ANUNȚ DE FINALIZARE A PROIECTULUI

30 decembrie 2019, 08.16 - Afaceri   Industrie   Evenimente  

Cluj-Napoca - 30 decembrie 2019 -

SC MAGIC SILVER DISTRIBUTION SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu nr. 66, județul Cluj, Romania, a derulat, începând cu data de 02.03.2018  și având ca termen de finalizare data de 31.12.2019, proiectul „ACHIZIȚIE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE LA SC MAGIC SILVER DISTRIBUTION SRL”, cod SMIS 108523, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 1346/02.03.2018.

Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 - „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 1,405,931.40 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 894,460.00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 760,291.00 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 134,169.00 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de a-și creste competitivitatea prin achiziția următoarelor utilaje și echipamente: Cuptor de topire prin turnare și basculare automată, cu modul generator (1buc); Cuptor de topire static (2buc); Cuptor de topire cu turnare și centrifugare (1buc); Instalație rafinare argint(1buc); Instalație rafinare aur – apă regală (1buc); Instalație rafinare aur – electroliză (1buc); Granulator (1buc); Epurator gaze (1buc); Spectometru portabil (1buc); Spectometru static (1buc); Titrator (1buc); Balanță (1buc); Set laborator cupelare (1 set); Presă hidraulică nr 1 – ambutisare (1buc); Presă hidraulică nr 2 – stampare (1buc); Matrițe lingouri și bare metal prețios (6buc); Schimbător de căldură (1buc). Astfel, prin implementarea prezentului proiect de investiții MAGIC SILVER DISTRIBUTION își propune să devină un concurent redutabil pe piața producătorilor de metale prețioase din România. Pentru aceasta, societatea își propune să achiziționeze utilaje și echipamente specifice CAEN 2441 - Producția metalelor prețioase, și să își adapteze procesele aferente din cadrul fuxului de producție. Investiția are un caracter inovativ atât datorită inovării de produs cât și inovării de proces. Obiectivul specific dorit a se atinge prin intermediul acestui proiect este creșterea competitivității și consolidarea poziției pe piață a SC MAGIC SILVER DISTRIBUTION SRL, prin achiziția de utilaje și echipamente noi și performante.

Rezultatele proiectului sunt: achiziționarea a 23 utilaje și echipamente, obținerea finanțării nerambursabile pentru proiect, crearea a 5 noi locuri de  muncă și menținerea numărului mediu de 7 locuri de muncă existente.

Impactul proiectului la nivelul Municipiului Cluj-Napoca, Județul Cluj, Regiunea Nord-Vest este: crearea a 5 noi locuri de muncă și menținerea celor existente.

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoană contact: POP GABRIEL FLORIN

Funcție: Administrator

Tel. 0728553771, e-mail: magicsilver@internet.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

.

Cuvinte cheie:  MAGIC SILVER DISTRIBUTION  Programul Operațional Regional 2014-2020  Axa prioritară 2  Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Imagini

ANUNȚ DE FINALIZARE A PROIECTULUI

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.