Anunț lansare proiect “Profesioniști în Business – BizPro”

17 septembrie 2020, 01.05 - Afaceri   Energie  

Bucuresti - 17 septembrie 2020 -

Electric Plus SRL anunţă începerea activităţilor proiectului Profesionisti in Business – BizPro, cod SMIS 133790, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.

Proiectul are ca obiectiv „Cresterea numarului de manageri si angajati in departamentele de resurse umane activi in domeniul Tehnologiei informatiilor si telecomunicatiilor care benefi-ciaza de programe de dezvoltare a abilitatilor si competentelor manageriale si specifice domeniu-lui resurselor umane, in vederea adaptarii activitatii profesionale la dinamica sectoarelor econo-mice cu potential competitiv”

Perioada de implementare a Proiectului este de 12 luni și este prevăzut a se derula în perioada 15.06.2020– 14.06.2021.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 459,755.89 lei, din care AM/OI acor-dă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 207,491.15 lei

Personal targetat

Grupul țintă al proiectului este format din 53 persoane angajate împărțite după cum ur-mează: 52 angajați care asigură managementul strategic al întreprinderii și care ocupă poziție de management si un angajat din departamentul de resurse umane;

Rezultate scontate:

Angajatii grupului tinta vor parcurge o succesiune de programe de formare profesionala continua si isi vor imbunatati competentele de management strategic astfel incat vor putea im-plementa metode si practici moderne in gestionarea activitatii, pentru a avea un un impact direct in dezvoltarea sectorului economic competitiv al industriei TIC.

Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Persoana de contact proiect:

Manager proiect,

Georgiana Plesu - Email: georgiana.plesu@electricplus.ro

Comunicat de presă furnizat și asumat de Electric Plus

.

Cuvinte cheie:  Profesioniști în Business – BizPro  Electric Plus SRL  Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.