Eco Sud S.A. - performanță națională în tratarea și sortarea deșeurilor

27 iunie 2019, 02.07 - Afaceri   Industrie   Mediu  

Bucuresti - 27 iunie 2019 -

Compania Eco Sud S.A. este lider de piață în tratarea, selectarea și eliminarea deșeurilor produse de populație în diverse zone din România, dispunând de infrastructuri de protecție a mediului, instalații, platforme de transfer, stații de sortare și compostare  de importanță  esențială pentru gestionarea deșeurilor, pentru reciclare și pentru un mediu curat de viață.

Astăzi am atins performața de a trata și selecționa zilnic o cantitate de peste 4 milioane de kg de deșeuri produse de populație, deținem o suprafață ecologică pentru managementul deșeurilor de peste 2.500.000 mp și gestionăm investiții publice și private în protecția mediului  și sănătății populației iar activitatea desfășurată de noi este de importanță ecologică majoră pentru populație, comunități și autorități locale, contribuind în mod decisiv la realizarea țintelor de mediu stabilite de Comunitatea Europeană pentru România.

Depozitele ecologice, stațiile de sortare, instalațiile de compostare și platformele de transfer deținute de compania Eco Sud în România rămân cea mai sigură soluție de tratare a deșeurilor generate de populație iar încrederea constantă a oamenilor în profesionalismul nostru manifestată de peste 20 de ani reprezintă o garanție a unui mediu de viață sănătos și a unui management benefic al deșeurilor, absolut necesare pentru orice persoană sau comunitate.

Cu un portofoliu de șase Centre de Management al Deșeurilor, compania Eco Sud gestionează un procent semnificativ din cantitatea de deșeuri produsă în România, lucru care o plasează în postura de lider național în acest domeniu. Extinderea activității Eco Sud SA în regiunea Moldova a înseamnat o creștere de 35% a cifrei de afaceri și o majorare a cotei de piață la 25%.

Eco Sud a preluat gestiunea deșeurilor în urma unor licitații organizate în conformitate cu normele europene de mediu, de primării, consilii județene, asociații de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare din București, Craiova, Giurgiu, Teleorman, Bacău și Neamț. Soluțiile Eco Sud au fost desemnate câștigătoare pentru excelența în servicii dar și pentru responsabilitatea față de mediul înconjurător, trăsături ce caracterizeaza activitatea companiei în cei 20 de ani de experiență.

Grupul Eco Sud a fost printre primele firme private din domeniu care a decis să aducă un aport substanțial la protejarea mediului înconjurător și a ales să implementeze conceptul de economie circulară – zero deșeuri. Astfel, valoarea produselor și a materialelor este menținută cât mai mult posibil, deșeurile sunt reduse la minim, iar resursele nu părăsesc fluxul economic. “Avem tehnologia, avem expertiza și, mai mult, avem determinarea pentru a gestiona eficient deșeurile astfel încât acestea să se transforme în resursă”, precizează directorul general al Eco Sud SA, Adrian Scarlat.

Grupul Eco Sud va implementa, în viitorul apropiat, o infrastructură modernă de selectare a deșeurilor cu ajutorul căreia gradul de recuperare a materiei prime pentru industria de reciclare va crește cu 25%. „Este o măsură care aduce soluții pe mai multe direcții: protecție a mediului, atingerea obiectivelor de țară, performanță economică si cresterea cifrei de afaceri a companiei”, a mai spus directorul general al Eco Sud SA, Adrian Scarlat.

Reutilizarea materiei prime din deșeuri aduce un aport considerabil industriei prelucrătoare a metalului, metalelor neferoase (aluminiu), plastic, hârtie/carton sau sticlă. De asemenea, tratarea deșeurilor biodegradabile înseamnă resurse pentru producerea de energie termică, energie electrică, combustibil lichid și gazos.

Acest tip de management al deșeurilor, corelat cu atitudinea pozitivă a autorităților locale față de măsurile de colectare selectivă înseamnă beneficii pentru mediu, sănătatea publică, inclusiv de natură financiară pentru autorități și populație deopotrivă.

Parc Industrial de Valorificare Integrală a Deșeurilor Municipale Solide provenite din București, localizat la Depozitul Ecologic Vidra

Compania Eco Sud a prezentat la Forumul Managementul Deșeurilor în Economia Circulară un proiect de importanță majoră la nivel național și care va atinge obiectivele propuse de economia circulară: Parc Industrial de Valorificare Integrală a Deșeurilor Municipale Solide provenite din București, localizat la Depozitul Ecologic Vidra, care are ca obiectiv general reintroducerea în circuitul economic, energetic și industrial al componentelor deșeurilor municipale solide prin procese de înalt nivel tehnologic și reducerea considerabilă a emisiilor de gaze cu efect de sera.

Motivată de potențialul valorificării deșeurilor, economia circulară devine un deziderat și pentru noi atât pe termen mediu și lung cât și pe termen scurt, motiv pentru care prioncipiile economiei circulare sunt incluse în obiectivele companiei Eco Sud și vor fi incluse și în obiectivul general al proiectului mai sus menționat.

ECO SUD SA – 20 de ani de experiență în gestiunea deșeurilor

Eco Sud SA este cel mai important furnizor de soluții integrate de mediu destinate reciclarii si gestionarii deșeurilor menajere solide urbane și a deșeurilor industriale asimilabile. Obiectivul companiei este acela de a crea parteneriate stabile cu autoritatile publice, cetatenii si comunitățile  în cadrul cărora își desfășoară activitatea, pentru o gestiune eficientă a serviciilor și pentru a promova o reducere progresivă a cantităților de deșeuri generate, de la colectare până la depozitarea finală. Prin acest proces Eco Sud SA recuperează resurse valoroase și necesare calității vieții.

Compania este licențiată Clasa I prin Ordin emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și este certificată pentru Sistemul de Management de Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională de către organismul de certificare TUV Rheinland InterCert Gmbh – Germania.

Eco Sud S.A.

Prin Director General

Adrian Scarlat

.

Cuvinte cheie:  Eco Sud S.A.  tratarea și sortarea deșeurilor  Adrian Scarlat  Depozitul Ecologic Vidra  TUV Rheinland InterCert Gmbh  

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.