NNDKP și PCA Law fuzionează și creează o structură puternică de consultanță Legal & Tax în Transilvania

17 decembrie 2019, 12.30 - Afaceri   Avocatură  

Bucuresti - 17 decembrie 2019 -

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) anunță că începutul anului 2020 va marca momentul demarării unui proiect major de consolidare a ofertei de servicii legal & tax dedicată mediului de afaceri din Cluj-Napoca și din județele adiacente. După un proces de evaluare a necesităților de dezvoltare a pieței avocaturii din Transilvania și după o analiză a nevoilor clienților locali, casa de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) și casa de avocatură Păun Ciprian și Asociații (PCA Law Office) au decis să își unească forțele și să fuzioneze.

Începând cu 1 ianuarie 2020, PCA Law Office devine parte integrantă a biroului NNDKP Cluj-Napoca, clienții PCA vor fi asistați sub brand-ul NNDKP, iar avocații colaboratori ai PCA vor face parte din structurile ierarhice și profesionale din cadrul NNDKP.

Obiectivul principal al acestei fuziuni este crearea la nivel local a unei structuri de consultanță juridică și fiscală puternice și adecvate evoluției pieței de business în contextul perioadei „2020 +”. De asemenea, această fuziune are în vedere și consolidarea la nivel local a Centrului de Excelență în Litigii Fiscale creat de către NNDKP (NNDKP CELF) care oferă clienților asistență integrată încă de la primul control al autorităților fiscale și până la faza de litigiu.

Prin această fuziune, biroul NNDKP Cluj-Napoca va avea o capacitate sporită de a oferi clienților pachetul de servicii „Legal & Tax”, îmbinând calitatea și eficiența și având în același timp o viziune de ansamblu asupra acestora, nu doar din punct de vedere juridic, ci și din punct de vedere comercial.

„Decizia de extindere a prezenței NNDKP în Cluj a fost luată pe fondul dezvoltării continue a comunității locale de afaceri, în contextul în care orașul și-a creionat o strategie cu direcții de acțiune concrete– aș menționa, de exemplu, zona de start-up din sectorul tehnologiei în care companiile și autoritățile conlucrează pentru poziționarea orașului ca locul unde trebuie să fii, să investești, să crești. Ne dorim să fim o parte activă a acestui proiect, iar alăturarea echipei PCA ne face mai „bine echipați” pentru acest pas. Totodată, abordarea de business a PCA va amplifica în Cluj conceptul-umbrelă propus de NNDKP la nivel național – abordarea integrată a serviciilor juridice și fiscale propuse clienților noștri, sub marca „Legal & Tax”, a declarat Ion Nestor, Partener Senior și unul dintre coordonatorii NNDKP.

Noua echipă a NNDKP de la Cluj va număra 20 de avocați și personal administrativ și va fi coordonată de Ciprian Păun și Cristina Bidiga, ambii avocați cu peste 15 ani de activitate profesională.

„Considerăm că acest pas va reprezenta un plus pentru piața serviciilor de avocatură din Transilvania și deschide serviciile de înaltă calitate ale NNDKP către piața antreprenorială a investitorilor ardeleni. Acest proiect este un răspuns al pieței avocaturii de business la dezvoltarea extraordinară a mediului de afaceri din zona Transilvaniei în general și a Clujului în special. Îmi doresc ca noua echipă să se impună pe piața relevantă ca o structură profesionistă, deschisă la provocările economiei contemporane, iar clienții locali să beneficieze de rețeaua de arii de practică și de birouri regionale ale NNDKP pentru o dezvoltare rapidă la nivel național și internațional”, a adăugat Ciprian Păun, Șef Birou NNDKP Cluj-Napoca.

NNDKP Cluj va acoperi pe plan regional o gamă largă de servicii juridice și fiscale, inclusiv drept fiscal, fuziuni și achiziții, drept societar și comercial, drept imobiliar, dreptul muncii, dreptul de proprietate intelectuală, drept bancar și finanțări, precum și dreptul penal al afacerilor. Geografic, biroul va gestiona nevoile de asistență și reprezentare ale clienților din județele Cluj, Sălaj, Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Alba. Biroul de la Cluj va fi integrat în structura NNDKP CELF la nivel național.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre Ciprian Păun

Ciprian Păun este conferențiar universitar doctor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, avocat recomandat de Ambasada Germaniei și de Camera de Comerț și Industrie a Austriei și director al Revistei Române pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal editată de Editura Universul Juridic. Ciprian Păun este un practician recunoscut în domeniul dreptului fiscal, dreptului comercial, GDPR și a coordonat în ultimul an tranzacții M&A în domeniul medical, IT, real estate, industria materialelor de construcții.

Despre PCA Law

Încă de la înființare, din anul 2006, scopul PCA a fost de a forma o echipă solidă de avocați experimentați și motivați, care să răspundă cu succes și într-un mod flexibil nevoilor clienților. Astăzi, această echipă gestionează tranzacții comerciale importante, contracte complexe cu implicații în mediul de business românesc. În același timp, echipa asistă start-up-uri românești, companii locale consolidate sau investitori de capital importanți din România în operațiuni comerciale obișnuite, în proceduri fiscale complexe sau în contracte internaționale complexe cu risc ridicat.

Despre NNDKP

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen este promotor al avocaturii de afaceri în România de aproape 30 de ani, fiind recunoscută ca un pionier al pieței de profil locale. Cu birouri la Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara și Braşov, NNDKP oferă servicii de avocatură și consultanță fiscală complete companiilor active în diverse sectoare ale industriei. De-a lungul celor trei decenii de activitate, avocații NNDKP au oferit asistență juridică și reprezentare în tranzacții și proiecte reper pentru evoluția comunității de afaceri din România, inclusiv în domenii inovatoare, considerate încă de nișă și care au implicat atât companii internaționale, cât și antreprenori locali.

