Lansare proiect: Start-up acces în economie socială

06 noiembrie 2019, 01.05 - Afaceri   Industrie   Evenimente  

Bucuresti - 06 noiembrie 2019 -

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a lansat, în parteneriat cu RD Global Project Consulting și AVISSO CONSULTING SERVICES SRL, proiectul START-UP AC-CES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ, POCU/449/4/16/128185. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 36 de luni – începând cu 28 august 2019, până la 27 august 2022 –, având o valoare totală de 13.869.916,60 lei, finanțarea nerambursabilă din Fondul Social European fiind în valoare de 11.681.643,93 lei. Obiectivul general al proiectului îl re-prezintă dezvoltarea unui pachet complex de măsuri ce facilitează creșterea accesului unui număr de 105 persoane din regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Centru, Sud-Est și Nord-Est la servicii de formare antreprenorială specifică, activități de sprijin și consiliere în do-meniul antreprenoriatului, în vederea asigurării premiselor înființării, consolidării și dez-voltării într-o manieră sustenabilă a 21 de întreprinderi sociale. Cele 21 de planuri de aface-ri vor fi selectate în baza unui concurs. Întreprinderile sociale astfel înființate, dezvoltate și monitorizate în cadrul proiectului vor contribui la dezvoltarea comunităților locale și servi-ciilor locale din regiunile de dezvoltare vizate și la implicarea unor persoane aparținând unor grupuri vulnerabile în activități cu caracter social și economic, facilitând accesul tutu-ror la resursele și serviciile comunității. Pe perioada proiectului, participanții vor beneficia de programe de formare profesională – „Antreprenor în economie socială” și „Specialist în ecomomie socială”, care le vor asigura premisele dezvoltării abilităților și însușirii cu-noștințelor necesare pentru a deveni antreprenori în economia socială. Conferința de lan-sare a proiectului a avut loc luni, 4 noiembrie, la sediul CECCAR din Buzău.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact: economie-sociala@ceccar.ro

.

Cuvinte cheie:  Start-up acces în economie socială  CECCAR  Fondul Social European  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Imagini

Lansare proiect: Start-up acces în economie socială

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.