"Îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență”

Ploiești - 14 martie 2019 -

Parteneriatul între Ministerul Sănătății, Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Prahova, Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Ialomița, Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Spitalul de Pediatrie Ploiești, Spitalul Orășenesc Sinaia, Spitalul Județean de Urgență Slobozia, Spitalul Municipal Urziceni, Spitalul ”Anghel Saligny” Fetești, Spitalul Orășenesc Țăndărei, derulează începând cu 17.12.2018 proiectul cu titlul, "Îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență”, COD SMIS 125496, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, în baza Contractului de Finanțare nr. 3624/17.12.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 și Agenția pentru Dezvoltarea Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență și dezvoltarea infrastructuriilor sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel European a infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe și a compartimentelor de primiri urgențe (inclusiv cu echipamente pentru terapie intensivă - ATI, precum și echipamente destinate secțiilor suport care deservesc UPU);

2. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare

prin creșterea stării de sănătate publică.

Proiectul se implementează în localitățile Ploiești, Câmpina și Sinaia din județul Prahova,

Slobozia, Țăndărei, Fetești și Urziceni din Județul Ialomița.

Valoarea totală a proiectului este de 14.492.631,11 lei, din care asistența financiară

nerambursabilă este de 14.202.760,92 lei

Data de începere a proiectului: 01/01/2014.

Data finalizării proiectului: 31/10/2019.

COD SMIS: 125496

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoane contact:

MARIUS CONSTANTIN NICOLAE - Director Executiv Direcția Proiecte Cu Finanțare Externă

Doina Hărșan - Manager proiect - Consiliul Județean Prahova


JUDEȚUL PRAHOVA

Tel: 0040-244-514.545, Fax: 0040-244-407.797

email: cons_jud@cjph.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programului Operațional Regional 2014 -2020

regio.adrmuntenia.ro | facebook.com/adrsudmuntenia | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

.

Cuvinte cheie:  Ministerul Sanatatii  Programul Operațional Regional 2014 - 2020  servicii medicale de urgenta 

Imagini

"Îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență”
"Îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență”
"Îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență”
"Îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență”
"Îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență”

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.