“Creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale din cadrul liceului tehnologic Constantin Nicolăescu Plopșor”

25 aprilie 2019, 11.52 - Afaceri   Construcţii   Evenimente  

Bucuresti - 25 aprilie 2019 -

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice în clădirea publică a Școlii Gimnaziale Plenița din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Nicolăescu Plopșor", Plenița, prin derularea de lucrări de intervenție cu scopul termoizolării clădirii, modernizării instalației de preparare și distribuire a agentului termic și a apei calde menajere, inclusive utilizarea de surse regenerabile și alte lucrări conexe.

Obiectivul general susține Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Secțiunea B - Clădiri publice.

Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activități pentru creșterea eficienței energetice a clădirii publice, respectiv:

• Lucrări de reabilitare termică a anvelopei (fațada - partea opacă și vitrată, planșeu peste ultimul nivel și peste subsol);

• Înlocuirea corpurilor de încălzit, a instalației de distribuție a agentului termic pentru apa caldă de consum și încălzire;

• Instalarea unei centrale pe biomasă și montare a sistemelor de ventilare mecanică

• Reabilitarea instalației de iluminat și înlocuirea corpurilor de iluminat

• Modernizarea instalației electrice

• Lucrări conexe (reparare fațadă, acoperiș, trotuare de protecție, recompartimentări și finisaje, instalare facilități persoane cu dizabilități, lucrări aviz ISU, înlocuire tâmplărie, modernizare instalație electrică și de paratrăznet, înlocuirea instalației de distribuție apă rece și a consumatorului de apă rece, creare goluri de ventilare, montare uși cu eficiență la incendiu, etc.)

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific al proiectului constă în reducerea cu peste 70% a consumului anual de energie primară până la valori de sub 120 kWh/mp/an și a consumului de gaze cu efect de seră până la valori de sub 25 Kg/mp/an pentru clădirea izolată termic a Școlii Gimnaziale Plenița din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Nicolăescu Plopșor", Plenița.

Prin aplicarea pachetului de măsuri, varianta maximală din cadrul Raportului de audit energetic, se urmărește scăderea consumului de energie primară cu peste 70%, precum și diminuarea energiei termice pentru încălzirea spațiilor cu aproximativ 72%. Astfel, valorile înregistrate pentru consumul annual specific de energie primară și nivelul anual specific al emisiile echivalent CO2 se vor situa, în urma intervenției, sub valorile impuse prin ghid față de anul de referință 2015: 120 KWh/mp/an pentru energie primară și față de anul de referință 2018: 25 Kg/mp/an pentru emisii CO2.

Prin creșterea performanței energetice a clădirii publice, pe termen scurt și mediu, se degrevează autoritatea publică locală de cheltuielile cu combustibilul convențional utilizat, se reduc cheltuielile cu întreținerea imobilului, se asigură susținerea agenților economici din domeniul construcțiilor și se creează noi locuri de muncă pe perioada de derulare a intervenției. Prin producerea parțială a energiei utilizând resurse regenerabile se va diminua emisia de CO2.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă):

Valoarea totală: 3.056.368,12 lei

Valoarea totală nerambursabilă: 2.276.650,61 lei

Valoare cofinanțare eligibil Beneficiar: 46.462,26 lei

Valoarea neeligibilă: 733.255,25 lei

Data începerii și finalizării proiectului:

Începere proiect: 01.03.2017

Finalizare proiect: 29.02.2020

Codul SMIS: 115426

Numele beneficiarului: UAT COMUNA PLENIȚA

Detalii suplimentare puteți obține de la:

MATEI ION - Referent Specialitate Achiziții Publice și Urbanism

Comuna PLENIȚA

Telefon/Fax: 0251/368086,

email: plenita@cjdolj.ro


.

Cuvinte cheie:  Liceul tehnologic Constantin Nicolaescu Plopsor  Plenita  eficienta energetica 

Imagini

“Creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale din cadrul liceului tehnologic Constantin Nicolăescu Plopșor”
“Creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale din cadrul liceului tehnologic Constantin Nicolăescu Plopșor”
“Creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale din cadrul liceului tehnologic Constantin Nicolăescu Plopșor”
“Creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale din cadrul liceului tehnologic Constantin Nicolăescu Plopșor”

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.