Interzicerea comercializării coroanelor artificiale și a celor cu inserții de sârmă este contrară legislației în vigoare și are un caracter abuziv

CLUJ-NAPOCA - 07 iunie 2021 -

Începând cu 26 aprilie 2021, în spațiul public, au apărut mai multe luări de poziție prin care instituțiile publice și bisericești și-au declarat intenția de a restricționa comerțul cu obiecte funerare artificiale și a celor cu inserții de sârmă. Astfel, domnul Liviu Andrica, Directorul Administrației Domeniului Public Oradea, a declarat în presa locală din municipiul Oradea și în presa națională  că va interzice de la 1 iunie vânzarea coroanelor funerare artificiale și a celor cu inserții de sârmă în piețe, dar și depunerea acestora în cimitir, iar restricții similare încep să fie aplicate și în alte localități la îndemnul conducătorilor Bisericii.


„Având în vedere declarația domnului Liviu Andrica, am solicitat Administrației Domeniului Public Oradea să ne comunice actul emis în vederea interzicerii comercializării coroanelor artificiale cu inserții de sârmă în piețele publice din municipiul Oradea, precum și actul emis în vederea interzicerii introducerii  coroanelor artificiale cu inserții de sârmă în cimitir. Ulterior, ni s-a comunicat de către Administrația Domeniului Public Oradea că nu există un document emis în acest sens.” afirmă Marius G. Roman, avocat Iordăchescu & Asociații și reprezentantul a 14 producători de astfel de obiecte funerare.


Măsura dispusă de domnul Liviu Andrica, directorul Administrației Domeniului Public Oradea are un caracter vădit abuziv și, prin urmare, nu produce efecte juridice, întrucât la baza acesteia nu există un act administrativ, nefiind astfel respectate exigențele legislației în vigoare. La fel de neîntemeiate sunt și îndemnurile reprezentaților Bisericii de a nu achiziționa astfel de coroane funerare, neexistând nici o dispoziție legală care să interzică comerțul cu aceste obiecte funerare.


„Evidențiem faptul că la nivel național NU există un act normativ prohibitiv cu privire la comercializarea coroanelor funerare artificiale. Toate măsurile prin care se încearcă restricționarea sau limitarea comerțului cu astfel de produse reprezintă simple acte de justiție privată, nefiind fundamentate corespunzător și neexistând o analiză pertinentă a efectelor acestora asupra comunității.” continuă Av. Marius G. Roman.


La nivel unional, prin Directiva (UE) 2019/904 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, Uniunea Europeană a decis interzicerea, începând cu data de 3 iulie 2021, a comercializării de produse specifice din plastic, respectiv doar tacâmurile de unică folosință, bețișoarele de urechi, paiele/bețele pentru agitat băuturi, produsele realizate din materiale plastice degradabile prin oxidare și recipientele pentru fast – food/băuturi din polistiren expandat. Consiliul UE a optat pentru interzicerea unor categorii determinate de produse din plastic, iar obiectele funerare artificiale și cele cu inserții de sârmă nu fac obiectul acestei restricții. Mai mult decât atât, și în alte state europene este permisă comercializarea coroanelor artificiale și a celor cu inserții de sârmă. Obiectele funerare în discuție sunt 100% reciclabile și au în componență: 75% metal, 15% folie PVC și 10% flori din pânză, toate aceste elemente putând fi sortate selectiv, iar ulterior reciclate în integralitate.


„Astfel, presupusa problemă referitoare la gradul de poluare al mediului înconjurător din cauza plasticului poate fi eliminată, prin îndeplinirea de către autoritățile competente a atribuțiilor ce le revin în domeniul reciclării.  Totodată, nu ar mai fi nevoie ca autoritățile să avanseze sume semnificative pentru depozitarea deșeurilor din plastic rezultate din coroanele puse pe morminte în cimitire, dacă acestea și-ar îndeplini cu diligență și profesionalism obligația de a colecta selectiv deșeurile, iar ulterior de a le recicla.” continuă Av. Marius G. Roman.


Autoritățile competente nu se pot prevala de propria culpă, în sensul neîndeplinirii atribuțiilor de reciclare, pentru a interzice comercializarea obiectelor funerare artificiale sau a celor cu inserții de sârmă. Acest fapt generează grave prejudicii atât producătorilor de asemenea obiecte funerare, cât și comunității înseși. Mai mult decât atât, autoritățile competente ar trebui să știe că reciclarea coroanelor funerare artificiale cu inserții de sârmă nu presupune costuri substanțiale atât timp cât se optează pentru achitarea tarifului de reciclare prin raportare la greutatea materialelor, iar nu prin raportare la volumul acestora.


Producătorii de astfel de obiecte funerare sunt dispuși să participe cu bună-credință la identificarea unor soluții pentru remedierea deficiențelor cauzate de modalitatea actuală de reciclare a coroanelor artificiale și a celor cu inserții de sârmă, inclusiv prin implicarea directă a acestora în procesul de reciclare a obiectelor funerare în discuție.  Producătorii sunt dispuși să asigure mijloacele logistice necesare ridicării deșeurilor produse de coroanele artificiale și, totodată, să suporte o parte din costurile aferente reciclării acestora.„Precizăm că efectul imediat al acestei măsuri nelegale de restricționare a comerțului cu astfel de obiecte funerare, este reprezentat de riscul iminent ca peste 3 300 de mii de societăți care activează în acest domeniu și care însumează o cifră de afaceri de 279 milioane euro pentru anul 2019, să își închidă afacerile. De asemenea, din pricina unei măsuri dispuse fără temei legal, aproximativ 6500 de angajați  vor rămâne fără loc de muncă.” afirmă Av. Marius G. Roman.


Această conduită nelegală restricționează și dreptul fiecărei persoane de a-i omagia pe cei dragi prin depunerea unei coroane funerare conform tradiției, astfel cum le dictează conștiința și le permite bugetul, fiind binecunoscut faptul că prețul unei coroane funerare artificiale este net inferior prețului pe care îl are o coroană din flori naturale.


Așadar, măsura dispusă de către Administrația Domeniului Public Oradea și susținută de către unii reprezentanți ai Bisericii nu are niciun suport legal, astfel că nu există nici o justificare pentru a îngrădi comercializarea obiectelor funerare artificiale cu inserții de sârmă. Dimpotrivă, continuarea demersului abuziv în această formă va aduce grave prejudicii comunității, întrucât va cauza regresul economiei în acest sector și pierderea locurilor de muncă.


„În ipoteza în care comercializarea coroanelor artificiale și a celor cu inserții de sârmă va fi interzisă de către instituțiile publice și bisericești, producătorii de astfel de obiecte funerare vor organiza un protest la nivel național pentru a face publică această conduită abuzivă, lipsită de temei legal, demers care va produce efecte negative semnificative asupra comunității.” încheie Av. Marius G. Roman.

.

Cuvinte cheie:  Interzicerea comercializării coroanelor artificiale  coroane cu sarma  Liviu Andrica  avocat Iordăchescu & Asociații  Marius G. Roman  Oradea 

Imagini

Interzicerea comercializării coroanelor artificiale și a celor cu inserții de sârmă este contrară legislației în vigoare și are un caracter abuziv
Interzicerea comercializării coroanelor artificiale și a celor cu inserții de sârmă este contrară legislației în vigoare și are un caracter abuziv

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.