ANALIZĂ REI: Piața de consultanță a companiilor specializate în atragerea de fonduri nerambursabile a depășit 50 mil. EUR. Primii 5 jucători, creșteri, în medie, cu 60% a afacerilor. REI urcă în top, pe locul al doilea la nivel național

Bucuresti - 17 iunie 2021 -

​-Cele mai mari 5 companii și grupuri de companii, afaceri cumulate de peste 7,5 mil. euro;


-REI Grup și-a îmbunătățit marja profitabilității, la 73% pentru REI Finance Advisors și 63% pentru REI International Consulting;

-Piața de consultanță, afectată de incertitudinile ce vizează proiectele depuse prin Măsura 2 și Măsura 3;

Cele mai mari cinci companii și grupuri de companii specializate în servicii de consultanță pentru atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat au înregistrat o creștere accelerată a performanței financiare pe parcursul anului 2020, bifând evoluții și de peste 190% ale afacerilor, în special datorită creșterii solicitărilor pentru fonduri nerambursabile, arată o analiză a REI Finance Advisors, una dintre cele mai dinamice companii de profil din România.

Potrivit datelor publicate la Ministerul Finanțelor, valoarea totală a afacerilor pentru cele mai mai mari cinci companii și grupuri specializate în consultanță pentru atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat, a căror rulaj a depășit 500.000 de euro în 2020, s-a ridicat la peste 7,5 milioane de euroîn creștere cu peste 60%, față de circa 4,6 milioane euro în 2019.

REI Finance Advisors și REI International Consulting, cele două companii care fac parte REI Grup, au înregistrat cea mai mare performanță financiară din top, cu afaceri cumulate de peste 1,4 milioane euro și un profit de aproximativ 1 milion de euro, urcând pe locul 2 în clasamentul celor mai mari companii de profil.

Cea mai mare creștere a rulajului a fost înregistrată de REI International Consulting, cu aproape o triplare a afacerilor, de la circa 335.000 euro în 2019, la peste 970.000 de euro în 2020, în timp ce a doua performanță din clasament a fost bifată de REI Finance Advisors, tot parte a REI Grup, cu un rulaj de circa 460.000 euro în 2020, față de circa 165.000 euro, în 2019.

Și la capitolul profitabilitate, companiile din top 5 au stat bine pe parcursul anului trecut, în ciuda unei perioade mai dificile, afectată de pandemie. REI Grup și-a îmbunătățit marja profitabilității, la 73% pentru REI Finance Advisors și 63% pentru REI International Consulting, în timp ce companiile din top 5 au înregistrat marje ale profitabilității cuprinse între 3 și 56%.

„Piața serviciilor de consultanță specializate în atragerea de fonduri nerambursabile pentru companiile cu activitate în România a crescut într-un ritm susținut în ultimii ani, ca urmare a evoluției pozitive și încrederii tot mai mari a companiilor în opțiunile alternative de finanțare oferite de UE sau de Stat. Din datele noastre, în prezent vorbim despre circa 200 de companii care oferă servicii de consultanță dedicate pentru accesarea fondurilor nerambursabile, cu un rulaj estimat la circa 50 milioane euro, și cu un potențial de dublare în următorii ani. 2021 va fi un an de tranziție între cele două perioade programatice 2014-2020 și 2021-2027, dar care va fi operațional abia de anul viitor. Ne așteptăm ca anul 2023 să fie unul foarte bun întrucât se vor implementa marea majoritate a proiectelor depuse anul acesta prin intermediul HG 807/2014, asta deoarece se vor construi halele și vom începe să primim rambursările pe aceste proiecte, cât și primele rambursări pe ce proiecte se vor depune la final de 2021- început de 2022, prin fonduri europene”, a declarat Roxana Mircea, partener REI Finance Advisors.

Principalele axe de finanțare care au adus creșteri în portofoliile companiilor de consultanță, în 2020

1. Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru (OUG 130/2020)

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului gestionează schema de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Potrivit datelor oficiale, la începutul lunii Iunie a.c. un număr de 22.226 de solicitări au fost procesate, dintr-un total tot de 22.226 de cereri de finanțare înregistrate, dintre care 8.195 de contracte au fost deja plătite de Ministerul Economiei.

2. HG 807/2014 – Maximum 50% finanțare pentru proiecte de investiții de minimum 1 mil. EUR

Schema acordă 10% finanțare nerambursabilă pentru proiectele implementate în București, 35% - Ilfov și Vestul țării (județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș) și 50% finanțare nerambursabilă în restul județelor țării.

