PREMIERĂ: Primul test live 5G Digi Mobil în Ungaria

Bucuresti - 20 noiembrie 2019 -

DIGI Kft. a pus în funcțiune luni, 18 noiembrie 2019, prima stație de bază 5G live a operatorului, la sediul său din Budapesta.

”În ultima perioadă, am organizat și desfășurat mai multe teste de laborator pentru viitoarea noastră rețea 5G în Ungaria. Ieri, echipa de proiect a derulat cu succes primul test în regim de funcționare reală a stației de bază instalate în sediul central DIGI din Budapesta. Este un moment important în evoluția companiei noastre, ținând cont de faptul că intrarea noastră pe segmentul serviciilor de telefonie mobilă, prin rețea proprie, s-a produs în urmă cu aproape șase luni. Acest pas reprezintă o confirmare a angajamentului pe care ni l-am luat față de clienții noștri – să dezvoltăm o rețea modernă, cu cele mai noi tehnologii disponibile în comunicațiile mobile, valorificând expertiza dovedită a echipelor noastre în domeniul serviciilor fixe”, a declarat Dragoș Spătaru, Director General DIGI Kft. și Invitel.

Compania a investit în ultimii ani în dezvoltarea rețelei de fibră optică și a rețelei de telefonie mobilă, conform unei strategii care vizează adoptarea timpurie a celor mai avansate tehnologii din domeniul comunicațiilor electronice, inclusiv a standardelor 5G.

Prima stație de bază emite în spectrul propriu, deja deținut în banda 3.400 Mhz, utilizează 20 MHz de spectru și a fost implementată împreună cu partenerul Ericsson. Practic, din acest moment, orice client DIGI care deține un terminal compatibil 5G poate testa capabilitățile acestui serviciu, în proximitatea sediului central al companiei.

Pe parcursul următoarelor luni, operatorul va testa tehnologia pe diferite stații de bază din rețea, iar ulterior, în funcție de rezultatele testelor și de evoluția alocărilor de spectru, se vor stabili detaliile de implementare.

Ungaria este cea de-a doua piață unde DIGI a început dezvoltarea unei rețele proprii 5G. În iunie, operatorul a demarat roll-out-ul rețelei Digi Mobil 5G Smart în România și stații de emisie sunt deja funcționale live în capitala București și în cateva orașe din țară. Proiectul a fost demarat prin colaborarea cu trei furnizori de importanți – Ericsson, Nokia și Huawei - pentru implementarea tehnologiei 5G în rețeaua din România.

Operatorul a inclus în oferta sa comercială atât servicii de comunicații mobile prin rețeaua 5G, care pot fi accesate de orice abonat Digi Mobil din România fără costuri suplimentare, cât și două terminale compatibile – Xiaomi Mi Mix 3 5G și Huawei Mate 20x 5G (64 GB RAM și 128 GB RAM).

Digi Mobil în Ungaria

Lansate la finalul lunii mai 2019, serviciile de voce și date mobile în rețeaua DIGI din Ungaria înglobează cele mai recente dezvoltări din domeniul comunicațiilor mobile, utilizând standardul 4G pentru telefoanele de ultimă generație. În același timp, rețeaua utilizează și standardul 2G, pentru compatibilitatea cu telefoanele existente, pentru serviciul de voce. Încă de la lansarea serviciului pe piața învecinată, DIGI a introdus, în mod gratuit, două funcționalități 4G care aduc o calitate foarte bună pentru serviciul de voce, pe terminalele compatibile: VoLTE (voce peste 4G/LTE) și VoWiFi (voce peste WiFi). Serviciile sunt disponibile în localitățile în care acoperirea interioară este într-un stadiu avansat, iar harta de acoperire și lista localităților unde serviciile sunt disponibile spre vânzare pot fi consultate pe site-ul digi.hu.

Despre Grupul Digi Communications

Digi Communications N.V. este compania mamă a operatorului de comunicații electronice, RCS & RDS, liderul pieței de internet, pay-tv și servicii convergente, în România, cu operațiuni și în Ungaria, Spania și Italia. Înființată în urmă cu peste 26 de ani, compania deține aproape în integralitate cea mai modernă (state of the art) și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune, cu circa 7,8 milioane homes passed, în România și Ungaria.

Digi aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul comunicațiilor fixe, cât și al celor mobile și se află printre primii operatori din lume care au lansat servicii comerciale 5G.

În oferta de conținuturi trans-media a grupului Digi figurează televiziunile Digi 24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Digi 4K, Film Now, Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music Channel, posturile Digi FM, Pro FM, Dance FM, Chill FM și platformele de comunicare online reunite sub DigiOnline.

Despre DIGI Kft.

