarelor cheie ale economiei, România va primi nu mai puțin de 20,5 miliarde de euro pentru agricultură, la propunerea Comisiei Europene, pentru Cadrul Financiar Multianual din perioada 2021-2027 destinat Politicii Agricole Comune, iar în intervalul de tranziție 2021-2023 țara noastră va beneficia de fonduri de peste 3 miliarde euro, arată o analiză REI Finance Advisors, una dintre cele mai dinamice companii de consultanță specializate în atragerea de fonduri europene sau ajutoare de stat pentru companii cu activitate în România.


„Cadrul financiar 2021-2027, așa cum era în mod tradițional prevăzut, va fi amânat, în sensul în care vom avea circa 3 miliarde euro fonduri de tranziție în agricultură, aferente tot cadrului anterior 2014-2020,  iar următorul cadru financiar va începe în 2023 și se va finaliza în 2029. Ministerul Agriculturii a publicat deja ghidurile consultative pentru majoritatea axelor de finanțare, urmând sa publice ghidurile finale și chiar să deschidă sesiunile în luna septembrie. Avem câteva sesiuni deja deschise, cum este cazul submăsurii 17.1 – <<Prime de asigurare a culturilor, animalelor și a plantelor>>, cu un plafon de 34,32 milioane euro și pe care s-au depus deja proiecte care solicită peste 1 milion euro. Am demarat deja pregătirea proiectelor în domeniu și recomandăm tuturor potențialilor aplicanți să își definească investițiile cu un tehnolog, să ceară certificat de urbanism și să pregătească studiul de fezabilitate cu arhitecți riguroși, care dau contractual garanția unor documentații conforme cu legislația și prevederile Ghidului solicitantului, cu experiență pe proiecte similare și apoi să solicite avizul de la Mediu, întrucât contează la punctajul final ca acesta să existe la depunerea proiectului, conform Ghidului consultativ pe submăsura (sM) 4.1. Proiectele trebuie pregătite într-un ritm accelerat, întrucât va exista o cerere foarte ridicată, iar fondurile sunt limitate”, a declarat Roxana Mircea, partener REI Finance Advisors.


Ce proiecte vor primi finanțare în agricultură în următorii 2 ani


Submăsura (sM) 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, ramura care va beneficia de cea mai mare alocare, în valoare totală de 760 milioane euro, vizează sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermelor (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe. Printre cheltuielile eligibile se numără construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și procesării din cadrul fermei, destinate activității productive, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, inclusiv distribuitoare automate pentru comercializare produse agricole conditionate și/ sau ambalate și/ sau procesate, prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole/ sau ale membrilor cooperatori în cazul solicitanților cooperative agricole/ grupuri de producători și  cheltuieli de marketing.


„Proiectele se depun online, pe portalul AFIR, unde beneficiarii vor putea da un avans de 50% din valoarea nerambursabilă, cu o garanție financiară de 100%, iar plățile se vor efectua in maximum 90 zile calendaristice. Se punctează maturitatea proiectului, să existe avizul de la Mediu la depunerea proiectului, nivelul studiilor managerului exploatației, principiul asocierii fermierilor în grupuri și organizații de producători sau cooperative, proiecte cu invesțitii în producția de energie regenerabilă și în măsuri de prevenire a riscului. Suntem încrezători că tot mai mulți fermieri și tineri antreprenori în domeniul agriculturii vor apela la fondurile structurale pentru dezvoltare, alături de parteneri și consultanți de încredere”, a adăugat Roxana Mircea.


La jumătatea lunii iulie au fost lansate primele sesiuni de depunere a cererilor pentru accesarea fondurilor europene alocate în perioada de tranziție, după cum urmează: • Submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, cu o alocare de 760 mil. EUR, va oferi sprijin nerambursabil pentru următoarele componente:

  • Zootehnie (producție primară, condiționare și promovare) la nivel național: 240 mil. EUR;

  • Achiziții simple și echipamente de irigații în fermă: 125 mil. EUR;

  • Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și promovare): 100 mil. EUR;

  • Tineri fermieri (achiziție utilaje – vegetal și zootehnic): 75 mil. EUR;

  • Zootehnie (producție primară, condiționare și promovare) la nivel montan: 60 mil. EUR;

  • Vegetal (condiționare, procesare în fermă și promovare): 55 mil. EUR;

  • Zootehnic (condiționare, procesare în fermă și promovare): 55 mil. EUR;

  • Legume, cartofi (condiționare, procesare și promovare): 50 mil. EUR; • Submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”: alocare de 122,7 mil. EUR;

 • Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole”: alocare de 140 mil. EUR;

 • Submăsura 4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol”: 10 mil. EUR;

 • Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole” – componenta drumuri agricole: 100,66 mil. EUR;

 • Submăsura 6.1 „Instalare tineri fermieri”: 100 mil. EUR;

 • Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole”: 50 mil. EUR;

 • Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”: 87 mil. EUR fonduri europene;

 • Submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”: 100 mil. EUR fonduri europene;

 • Submăsura 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”: 5 mil. EUR alocare publică (CFM);

 • Submăsura M10 „Agromediu și climă”: 142 mil. euro alocare publică (CFM) și 146,76 mil. EUR fonduri europene;

 • Submăsura M11 „Agricultură ecologică”: 129,63 mil. EUR alocare publică (CFM) și 102,65 mil. EUR fonduri europene;

 • Submăsura M13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”: 660,12 mil. EUR alocare publică (CFM);

 • Submăsura M14 „Bunăstarea animalelor”: 273,6 mil. EUR  alocare publică (CFM);

 • Submăsura 16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”: 40 mil. EUR;

 • Submăsura 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”- pomicultură. 10 mil. EUR;

 • Submăsura 17.1 „Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor si a plantelor”: 31,2 mil. EUR alocare publică (CFM); (plafon depunere proiecte 34,32 mil. EUR)

 • Măsura M19.1 „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (viitoare)”: 5 mil. EUR;

 • Măsura M19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”: 100 mil. EUR alocare publică (CFM);

 • Măsura M19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare GAL-uri”: 23 mil. EUR;


(Alocările mai pot suporta modificări în funcție de sumele identificate până la data deschiderii sesiunii)


„Agricultura este unul dintre domeniile de bază ale dezvoltării României si este important sa absorbim aceste fonduri de tranziție. În perioada programatică 2023-2029, țara noastră va beneficia de o alocare generoasă de fonduri pentru îmbunătățirea sectorului agricol. Mai mult de o treime din sume, respectiv 37% din total, vor trebui alocate măsurilor de climă, mediu și bunăstare, iar acest lucru se va traduce printr-o calitate crescută a modului în care facem agricultură, la standarde europene”, a conchis Roxana Mircea.


Despre REI Grup


REI FINANCE ADVISORS și REI INTERNATIONAL CONSULTING, parte a REI Grup (www.reigrup.ro), sunt companii specializate în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de investiții atât prin fonduri europene nerambursabile (Programul Operational Regional, Programul Operational Infrastructura Mare, PNDR), cât și pe scheme de ajutor de stat (HG 495/2014, HG 807/2014, HG 332/2014, OUG 81/2019, OUG 130/2020).


Potrivit datelor din 2020, REI se situează pe locul al doilea, la nivel național, în topul companiilor de consultanta specializate în atragerea de finanțări prin fonduri europene și ajutoare de stat.


Echipa REI Grup numără în prezent 50 de consultanți, preponderant seniori, în cele opt birouri regionale, cu o vastă experiență în domeniul atragerii de fonduri nerambursabile pentru companiile cu activitate pe plan local sau internațional.


REI a reușit cu succes atragerea finanțării pentru peste 800 de proiecte la nivel național, cu peste 300 de proiecte implementate și o rată de succes – lider în domeniu – de 99%.


Cu o experiență de peste 10 ani în acest domeniu, specialiștii REI Grup se adaptează ușor cerințelor pieței, cunoscând foarte bine mecanismele fondurilor nerambursabile și identifica oportunitățile de obținere de finanțări din surse interne și externe. Aceștia gestionează eficient activitățile proiectelor, relația cu autoritățile publice și pe cea cu companiile private, atât companii multinaționale, cât și companii antreprenoriale, românești.


Mai multe detalii despre activitatea REI, aici.


Contact presă:


Patrick Vrabie


Marketing & Communications Consultant | REI Finance Advisors


E: patrick.vrabie@reigrup.ro


T: +40 734 116 484


REI analysis - European funds of more than €3 billion for agriculture over the next 2 years: The guides have been published and sessions have already started to open up for submission of projects on two sub-measures. "Projects must be prepared at an accelerated pace"


  • Romania will receive a total of no less than EUR 20,5 billion in the new European financing exercise; • The Ministry of Agriculture has already published the advisory guidelines for most funding axes; • Sub-measure (sM) 4.1 "Investments in agricultural holdings" is the branch that will benefit from the highest allocation, totaling EUR 760 million, during the transitional period, and will open in September;


The farming sector, one of the most financed and financeable branches of the Romanian economy within the next European financial framework, will benefit from a total allocation of about 20 billion euros, which will be allocated to farmers and entrepreneurs in the agricultural sector in order to improve the activities carried out, the opening of new projects or investments in agri touristic hotels or the alignment of agricultural activities with European Union standards.