Eligibile pentru finanțare sunt atât startup-uri, deținute de acționari care nu mai sunt implicați în alte companii ce activează în același domeniu, IMM sau companii mari, cu mii de angajați. Condiție ar fi ca aplicanții să fi înregistrat profit în cel puțin unul din ultimii 3 ani de activitate. Pe lista cheltuielilor eligibile se numără investițiile noi, construirea de clădiri de la 0, extinderea clădirilor existente sau o simpla achiziție de echipamente care să conducă la diversificarea produselor societății, creșterea capacității sau schimbarea fluxului tehnologic. Nu este posibilă renovarea de clădiri sau achiziția de clădiri deja existente. Mai multe detalii despre aceasta schemă pot fi accesate aici.

3. HG 495/2014

Solicitanții eligibili pentru finanțare prin Schema reglementata prin HG 495/2014 sunt întreprinderile din sectoarele expuse riscului de a își pierde competitivitatea, din cauza finanțării sprijinulul acordat energiei din surse regenerabile, risc datorat electro-intensivitatii beneficiarului și expunerii la comerțul internațional. Mai multe detalii despre HG 495/2014 pot fi consultate aici.

4. OUG 81/2019

Ajutorul de stat este acordat companiilor specializate în producția de aluminiu, extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale, fabricarea altor produse chimice anorganice, producția de plumb, zinc și cositor, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele, producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje, inclusiv țevi de oțel fără sudură, fabricarea hârtiei și a cartonului, fabricarea îngrășămintelor și a produselor azotoase, producția de cupru, fabricarea altor produse chimice organice de bază, filarea fibrelor tip bumbac, fabricarea fibrelor sintetice și artificiale, extracția minereurilor feroase, precum și fabricarea de polietilenă, polipropilenă, clorură de polivinil, policarbonat și pastă mecanică.

5. POR 2.2 – Granturi între 200.000 euro – 1 milion euro

Programul Operațional Regional 2014-2020 are că obiectiv principal creșterea competitivității economice prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor. Acesta cuprinde 11 axe prioritare, POR 2.2. fiind a doua axă, de o importanță majoră în special pentru că vizează îmbunătățirea competitivității IMM – un sector care are un impact semnificativ asupra competitivității economiilor regionale. Granturile oferite variază între 200.000 euro și 1 milion de euro. Mai multe detalii pot fi consultate aici.

Piața de consultanță, afectată de incertitudinile ce vizează proiectele depuse prin Măsura 2 și Măsura 3

Echipa de consultanți REI trage încă odată un semnal de alarmă referitor la incertitudinile și blocajele ce au afectat cele două programe de finanțare oferite de Stat, prin intermediul Măsurii 2 - Granturi pentru capital de lucru și Măsura 3 - Granturi pentru investiții, parte a unui pachet de măsuri ce au vizat redresarea economică pentru companiile afectate în perioada Pandemiei.

„Piața de consultanță vă fi afectată major dacă nu se vor achita integral sumele pe Măsură 2 și dacă se va anula Măsura 3, cu circa 30 milioane euro, mai ales deoarece în primele 6 luni ale anului nu s-a deschis niciun apel pe fonduri europene. Abia în perioada următoare ne așteptăm să se deschidă finanțarea destinată HoReCa, precum și axele dedicate mediului rural, în special în agricultură”, a mai punctat Roxana Mircea.

Un număr de aproximativ 3.500 de companii care fac parte din „lista verde” pentru finanțare nerambursabilă, dintr-un total de 27.000, care au aplicat pentru sprijin financiar prin intermediul Măsurii 3 de susținere a investițiilor în România, proiect anunțat de Guvernul României în cursul anului 2020, și care au întrunit toate condițiile pentru a primi fondurile de la Stat, ar fi creat peste 10.000 de noi locuri de muncă și ar fi plătit taxe în cuantum de 300 milioane de euro doar cu salarizarea acestora pentru o perioadă de 5 ani, în timp ce investițiile generate de acestea ar fi depășit 1 miliard euro, însă autoritățile iau în calcul anularea completă a finanțării acestora.

În cadrul Măsurii 3 - Granturi pentru investiții, cu peste 27.736 cereri depuse, companiile ar fi trebuit să beneficieze de granturi cuprinse între 50.000 și 200.000 de euro pentru proiecte de dezvoltare, însă o presupusă fraudă sesizată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din România, dar nedovedită până în prezent, cât și lipsa fondurilor necesare pentru plata primei Scheme HoReCa - Măsura 2, au condus la blocarea finanțării proiectelor, chiar dacă acestea întruneau, pentru un număr de circa 3.500 de companii, criteriile de eligibilitate în totalitate.

Despre REI Grup

REI FINANCE ADVISORS și REI INTERNATIONAL CONSULTING, parte a REI Grup (www.reigrup.ro), sunt companii specializate în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de investiții atât prin fonduri europene nerambursabile (Programul Operational Regional, Programul Operational Infrastructura Mare), cât și pe scheme de ajutor de stat (HG 495/2014, HG 807/2014, HG 332/2014, OUG 81/2019, OUG 130/2020).


