One United Properties anunță relocarea birourilor Deutsche Bahn Cargo Romania la One Cotroceni Park

16 iulie 2021, 11.32 - Afaceri   Imobiliare  

Bucuresti - 16 iulie 2021 -

Clădirea de birouri parte din proiectul inovator One Cotroceni Park, deținut de One United Properties și dezvoltat pe locul fostei platforme Ventilatorul, va găzdui birourile Deutsche Bahn Cargo Romania, subsidiara română a celui mai mare transportator feroviar din Europa. One Cotroceni Park este, în acest moment, unul dintre cele mai ample proiecte de regenerare urbană din București, cu funcțiune mixtă, cu peste 75.000 mp de birouri de clasă A, într-un parc de afaceri modern ce se conturează în cel mai dinamic pol de afaceri al orașului, în prezent.


Dintr-o clădire de generație veche, noile birouri ale companiei Deutsche Bahn Cargo Romania relocate la One Cotroceni Park vor oferi angajaților spații de lucru construite conform celor mai înalte standarde, ce excelează prin eleganță, facilități și dotări de ultimă generație.


Suprafața închiriată de 2.240 mp oferă o înălțime liberă de 3 metri în toate zonele de birouri pentru un nivel sporit de confort. Totodată, angajații DB Cargo vor beneficia și de cele mai recente tehnologii implementate, precum iluminarea cu LED, HVAC - încălzire, ventilație, aer condiționat, dar și aport de aer proaspăt - precum și ascensoare de mare viteză, cu timp de așteptare optimizat, care recuperează energie. Proiectul dezvoltat de One United Properties în zona Cotroceni deține certificare LEED Platinum, ce vizează funcționarea durabilă și impactul minim asupra mediului, și este în curs de certificare WELL Health and Safety, ce are ca scop bunăstarea ocupanților săi și asigurarea celor mai bune condiții  la locul de muncă.


„Decizia de relocare a birourilor Deutsche Bahn Cargo Romania la One Cotroceni Park se înscrie în tendința companiilor de a oferi echipelor lor spații de lucru eficiente, realizate cu tehnologii de ultimă generație, care favorizează revenirea la birou în condiții sigure și care oferă un cadru de lucru eficient, concentrat pe beneficiile angajaților. Ne bucură prezența în acest nou pol de interes care se conturează pe harta Bucureștiului odată cu One Cotroceni Park a unei companii cu renume și tradiție în domeniul pe care activează”, spune Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.


„Ne dorim să devenim cel mai atractiv angajator, prima alegere pentru cei ce îşi doresc să lucreze în acest domeniu. Investiţia în viitor înseamnă investiţie în resursa umană şi facem asta atât pentru propriii angajaţi, cât şi prin atragerea tinerilor spre industria feroviară. Decizia Deutsche Bahn Cargo Romania de a-și reloca sediul în One Cotroceni Park reprezintă exemplul relevant al tendinței de îmbunătățire a mediului de lucru”, spune Eduard Iancu, Directorul General al companiei.


Creat într-o abordare holistică de tipul Live / Work / Play, ansamblul One Cotroceni Park va oferi angajaților și facilități integrate, de la operatori de food (cantină, cafenele, wine-bar, bistro, restaurante), la fitness și servicii (farmacie, curățătorie, bancă), precum și acces la noua linie de metrou M5.


 Proiectul One Cotroceni Park va găzdui și un mare centru de Office Hospitality și conferințe, un avantaj competitiv în ceea ce privește eficiența spațiului, căci toate companiile ce își desfășoară activitatea în cadrul ansamblului vor putea utiliza sălile de întâlniri ale centrului și organiza diferite evenimente de business. 


ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020.


 One United Properties announces the relocation of Deutsche Bahn Cargo Romania offices at One Cotroceni Park


Deutsche Bahn Cargo Romania, the Romanian subsidiary of the largest railway carrier in Europe, will move its headquarters in the office building part of the innovative One Cotroceni Park project, developed by One United Properties on the site of the former Ventilatorul platform. One Cotroceni Park is, at the moment, one of the largest urban regeneration projects in Bucharest, with a mixed function, providing over 75,000 sqm of class A offices in a modern business park outlined in the most dynamic business pole of the city at present.


Deutsche Bahn Cargo Romania will relocate their offices from an old generation building to the new the new one at One Cotroceni Park, that will offer employees elegant workspaces built according to the highest standards and with access to various facilities.


The​​2,240 sqm rented area provides 3 meters height in all office areas, for an increased level of comfort. At the same time, DB Cargo employees will also benefit from the latest technologies, such as LED lighting, HVAC - heating, ventilation, air conditioning, but also fresh air supply - as well as high-speed elevators with optimized waiting time, which recovers energy. The project developed by One United Properties in Cotroceni area has a LEED Platinum certification, which aims at sustainable operation and minimal impact on the environment, and is being WELL Health and Safety certified, which aims at the well-being of its occupants and ensuring the best work conditions.


„The decision to relocate the Deutsche Bahn Cargo Romania offices to One Cotroceni Park is in line with the companies’ desire to offer their teams efficient workspaces, integrating the latest technologies, which ensure a safe return to the office and provide a framework for efficient work, focused on employee benefits. We are glad to be present in this new business pole outlined on the map of Bucharest and host the headquarters of a company with reputation and tradition in the field in which it operates”, says Mihai Păduroiu, CEO of One United Properties Office Division.


"We want to become the most attractive employer, the first choice for those who want to work in this field. Investing in the future means investing in human resources and we do this both for our own employees and by attracting young people to the railway industry. Deutsche Bahn Cargo Romania's decision to relocate its headquarters to One Cotroceni Park is a relevant example of the trend of improving the working environment", says Eduard Iancu, General Manager of the company.


One Cotroceni Park is created in a holistic approach of Live / Work / Play type and will offer employees integrated facilities, from food operators (canteen, cafes, wine bar, bistro, restaurants), to fitness and other services (pharmacy , dry cleaning, bank), as well as access to the new M5 metro line.


 One Cotroceni Park will also host a large Office Hospitality and conference centre, a competitive advantage in terms of space efficiency, as all companies operating within the ensemble will be able to use the centre’s meeting rooms and organize various business events.


ONE UNITED PROPERTIES is one of the leading green developers of residential, mixed use and office real estate, in Bucharest, Romania. One United Properties is an innovative company dedicated to accelerating the adoption of construction practices for energy- efficient, sustainable, and healthy buildings. All the company’s buildings have superior certifications for sustainability, energy efficiency and wellness, and the developer has been awarded at numerous galas and conferences in the field. One United Properties is the first real estate developer in Romania to be internationally awarded, being the recipient of the
“Best Sustainable Residential Development” in the world at International Property Awards 2019-2020. The company is listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange, with the symbol ONE.

Comunicat de presă furnizat și asumat de Fabrica de PR

.

Cuvinte cheie:  One United Properties  Deutsche Bahn Cargo Romania  One Cotroceni Park  Mihai Păduroiu  Eduard Iancu 

Imagini

One United Properties anunță relocarea birourilor Deutsche Bahn Cargo Romania la One Cotroceni Park

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.