With a total budget of about 80 billion euros allocated to Romania, money that can be absorbed by our country through projects aimed at developing key sectors of the economy, Romania will get no less than 20,5 billion euros for agriculture, following the proposal of the European Commission, for the 2021-2027 multiannual financial framework for the common agricultural policy, and in the transition period 2021-2023 our country will benefit from over 3 billion euros EU funds, shows a REI Finance Advisors analysis, one of the most dynamic consultancy companies specialized in mediating non-reimbursable funds through European funds or state aid for companies with activity in Romania.


"The financial framework 2021-2027, as has been traditionally foreseen, will be postponed, in the sense that we will have around EUR 3 billion transitional funds in agriculture under the previous framework 2014-2020, and the next financial framework will start in 2023 and be completed in 2029. The Ministry of Agriculture has already published the consultative guides for most funding axes, and will publish the final guides and even open the sessions in September. We have some sessions already open, such as sub measure 17.1 – capping at an amount of €34,32 million, and projects have already been submitted that request more than €1 million. We have already started the preparation of projects in the field and we recommend all potential applicants to define their investments with a technologist, to apply for an urban planning certificate and to prepare the feasibility study with rigorous architects, with experience on similar projects, who are contractually giving the guarantee of documentation in accordance with the legislation and provisions of the applicant's Guide, and then seek the opinion from the environment, as it  will  matter that at the final score it exists there, when submitting the project, according to the sub-measure consultation Guide (sM) 4.1. Projects must be prepared at an accelerated pace as there will be very high demand and the funds are limited," said Roxana Mircea, partner REI Finance Advisors.


Which projects will receive funding in agriculture over the next two years


Sub-measure (sM) 4.1 "Investments in agricultural holdings", the branch which will benefit from the highest allocation, totaling EUR 760 million, aims to support investments to increase the competitiveness of agricultural holdings by providing efficient machinery and equipment in relation to the current agricultural structure, as well as investments in  modernizing farms (in particular medium-sized farms and small and medium-sized farm associations) and in  improving the quality of fixed assets. Eligible expenditure shall include the construction, extension, modernization and equipping of farm-processing and packaging facilities intended for production, the fitting-out and fitting-out of the premises for sale and marketing, including automatic dispensers for marketing of wrapped and/or packaged and/or processed agricultural products, by which their own agricultural products/or cooperative members will be marketed exclusively in the case of agricultural cooperative applicants/producer groups and marketing costs.


"Projects can be submitted online to the AFIR portal, where beneficiaries will be able to advance 50% of the non-reimbursable amount, with a 100% financial guarantee, and payments will be made within 90 calendar days. The maturity of the project is scored, there is an opinion from the environment to the submission of the project, the level of the farm manager's studies, the principle of associating farmers with producer or cooperative groups and organizations, projects with investments in renewable energy production and risk prevention measures. We are confident that more and more farmers and young entrepreneurs in agriculture will turn to the Structural Funds for Development, along with reliable partners and consultants", Roxana Mircea added.


The first application sessions for accessing European funds allocated during the transition period were launched in mid-July, as follows:


·         Sub-measure (sM) 4.1 ‘Investments in agricultural holdings’, with an allocation of EUR 760 million, will provide non-refundable support for the following components:


o    Animal husbandry (primary production, packaging and promotion) at national level: EUR 240 million;


o    A simple purchase and irrigation equipment on the farm: EUR 125 million;


o    Vegetables (including in protected areas) and potatoes (primary production, packaging and promotion): EUR 100 million;


o    Young farmers (purchase of machinery – plant and livestock): EUR 75 million;


o    Livestock farming (primary production, packaging and promotion) at mountain level: EUR 60 million;


o    Plant (conditioning, on-farm processing and promotion): EUR 55 million;


o    Zootechnical (conditioning, on-farm processing and promotion): EUR 55 million;


o    Vegetables, potatoes (wrapping, processing and promotion): EUR 50 million;


·         Sub-measure (sM) 4.1a ‘Investments in fruit holdings’: allocation of EUR 122,7 million;


·         Sub-measure (sM) 4.2 ‘Support for investments in the processing and marketing of agricultural products’: allocation of EUR 140 million;


·         Sub-measure (sM) 4.2a ‘Support for investments in the processing and marketing of fruit products’: EUR 10 million;