Cu o experiență de peste 10 ani în acest domeniu, specialiștii REI Grup se adaptează ușor cerințelor pieței, cunoscând foarte bine mecanismele fondurilor nerambursabile și identifica oportunitățile de obținere de finanțări din surse interne și externe. Aceștia gestionează eficient activitățile proiectelor, relația cu autoritățile publice și pe cea cu companiile private, atât companii multinaționale, cât și companii antreprenoriale, românești.


Echipa REI Grup numără în prezent 50 de consultanți în cele opt birouri regionale, cu o vastă experiență în domeniul atragerii de fonduri nerambursabile pentru companiile cu activitate pe plan local sau internațional.


REI a reușit cu succes atragerea finanțării pentru peste 800 de proiecte la nivel național, cu peste 300 de proiecte implementate și o rată de succes – lider în domeniu – de 99%. În 2020, REI Grup a înregistrat proiecte aprobate în cuantum de circa 100 milioane EUR, iar în acest an valoarea proiectelor aprobate va depăși pragul de 150 -200 mil. EUR. Mai multe detalii despre activitatea REI, aici.REI analysis: The consultancy market for companies specialized in attracting non-reimbursable funds exceeded EUR 50 mln. in 2020. The top 5 players, 60% increase in business on average, with REI ranking second place at national level

-The five largest companies and groups of companies, together with more than 7.5 million euros;


-REI Grup improved its profitability margin to 73% for REI Finance Advisors and 63% for REI International Consulting;


-The consultancy market, affected by uncertainties concerning the projects submitted by Measure 2 and Measure 3;


The top five largest companies and the group of companies specialized in consultancy services to attract European funds and state aid experienced a fast-track increase in financial performance during 2020, also marking developments of more than 190% of businesses, especially due to the increase in demand for non-reimbursable funds, a study by REI Finance Advisors, one of Romania's most dynamic companies in the field, shows.


According to the data published by the Ministry of Finance, the total value of the business for the five largest companies and groups specialized in consultancy for attracting European funds and state aid, whose turnover exceeded 500.000 euros in 2020, amounted to over 7.5 million euros, more than 60% up from around EUR4.6 million in 2019.


REI Finance Advisors and REI International Consulting, the two companies that are part of the REI Grup, have recorded the highest financial performance in the top of the companies specialized in consultancy services to attract non-reimbursable funds, with a combined business of over 1.4 million euros and a profit of about 1 million euros, ranking second in the top 5.


The biggest rise in turnover was recorded by REI International Consulting, with almost a triple business, from around 335,000 euros in 2019 to over 970,000 euros in 2020, while the second performance in the ranking was checked by the REI Finance Advisors, also part of the REI Grup, with a turnover of about 460,000 euros in 2020, compared to around 165,000 euros in 2019.


And on the profitability side, the top 5 companies stayed well over the last year, despite a more difficult period, which was affected by the pandemic. The REI Grup improved its profitability margin to 73% for REI Finance Advisors, and 63% for the REI International Consulting, while the top 5 companies registered profit margins ranging from 3 to 56%.


“The market for consultancy services specialized in attracting non-reimbursable funds for companies active in Romania has grown at a steady pace in recent years, as a result of the positive evolution and the growing confidence of companies in alternative financing options offered by the EU or the state. According to our data, we are currently talking about 200 companies that offer consultancy services dedicated to accessing non-reimbursable funds, with a turnover estimated at about 50 million euros and a potential for doubling in the next few years. 2021 will be a transitional year between the two programmatic periods 2014-2020 and 2021-2027, but will  be operational only next year. We expect 2023 to be a very good year as the vast majority of projects submitted this year through GD 807/2014 will be implemented, because the halls will be built and we will start receiving reimbursements on these projects, as well as the first reimbursements on which projects will be submitted at the end of 2021 - beginning of 2022, through European funds", stated Roxana Mircea, partner at REI Finance Advisors.


The main funding axes which increased the revenues of the consultancy companies in 2020


1. Measure 2 - Working capital grants (OGA 130/2020)


The Ministry of Economy, Entrepreneurship and Tourism manages the State aid scheme set up by OGA No 130 of 31 July 2020 concerning measures for granting financial support from non-repayable external funds under the Operational Program competitiveness 2014-2020, in the context of the crisis caused by COVID-19.


According to official data, at the beginning of June 2021, around 226 applications were processed out of a total of 22,226 applications for financing, out of which 8,195 contracts have already been paid by the Ministry of Economy.


