One United Properties achită cu 10 luni înainte de maturitate obligațiunile de 20 de milioane de euro emise de fondul de investiții administrat de CVI Dom Maklerski

11 martie 2021, 11.31 - Afaceri   Construcţii   Imobiliare  

Bucuresti - 11 martie 2021 -

Compania One United Properties anunță că a achitat cu aproximativ 10 luni înainte de maturitate plata obligațiunilor în valoare de 20 de milioane de euro, cu o maturitate de 4 ani, emise de un fond de investiții din Polonia cu active gestionate de CVI Dom Maklerski (CVI) împreună cu Noble Funds TFI. Grupul One a reușit să își îmbunătățească lichiditatea și totodată să lanseze proiecte noi pe piață.

În 2017 One United Properties confirma emiterea acestor obligațiuni cu scadență la 4 ani, prin plasament privat, subscrise integral de fonduri aflate în co-management de către CVI. Finanțarea acordată în urmă cu 4 ani a vizat atât proiectele rezidențiale în faza de dezvoltare la acel moment, cât și unele noi.

„Am găsit în CVI un partener serios, cu care am colaborat foarte bine în toți acești ani și le mulțumim. Grupul One este interesat să aibă alături astfel de parteneri care împart aceeași viziune despre dezvoltarea proiectelor de referință românești, cu ajutorul capitalului privat care are puterea de a aduce valoare pe piața din țara noastră”, spune Victor Căpitanu, cofondator One United Properties.

„Suntem bucuroși că am sprijinit One United în dezvoltarea sa impresionantă din ultimii ani. Această investiție a fost prima pe piața românească pentru noi și am avut norocul să avem un partener atât de fiabil și cu reputație, care ne-a familiarizat cu piața locală. Dorim și mai mult succes pentru companie în viitor și suntem recunoscători pentru toată colaborarea pe care am avut-o și șansa de a fi parte din dezvoltarea proiectelor imobiliare de excepție pentru care One United este cunoscut”, a adăugat Marcin Leja, CEO CVI Dom Maklerski.

CVI Dom Maklerski (CVI) este o companie independentă de investiții, care și-a început activitatea în 2012 și a devenit în scurt timp liderul segmentului non-bancar de finanțare (finanțare privată) pentru piața medie și IMM-uri din Polonia și regiunea CEE.

ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București. Cu o valoare pe piață de peste 1,1 miliarde EUR, portofoliul companiei cuprinde peste 2.000 de unități rezidențiale exclusiviste și spații de birouri clasa A+. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020.

One United Properties prepays the EUR 20 million bonds issued by fund managed by CVI Dom Maklerski 10 months before maturity

One United Properties announces the prepayment of EUR 20 million bonds with a 4-year maturity, acquired in total by a Polish investment fund which assets are managed by CVI Dom Maklerski (CVI) along with Noble Funds TFI, with approximately 10 months before maturity. One Group has succeeded in improving its liquidity and at the same time launching new projects on the market.

In 2017, One United Properties confirmed these 4-year maturity bonds issue, by private placement, fully subscribed by funds under co-management by CVI. The funding granted 4 years ago targeted both residential projects under development at that time and new ones.

"We found in CVI a serious partner, we had a great collaboration along these years, and we thank them. One Group is interested in having such business partners who share the same vision about the development of Romanian statement projects, with the help of private capital that has the power to bring market value in our country", says Victor Căpitanu, One United Properties co-founder.

“We are delighted to have supported One United in its impressive growth over the last years. This investment was our first in the Romanian market and we were lucky to have such a reliable and reputable partner which familiarized us with the local market. We wish even more success for the company going forward and are thankful for all the professional cooperation and the chance to participate in development of  all these superior real estate projects which One United is best known for”, commented Marcin Leja, the CEO of CVI Dom Maklerski.

CVI Dom Maklerski (CVI) is an independent investment company that started operations in 2012 and quickly became the leader in non-bank debt financing (private debt) for mid-market and SME in Poland and CEE region.

ONE UNITED PROPERTIES is one of the largest and most successful high-end residential, office and mixed-use developers in Romania, with gross development value of more than EUR 1.1 Bn and an active project pipeline comprising over 2,000 design residential units. One United Properties is an innovative company dedicated to accelerating the adoption of construction practices for energy- efficient, sustainable, and healthy buildings. All the company’s buildings have superior certifications of sustainability, energy efficiency and wellness, and the developer is awarded at numerous galas and conferences in the field. One United Properties is the first real estate developer in Romania to be internationally awarded, being the recipient of the “Best Sustainable Residential Development” in the world at International Property Awards 2019-2020.

Comunicat de presă furnizat și asumat de Fabrica de PR

.

Cuvinte cheie:  One United Properties  CVI Dom Maklerski  Noble Funds TFI  Victor Căpitanu  Marcin Leja  International Property Awards 2019-2020 

Imagini

One United Properties achită cu 10 luni înainte de maturitate obligațiunile de 20 de milioane de euro emise de fondul de investiții administrat de CVI Dom Maklerski

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.