“Reabilitarea și modernizarea Muzeului Național al Pompierilor “Foișorul de Foc” din București, Sector 2”

Bucuresti - 28 august 2019 -

În data de 13.08.2018 a fost semnat contractul de finanțare al proiectului „Reabilitarea și modernizarea Muzeului Național al Pompierilor “Foișorul de Foc” din București, Sector 2”, Cod SMIS 116047, care a fost depus de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Beneficiarii direcți sunt potențialii vizitatori ai muzeului (din Municipiul București și județul Ilfov), agenții economici din zona obiectivului (din domeniul alimentației publice, din domeniul comerțului sau a altor servicii care ar putea înregistra o creștere pe măsură ce zona devine un punct de atracție turistică), personalul muzeului (care își va putea desfășura activitățile în condiții de siguranță).

Un alt beneficiar important este comunitatea locală, care va fi avantajată ca urmare a implementării proiectului, prin reintroducerea obiectivului de patrimoniu în viața culturală a orașului, dar și în circuitele turistice regionale și naționale. O altă categorie de beneficiari ai proiectului va fi formată din operatorii turistici/culturali privați sau publici, care își pot îmbogăți pachetele turistice prin adăugarea obiectivului de patrimoniu în circuitele culturale. În mod indirect, pompierii reprezintă un alt grup țintă întrucât, prin vizitarea obiectivului "Foișorul de Foc", activitatea acestora devine și mai cunoscută publicului larg.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este "valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale prin reabilitarea, modernizarea si promovarea obiectivului de patrimoniu  - Muzeul Național al Pompierilor Foișorul de Foc".

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific nr.1: Consolidarea, restaurarea, reabilitarea și modernizarea Muzeului Național al Pompierilor Foișorul de Foc.

Obiectivul specific nr.2: Diversificarea sectorului economic al zonei, prin promovarea obiectivului de patrimoniu, contribuind la dezvoltarea turismului cultural.

Obiectivul specific nr.3: Refacerea instalațiilor interioare și montarea de echipamente noi.

Obiectivul specific nr.4: Realizarea unui sistem de iluminat arhitectural și ambiental pentru punerea în valoare a  elementelor de detaliu, ancadramentelor, capetelor de tiranți și a amenajării peisagistice.

Obiectivul specific nr.5: Digitizarea obiectivului de patrimoniu.

Valoarea totală a proiectului este de 21.313.845,70 lei.

Valoarea totală nerambursabilă este de 16.998.851,05  lei din care:

Durata de implementare: 55 luni

Data începerii și finalizării proiectului:

Începere proiect: 01.06.2017

Finalizare proiect: 15.12.2020

Date de contact: Telefon: 021.208.61.50; fax: 021.242.09.90, igsu@mai.gov.ro,

str. Banu Dumitrache, nr.46, sector 2, 023765, România – București

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programului Operațional Regional 2014 -2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

.

Cuvinte cheie:  Muzeul National al Pompierilor Foisorul de Foc  IGSU  Programul Operational Regional 2014-2020  turism cultural  

Imagini

“Reabilitarea și modernizarea Muzeului Național al Pompierilor “Foișorul de Foc” din București, Sector 2”
“Reabilitarea și modernizarea Muzeului Național al Pompierilor “Foișorul de Foc” din București, Sector 2”
“Reabilitarea și modernizarea Muzeului Național al Pompierilor “Foișorul de Foc” din București, Sector 2”
“Reabilitarea și modernizarea Muzeului Național al Pompierilor “Foișorul de Foc” din București, Sector 2”
“Reabilitarea și modernizarea Muzeului Național al Pompierilor “Foișorul de Foc” din București, Sector 2”

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.