ANUNȚ DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI

20 noiembrie 2020, 11.00 - Afaceri   Mediu  

Bucuresti - 20 noiembrie 2020 -

AIRVIEW SRL anunță începerea proiectului ”Sistem mobil de monitorizare a aerului” cod SMIS 2014+: 109913 al cărui obiectiv general Înfiinșarea unei noi societăți comerciale de tip spin-off și dezvoltarea competitivă a aces-teia prin crearea și introducerea pe piață a unui sistem mobil de monitorizare a aerului, produs inovativ dedicat subdomeniului de specializare inteligenta ”Orase inteligente” bazat pe rezultatele cercetării-dezvoltării obținute pentru realizarea unei teze de doctorat in cadrul Universitații Politehnica din Timisoara. Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt: Raport privind brevetabilitatea solutiei de monitorizare a calitații aerului, Sistem mobil de monitorizare a aerului bazat pe o componenta hardware si o componenta software embedded, Retea de sisteme mobile de monitorizare a calitatii aerului la nivelul municipiului Timisoara, Portal web pentru valorificarea comerciala a rezultatelor privind calitatea aerului, Societate comerciala cu raspundere limitata de tip spin-off infiintata, Raport privind concurența, produsele similare si opinia utilizatorilor țintă, Documentația pentru achiziția serviciilor suport pentru inovare, Documentația pentru achiziția serviciilor pentru cercetare-dezvoltare-proiectare produs hardware, Specificațiile de proiectare pentru componenta hardware a sistemului de monitorizare a calității aerului, Modelulul experimental pentru detecția contextului de colectare a datelor, Modelul experimental pentru estimarea factorului de acumulare personala a poluarii, Modelul experimental de agregare a datelor primare de calitate a aerului colectate din surse multiple, Documentul de specificare detalia-ta pentru soluția de monitorizare a calității aerului, Documentul de proiectare detaliata si punerea în fabricație a soluției de monitorizare a calității aerului, Documentația pentru achiziția echipamentelor necesare pentru intro-ducerea rezultatelor cercetarii în ciclul productiv, Documentația pentru achiziția de materii prime si materiale necesare pentru realizarea soluției de monitorizare a calitații aerului, Prototipul soluției pentru masurarea calita-ții aerului, Raport privind punerea în funcțiune a soluției de monitorizare a calitații aerului, Echipamentele nece-sare pentru introducerea rezultatelor cercetarii în ciclul productiv, Materii prime si materiale necesare pentru realizarea solutiei de monitorizare a calitatii aerului - Senzori care pot masuraurmatorii parametrii: temperatura, umiditate, presiune atmosferica, NO2, CO2, O3, SO2, particule de dimensiuniPM1/PM2.5/PM10, Documentația de achizitie servicii protejare si comercializare a drepturilor de proprietate intelectuala, 1 cerere de brevet, anunt de presa la lansarea si inchiderea proiectului, etichete autoadezive pentru echipamentele achizitionate prin proiect- website proiect si pagina social media, precum si intretinerea acestora pe intreaga perioadade derulare a proiectului- materiale de prezentare tiparite pentru proiect si produs. Valoarea totală a proiectului este de 977,411.26 lei iar valoarea cofinanțării UE este de 839,929.01 lei; Proiectul începe cu data semnării de către ambele părți adică 23.09.2020, are o durată de 19 luni.

Proiect cofinanțat din Fondul Fondul European de Dezvoltare Regională prin Pro-gramul Operational Competitivitate 2014-2020.

AIRVIEW SRL

Dr.ing. Șef lucrări Iovanovici Alexandru, Manager de proiectComunicat de presă furnizat și asumat de Vector Media & Services

.

Cuvinte cheie:  AIRVIEW SRL  Proiectul ”Sistem mobil de monitorizare a aerului”  ”Orase inteligente”  Iovanovici Alexandru 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.