·         Sub-measure (sM) 4.3 ‘Investments for the development, modernization and adaptation of agricultural infrastructure’ - Agricultural roads component: EUR 100,66 million;


·         Sub-measure (sM) 6.1 ‘Setting up young farmers’: EUR 100 million;


·         Sub-measure (sM) 6.2 ‘Support for setting up non-agricultural activities’: EUR 50 million;


·         Sub-measure (sM) 6.3 ‘Small farm development support’: EUR 87 million European funds;


·         Sub-measure (sM) 6.4 ‘Investments in the creation and development of non-agricultural activities’: EUR 100 million of European funds;


·         Sub-measure (sM) 9.1 "Setting up producer groups in the agricultural sector": EUR 5 million public allocation;


·         Sub-measure (sM) M10 agri-environment and climate: EUR 142 million public allocation and EUR 146,76 million European funds;


·         Sub-measure (sM) M11 ‘Organic farming’: EUR 129,63 million in public allocation and EUR 102,65 million in European funds;


·         Sub-measure (sM) M13 ‘Payments for areas facing natural or other specific constraints’: EUR 660,12 million public allocation;


·         Sub-measure (sM) M14 "Animal welfare": EUR 273,6 million public allocation;


·         Sub-measure (sM) 16.4 ‘Support for horizontal and vertical cooperation between actors in the supply chain’: EUR 40 million;


·         Sub-measure (sM) 16.4a ‘Support for horizontal and vertical cooperation between actors in the supply chain’- pomarities: EUR 10 million;


·         Sub-measure (sM) 17.1 ‘Plant and animal insurance’: EUR 31,2 million public allocation; (project ceiling EUR 34,32 million);


·         Measure M19.1 ‘Preparatory support for the development of (future) local development strategies’: EUR 5 million;


·         Measure M19.2 ‘Support for the implementation of actions under the local development strategy’: EUR 100 million public allocation;


·         Measure M19.4 ‘Support for running and animation costs of LAGs’: EUR 23 million;


(The allocations may also change depending on the amounts identified up to the opening date of the session)


"Agriculture is one of the basic areas of Romania's development and it is important to absorb these transitional funds. During the programmatic period 2023-2029, our country will benefit from a generous allocation of funds to improve the agricultural sector. More than one third of the sums, 37% of the total, will have to be allocated to climate, environment and well-being measures, and this will translate into an increased quality of the way we do agriculture, to European standards", concluded Roxana Mircea.


About REI Grup


REI FINANCE ADVISORS and REI INTERNATIONAL, part of REI Grup (reigrup.ro), are companies specialized in developing, implementing and monitoring the investment projects from the EU non-reimbursable funds (Regional Operational Program, Big Infrastructure Operational Programe, The National Rural Development Programme), as well as state aid schemes (GD 495/2014, GD 807/2014, GD 332/2014, GEO 81/2019, GEO 130/2020).


According to 2020 data, REI is the second largest national consulting companies specialized in attracting EU funding and state aid.


The REI Grup team currently has 50 consultants, mainly senior-level, in eight regional offices, with extensive experience in attracting non-reimbursable funds for local or international companies.


REI has successfully attracted funding for more than 800 projects at national level, with more than 300 projects implemented and a success rate – leading in the field – of 99%.


With over 10 years experience in this field, REI specialists adapt easily to market requirements, knowing very well the mechanisms of non-reimbursable funds and identifying opportunities for obtaining financing from internal and external sources. The team effectively manage project activities, the relationship with public authorities and private companies, both multinational companies and Romanian business companies.


 More details about REI Grup activity can be found here.


Press contact:


Patrick Vrabie


Marketing & Communications Consultant | REI Finance Advisors


E: patrick.vrabie@reigrup.ro


T: +40 734 116 484


Comunicat de presă furnizat și asumat de REI Group

.

Cuvinte cheie:  REI Group  Fonduri pentru Agricultură  Ministerul Agriculturii  Roxana Mircea 

Imagini

Analiză REI - Fonduri europene de peste 3 mld. EUR pentru agricultură în următorii 2 ani: Ghidurile au fost publicate, iar sesiunile au început deja să se deschidă pentru depunerea proiectelor pe două submăsuri. „Proiectele trebuie pregătite în ritm accelerat”
Analiză REI - Fonduri europene de peste 3 mld. EUR pentru agricultură în următorii 2 ani: Ghidurile au fost publicate, iar sesiunile au început deja să se deschidă pentru depunerea proiectelor pe două submăsuri. „Proiectele trebuie pregătite în ritm accelerat”

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.