One United Properties sprijină restaurarea frescei din Aula Academiei de Studii Economice

Bucuresti - 19 iulie 2021 -

-Celebra pictură murală a fost realizată acum 88 de ani de artista Cecilia Cuțescu-Stork, prima femeie din Europa care ocupă o catedră universitară de artă


-Aceasta este cea mai mare frescă de interior din România


-Procesul de restaurare va începe în toamna acestui an


One United Properties, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte din București, se implică în restaurarea celei mai mari fresce de interior din România, celebra frescă din Aula Magna de la ASE. „Istoria negoţului românesc”, pictură murală realizată de artista Cecilia Cuţescu-Storck acum 88 de ani, este unică prin desenul său cu o suprafață de peste 100 mp. Restaurarea frescei va începe din toamna acestui an.


„Este o mare bucurie pentru noi, pentru One United Properties, să să putem susține restaurarea și conservarea unei opere de artă devenite simbolul primei universități economice din România. Vom fi parte din acest demers important al Academiei de Studii Economice, pentru că este dorința noastră să ne implicăm, pe termen lung, în protejarea și promovarea Patrimoniului Românesc și în sprijinirea educației”, a declarat Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties.


Restaurarea frescei din Aula Magna a Academiei de Studii Economice, posibilă cu sprijinul One United Properties, va începe în luna septembrie a acestui an și va fi dedicată celei de-a 110-a aniversări a universității. Timp de 6 luni, cinci specialiști în domeniu vor lucra la refacerea frescei de peste 100 de mp. Pictura în ulei realizată în perioada 1932-1933 de artista Cecilia Cuțescu-Storck, prima femeie din Europa care ocupă o catedră universitară de artă, ilustrează peste o sută de personaje în mărime naturală, dispuse în șase registre care se succed, ilustrând comerțul românesc de-a lungul timpului. Proiectul prevede restaurarea completă a acestei lucrări emblematice și este coordonat de reputatul specialist, prof. univ. dr. Maria Dumbrăviceanu, de la Universitatea Națională de Arte București, Departamentul Conservare și Restaurare. Până în prezent, lucrarea a fost restaurată de trei ori, iar noua intervenție de refacere îi va păstra autenticitatea și valoarea.


„În urma expertizei minuțioase a celor mai buni specialiști în domeniu din țară, lucrarea necesită o nouă intervenție de restaurare. Cel mai complicat lucru de rezolvat a fost să găsim sponsorii potriviți pentru realizarea acestui proiect important pentru noi. Și iată, suntem bucuroși și onorați să fi obținut susținerea financiară a prestigioasei One United Properties pentru realizarea acestui important proiect pentru noi și, mai ales, pentru zecile generații ce ne vor urma aici, în Academia de Studii Economice din București. Exprimăm gratitudinea și admirația noastră pentru acest nobil demers comun în care universitatea noastră colaborează cu mediul de afaceri de top din România pentru a salva un simbol prețios, o piesă de artă de partimoniu și de a transmite un mesaj de optimism, respect și încredere în adevăratele valori ale vieții, implicit ale societății”, a adăugat Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector al Academiei de Studii Economice București.


Prin importanța și valoarea acestei sponsorizări, One United Properties devine primul Partener Platinum al Academiei de Studii Economice din București.


 Academia de Studii Economice din București este liderul învățământului superior economic și de administrație publică din România și Europa de Sud-Est, bine poziționat în rankingurile internaționale de prestigiu. Cu o tradiție de peste 108 ani, Academia de Studii Economice din București este o universitate modernă, care se adaptează constant la provocările economiei de piață în stransă legătură cu cerințele mediului de afaceri. ASE este într-o dinamică permanentă, oferind mereu noi oportunități celor peste 23.000 de membri ai comunității sale universitare. 


ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE.