2. GD 807/2014 – maximum 50% funding for investment projects of minimum EUR 1 million


The scheme grants 10% non-reimbursable financing for projects implemented in Bucharest, 35% - Ilfov and the West of the country ( Arad, Caras-Severin, Hunedoara and Timis counties) and 50% non-reimbursable financing in the rest of the country.


Eligible for funding are both start-ups, owned by shareholders who are no longer involved in other companies operating in the same field, SMEs or large companies, with thousands of employees. The condition would be that the applicants had a profit in at least one of the last 3 years of activity. The list of eligible expenditure includes new investments, the construction of buildings from scratch, the extension of existing buildings or a simple acquisition of equipment leading to the diversification of the company’s products, the increase in capacity or the change in technology flow. It shall not be possible to renovate buildings or purchase existing buildings. More details about this scheme can be accessed here.


3. GD 495/2014


The applicants eligible for funding under the 495/2014 scheme are companies in sectors at risk of loss of competitiveness due to the financing of support for renewable energy, a risk due to the electro-intensity of the beneficiary and exposure to international trade. More details on GD 495/2014 can be found here.


4. OGA 81/2019


The State aid is granted to companies specializing in the production of aluminum, mining of minerals for the chemical and fertilizer industries, manufacture of other inorganic chemicals, production of lead, zinc and tin, manufacture of leather clothes, production of basic ferrous metals and ferro-alloys, including seamless steel pipes, paper and paperboard manufacture, fertilizer and nitrogenous products manufacture, copper production, other basic organic chemicals, cotton spinning, man-made fibers manufacture, iron ore mining and the manufacture of polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polycarbonate and mechanical pulp.


5. POR 2.2 - Grants between 200,000 euro - 1 million euro


The Regional Operational Program 2014-2020 has as its main objective to increase economic competitiveness by supporting the development of the business environment, infrastructure and services. It comprises 11 priority axes, POR 2.2 being the second axis, of major importance in particular because it aims to improve the competitiveness of SMEs – a sector that has a significant impact on the competitiveness of regional economies. The grants offered range from €200,000 to €1 million. More details can be found here.


The consultancy market, affected by uncertainties concerning the projects submitted by Measure 2 and Measure 3


The REI consultants team once again warns of the uncertainties and bottlenecks affecting the two state funding programs, through measure 2 - grants for working capital and measure 3 - grants for investments, Part of a package of measures aimed at economic recovery for the companies affected during the pandemic period.


"The consultancy market will be seriously affected if the full amount of the Measure 2 money is not paid and Measure 3 is canceled, with some 30 million euros, especially since no European call has been opened in the first 6 months of the year. It is only in the next period that we expect the financing for HoReCa to be opened, as well as the axes dedicated to the rural environment, especially in agriculture", said Roxana Mircea.


About 3,500 companies that are part of the "green list" for non-reimbursable financing, out of a total of 27,000, that applied for financial support through Measure 3 supporting investments in Romania, a project announced by the Romanian Government during 2020, and which have met all the conditions to receive the funds from the State, would have created more than 10,000 new jobs and would have paid fees of EUR 300 million only with their remuneration for a period of five years, while their investments would have exceeded 1 billion euros, authorities are considering the complete cancellation of their financing.


Under Measure 3 - Investment grants, with more than 27,736 applications, companies should have received grants ranging from 50,000 to 200,000 euros for development projects, but an alleged fraud brought before the Romanian Ministry of Economy, Entrepreneurship and Tourism, but not yet proven, as well as the lack of funds required to pay the HoReCa Scheme - Measure 2, the financing of the projects was blocked, even if they met, for some 3,500 companies, the eligibility criteria in full.


About REI Grup


REI FINANCE ADVISORS and REI INTERNATIONAL, part of REI Grup (reigrup.ro), are companies specialized in developing, implementing and monitoring the investment projects from the EU non-reimbursable funds (Regional Operational Program, Big Infrastructure Operational Programe), as well as state aid schemes (GD 495/2014, GD 807/2014, GD 332/2014, GEO 81/2019, GEO 130/2020).


With an experience of more than 10 years, REI Grup specialists are in permanent contact with the EU non-reimbursable funds mechanisms and can easily identify and secure fund access from internal and external sources.


REI Grup team consists of 50 specialists in 8 regional offices with vast experience in attracting funds for companies with local and international activity.


REI Grup has successfully secured financing for more than 400 projects in Romania so far with over 250 projects already implemented and a 99% rate of success. In 2020, REI Grup has recorded 100 mln. EUR approved projects, while this year it is expected to exceed the 150-200 mln. EUR mark of approved projects. More details about REI Grup activity can be found hereComunicat de presă furnizat și asumat de REI Group

.

Cuvinte cheie:  REI  REI Finance Advisors  REI International Consulting  Roxana Mircea 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.