Firma reprezintă România în unele dintre cele mai importante asociaţii profesionale la nivel internaţional – Lex Mundi, World Services Group – şi este membru fondator al South East Europe Legal Group (SEE Legal). NNDKP este clasată în mod constant pe primele poziții în toate ariile de practică de către Chambers & Partners, Legal500 și IFLR1000.

NNDKP and PCA Law Merge and Set Up a Strong Legal & Tax Advisory Structure in Transylvania

Bucharest, 17 December 2019: Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) starts off 2020 with a major project that will consolidate the legal & tax services structure offered to the business community of Cluj-Napoca (Cluj County) and the neighboring counties. After evaluating the needs of the legal market in Transylvania region and the expectations of the local clients, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) and the law firm of Păun Ciprian and Associates (PCA Law Office) decided to join forces and merge.

As of January 1, 2020, PCA Law Office will become an integral part of the NNDKP Cluj-Napoca Office; the clients of PCA will receive legal assistance under the NNDKP brand and the PCA collaborating attorneys will be integrated in the hierarchical and professional structures of NNDKP.

The main objective of this merger is to create a strong local legal and tax advisory structure that responds to the evolution of the business market for the “2020 +” period. This merger also intends to consolidate at local level the Center for Excellency in Fiscal Disputes created by NNDKP (NNDKP CELF) that provides our clients with integrated legal assistance services from the stage of the first control carried out by the tax authorities up to the adjudication of the dispute.  

As a result of this merger, NNDKP’s Cluj-Napoca Office will have an increased capacity to provide clients with the “Legal & Tax” services package, combining quality and efficiency and complementing those with an integrated perspective that encompass both legal and commercial aspects.

“We took the decision to expand our presence in Cluj thanks to the continued development of the local business community and given the city’s long-term development strategy based on concrete  direction – for example,  the start-up sector in the field of technology where companies and authorities work in close cooperation to promote the city as the place where you want to be, where you want to invest, where you want to grow your business.  We intend to be an active part of this project, and the addition of the PCA team makes us better equipped to achieve this objective. In addition, PCA’s business approach in Cluj will contribute to the growth at national level of the umbrella-concept proposed by NNDKP – the integrated approach of legal and tax services offered to our clients, under the “Legal & Tax” brand", stated Ion Nestor, NNDKP Senior Partner and Co-Managing Partner of the firm.

The new NNDKP team in Cluj will comprise 20 lawyers and support staff and will be coordinated by Ciprian Păun and Cristina Bidiga, both lawyers with over 15 years of professional activity.

“We consider that this step will bring added value to the legal services market in Transylvania and ensure the access of local investors on the entrepreneurial market to the high-end legal services provided by NNDKP. This project was born as a response of the business law market to the extraordinary development of the business environment in Transylvania in general, and of Cluj in particular. I trust that the new team will become soon a prominent professional structure on the relevant market, opened to the challenges of the contemporary economy, and that the local clients will benefit from the entire NNDKP network of practice areas and regional offices, which will ensure their rapid development both at national and at international level”, added Ciprian Păun, Co-Head of the NNDKP Cluj-Napoca Office.

NNDKP Cluj will cover at regional level a large variety of legal and tax services, including fiscal law, mergers and acquisitions, corporate and commercial law, real estate law, labor law, intellectual property law, banking and finance law, as well as corporate criminal law.  The office will provide legal assistance and representation to clients located in the counties of Cluj, Sălaj, Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Alba. The Cluj office will be integrated in the structure of NNDKP CELF at national level.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

About Ciprian Păun

Ciprian Păun is an Associate Professor at the Babeș-Bolyai University in Cluj-Napoca; a lawyer recommended by the German Embassy and the Austrian Chamber of Commerce and Industry and the Director of the Romanian Personal Data Protection and Security Review edited by the Universul Juridic publishing house. Ciprian Păun is a reputed practitioner in the field of tax law, commercial law and GDPR and over the last year coordinated M&A transactions in the medical, IT, real estate, and construction materials industry areas. 

About PCA Law

Since its establishment in 2006, PCA’s objective was to set up a solid team of experienced and highly motivated lawyers that can respond in a successful and flexible manner to the clients’ needs. Today, this team is involved in important commercial transactions and complex contracts with a significant impact on the Romanian business environment. Furthermore, the team is assisting Romanian start-up companies, consolidated local companies or important capital investors in Romania in current commercial operations, complex fiscal procedures and high-risk complex international contracts.

About NNDKP:

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen is a promoter of business law in Romania, and is acknowledge, for almost 30 years, as a pioneer of the Romanian legal market. With offices in Bucharest, Cluj-Napoca, Timisoara and Brasov, NNDKP offers full-service and integrated legal and tax advice to companies from diverse industry sectors. For the past three decades, NNDKP lawyers have provided expertise in landmark deals and projects in Romania, contributing to the evolution of the Romanian business environment, including in innovative and niche economic sectors that involved both international corporations and local entrepreneurs.

In addition, NNDKP represents Romania in some of the most prestigious international professional alliances - Lex Mundi, World Services Group - and is a founding member of the South East Europe Legal Group (SEE Legal). The firm is constantly top-ranked in all practice areas by the reputed international guides Chambers & Partners, Legal500 and IFLR 1000.

.

Cuvinte cheie:  NNDKP  PCA Law  consultanță Legal & Tax  Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen  PCA Law Office  Ion Nestor  NNDKP CELF  Ciprian Păun 

Imagini

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.