 One United Properties supports the restoration of the fresco in the Aula Magna of the Academy of Economic Studies


-The famous mural was made 88 years ago by the artist Cecilia Cuțescu-Stork, the first woman in Europe to hold a university department of art


-This is the largest interior fresco in Romania


-The restoration process will begin this fall


One United Properties, one of the leading green developers of residential, mixed use and office real estate in Romania, will support the restoration of the largest interior fresco in Romania, the famous fresco in the Aula Magna at the Academy of Economic Studies. "History of the Romanian business", a mural made by the artist Cecilia Cuţescu-Storck 88 years ago, is unique in its design with an area of​​over 100 square meters. The restoration of the fresco will begin this fall.


"It is a great joy for us, for One United Properties, to be able to support the restoration and conservation of a work of art that has become the symbol of the first economic university in Romania. We will be part of this important step of the Academy of Economic Studies because it is our desire to get involved, in the long run, in protecting and promoting the Romanian Heritage and in supporting education", said Andrei Diaconescu, co-founder of One United Properties.


The restoration of the fresco in Aula Magna of the Academy of Economic Studies in Bucharest supported by One United Properties will begin in September this year and will be dedicated to the 110th anniversary of the university. For 6 months, five specialists in the field will work to restore the over 100 square meters fresco. The oil painting made between 1932-1933 by the artist Cecilia Cuțescu-Storck, the first woman in Europe to hold a university art department, illustrates over a hundred life-size characters, arranged in six successive registers, depicting the Romanian trade over time. The project includes the complete restoration of this emblematic work and is coordinated by the renowned specialist, prof. Univ. dr. Maria Dumbrăviceanu, from the National University of Arts Bucharest, Department of Conservation and Restoration. So far, the work has been restored three times, and the new restoration will preserve its authenticity and value.


„Following the thorough expertise of the best specialists in the field in the country, the work requires a new restoration intervention. The most complicated thing to solve was to find the right sponsors for this important project for us. And here we are happy and honoured to have obtained the financial support of the prestigious One United Properties for the realization of this important project for us and, especially, for the tens of generations that will follow us here, in the Academy of Economic Studies in Bucharest. We express our gratitude and admiration for this noble joint approach in which our university collaborates with the top business environment in Romania to save a precious symbol, a piece of heritage art and to convey a message of optimism, respect and trust in the true values ​​of life and society", added Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector of the Bucharest Academy of Economic Studies.


Through the importance and value of this sponsorship, One United Properties becomes the first Platinum Partner of the Academy of Economic Studies in Bucharest.


The Academy of Economic Studies in Bucharest is the leader of higher economic and public administration education in Romania and South-Eastern Europe, well positioned in the prestigious international rankings. With a tradition of over 108 years, the Academy of Economic Studies in Bucharest is a modern university, which constantly adapts to the challenges of the market economy in close connection with the requirements of the business environment. ASE is in a permanent dynamic, always offering new opportunities to the over 23,000 members of its university community.


ONE UNITED PROPERTIES is one of the leading green developers of residential, mixed use and office real estate, in Bucharest, Romania. One United Properties is an innovative company dedicated to accelerating the adoption of construction practices for energy- efficient, sustainable, and healthy buildings. All the company’s buildings have superior certifications for sustainability, energy efficiency and wellness, and the developer has been awarded at numerous galas and conferences in the field. One United Properties is the first real estate developer in Romania to be internationally awarded, being the recipient of the “Best Sustainable Residential Development” in the world at International Property Awards 2019-2020. The company is listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange, with the symbol ONE.

Comunicat de presă furnizat și asumat de Fabrica de PR

.

Cuvinte cheie:  One United Properties  Academia de Studii Economice  Cecilia Cuțescu-Stork  Andrei Diaconescu  Nicolae Istudor 

Imagini

One United Properties sprijină restaurarea frescei din Aula Academiei de Studii Economice
One United Properties sprijină restaurarea frescei din Aula Academiei de Studii Economice
One United Properties sprijină restaurarea frescei din Aula Academiei de Studii Economice
One United Properties sprijină restaurarea frescei din Aula Academiei de Studii Economice

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.