DIGI Kft. este filiala din Ungaria a companiei Digi Communications N.V., companie listată la Bursa de Valori București, cu operațiuni în Ungaria, România, Spania și Italia. DIGI Kft. este unul dintre principalii operatori din Ungaria, fiind lider pe segmentul serviciilor de televiziune prin cablu (30% cotă de piață) și deținătorul uneia dintre cele mai moderne rețele de fibră optică. Prezent pe această piață din 1998, DIGI a pus la dispoziția clienților cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul serviciilor fixe, cât și, începând de azi, al celor mobile. Acest avantaj competitiv s-a transformat, în timp, într-un beneficiu pentru cei peste 1 milion de clienți, care au dobândit astfel un acces mai rapid și mai puțin costisitor la servicii de cea mai bună calitate. 


PREMIERE: The first live 5G Digi Mobil test in Hungary

DIGI Kft., Hungarian branch of European telecommunications operator DIGI Communications N.V., tested live its first 5G base station at headquarters in Budapest, on Monday, November 18, 2019.


"Recently, we have organized and conducted several laboratory tests for our future 5G network in Hungary. Yesterday, the project team successfully carried out the first real operating test of the base station installed in the DIGI headquarters in Budapest.

It is an important moment for the company’s evolution, considering that our entry into the mobile services segment (through DIGI own network) occurred almost six months ago. This step is a confirmation of the commitment we have made to our customers - to develop a modern network, with the latest technologies available in mobile communications, leveraging the proven expertise of our teams in the field of fixed services", said Dragoș Spătaru, the General Manager of DIGI Kft. and Invitel.

The company has invested in the last few years in the development of the fiber optic network and the mobile telephony network, according to a strategy aimed at the early adoption of the most advanced technologies in the field of electronic communications, including 5G standards.

The first base station broadcasts on its own spectrum, already held in the 3,400 Mhz band, uses 20 MHz of spectrum and has been implemented with Ericsson partners. Basically, from this moment, any DIGI client using a 5G compatible mobile phone can test the capabilities of this service, in the proximity of the company's headquarters. During the next months, the operator will test the technology on different base-stations in the network, and later, depending on the test results and the evolution of spectrum allocations, the implementation details will be established.

Hungary is the second market where DIGI has started developing its own 5G network. In June, the operator started the roll-out of the Digi Mobil 5G Smart network in Romania and broadcasting stations are already operational live in the capital Bucharest and in some cities in the country. The project started in cooperation with three major suppliers - Ericsson, Nokia and Huawei - for the implementation of 5G technology in the Romanian network.

DIGI included in its commercial offer both mobile communications services through the 5G network, which can be accessed by any Digi Mobil subscriber in Romania without additional costs, as well as two compatible terminals - Xiaomi Mi Mix 3 5G and Huawei Mate 20x 5G (64 GB RAM and 128 GB RAM).

Digi Mobil in Hungary

Launched at the end of May 2019, voice and mobile data services on the Hungarian DIGI network encompass the latest developments in the field of mobile communications, using the 4G standard for the latest generation phones. At the same time, the network also uses the 2G standard, for compatibility with existing phones, for voice service.

Since launching the service in the neighboring market, DIGI has introduced, for free, two 4G features that bring very good quality for voice service, on compatible terminals: VoLTE (voice over 4G / LTE) and VoWiFi (voice over WiFi) .

The services are available in the localities where the internal coverage is at an advanced stage, and the coverage map and the list of localities where the services are available for sale can be consulted on the digi.hu website.

About the Digi Communications Group

Digi Communications N.V. is the parent company of the electronic communications operator, RCS & RDS, the leader of the internet, pay-tv and converged services market, in Romania, with operations also in Hungary, Spain and Italy.

Established over 26 years ago, the company owns almost the most modern state (of the art) and the largest fiber optic network in the region, with about 7.8 million homes passed, in Romania and Hungary. Digi brings to the market the most accessible electronic communications services, both in the field of fixed and mobile communications, and is among the first operators in the world to launch 5G commercial services.

The Digi group offers trans-media content including Digi24, DigiSport 1, 2, 3, 4, FilmNow, Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel and Hit Music Channel, Digi FM, ProFM, Dance FM, Chill FM and online communication platforms brought together under DigiOnline.

About DIGI Kft.

DIGI Kft. is the Hungarian subsidiary of Digi Communications N.V., a company listed on the Bucharest Stock Exchange, with operations in Hungary, Romania, Spain and Italy. DIGI Kft. is one of the main operators in Hungary, being a leader in the segment of cable television services (30% market share) and the owner of one of the most modern fiber optic networks.

Present on this market since 1998, DIGI has made available to customers the most accessible electronic communications services, both in the field of fixed services and, from today, mobile.

This competitive advantage has become, over time, a benefit for the over 1 million customers, who have thus gained faster and less expensive access to the highest quality services.


.

Cuvinte cheie:  test 5G  Digi Mobil  DIGI Kft  Dragoș Spătaru  Digi24  RCS RDS  Ericsson  Digi Mobil 5G Smart  Digi Communications  

Imagini

PREMIERĂ: Primul test live 5G Digi Mobil în Ungaria

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.