COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI ‘SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ -SMARTRADE’

27 octombrie 2020, 10.51 - Afaceri   IT&C   Energie  

Bucuresti - 27 octombrie 2020 -

Academia de Studii Economice din București a derulat începând cu data de 05.09.2016 proiectul cu titlul: SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ (SMARTRADE), în baza contractului nr. 62/05.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa 1, Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD. Proiectul a fost coordonat de dr. Osman Bulent TOR.

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.170.712,50 lei, din care 5.165.712,50 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă acordată.

Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea unui prototip informatic care să poată estima cu acuratețe producția/consumul de energie electrică pe termen scurt și mediu, în scopul de a stabili ofertele de tranzacționare eficientă pe piața de energie, pe bază de reguli de afaceri și modele de decizie.

Durata de implementare a proiectului a fost de 50 luni (05.09.2016 – 04.11.2020).

Rezultatele obținute în cadrul proiectului s-au concretizat în principal într-un prototip informatic dezvoltat modular care conține mai multe servicii și aplicații integrate care oferă suport decizional următoarelor categorii de utilizatori: producători, furnizori și consumatori de energie electrică, părți responsabile cu echilibrarea, operatori de rețea. De asemenea, rezultatele cercetărilor au fost diseminate în numeroase publicații științifice recunoscute internațional. Pentru mai multe informații, accesați web-site-ul proiectului: http://smartrade.ase.ro.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de contact: prof. Adela Bara, responsabil echipa implementare ASE București, email: bara.adela@ie.ase.roComunicat de presă furnizat și asumat de Academia de Studii Economice din București

.

Cuvinte cheie:  Academia de Studii Economice din București  Proiectul SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ  SMARTRADE  Ministerul Fondurilor Europene  Fondul European de Dezvoltare Regională 

Imagini

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI ‘SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ -SMARTRADE’
COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI ‘SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ -SMARTRADE’
COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI ‘SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ -SMARTRADE’
COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI ‘SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ -SMARTRADE’

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.