Ireal! Societatea ECOREC S.A., administratorul gropii de gunoi Glina, a funcționat și funcționează fără a avea activitățile autorizate de Registrul Comerțului și fără administrator legal

27 februarie 2019, 01.00 - Afaceri   Evenimente   Mediu  

Bucuresti - 27 februarie 2019 -

După scandalurile cu medici falși care profesau fără licență, am descoperit cu uimire că și societatea ECOREC S.A. a funcționat ilegal timp de 20 de ani fără a avea înregistrate la Registrul Comertului activitățile prestate la periculoasa groapă de gunoi Glina de la Popești-Leordeni.

De asemenea, o altă descoperire șocantă este aceea că societatea ECOREC S.A. de la groapa de gunoi Glina nu are administratori și reprezentanți legali din iulie 2018.

În aceste condiții, pentru toate ilegalitățile de la groapa de gunoi Glina, nu există un administrator sau un responsabil legal al ECOREC S.A. care poate reprezenta societatea față de autorități, față de terți și față de cetățenii afectați de poluare.

Mai mult, conform datelor de la Registru Comerțului, în perioada cuprinsă între  iulie  și până în prezent, societatea ECOREC S.A. nu a avut și nu are administrator și reprezentant legal, consecința fiind că toate actele încheiate cu autoritățile, organele de control, băncile, instituțiile, societățile comerciale sunt nule, fiind semnate de o persoană fără calitate.

Redăm mai jos notificarea specialiștilor noștri în domeniul juridic făcută către autoritățile și funcționarii publici din România care au avut în proiect reautorizarea periculoasei gropi de gunoi și aici ne referim la: dl. Ciprian Alin Stanciu, Director Executiv al APM Ilfov, dl. Viorel Toma Președinte ANPM, funcționarul public de la Ministerul Mediului care semnează documente periculoase ascunzându-și identitatea, dl Dănuț Crăciun,  Director Executiv al DSP Ilfov, dna Ing. Simona Crețu, Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații și dna Alina Posteiu, Ecolog de la APM ILFOV, Comisia de Analiză a Contestațiilor din cadrul Direcției Generale Controlul Poluării și Managementul Riscului din cadrul Ministerului Mediului.

1. În data de 12 februarie 2019, APM Ilfov a publicat pe site-ul propriu, la rubrica “Drafturi autorizaţii integrate”, Proiectul AIM privind operatorul ECOREC S.A. pentru Depozitul de deşeuri Glina.

2. Precedând din punct de vedere procedural AIM, Proiectul trebuie să cuprindă, printre altele, ca și AIM, “activitățile desfășurate” (art. 40 din Ordinul nr. 818/2003). Cu privire la nominalizarea “activitățile desfășurate” se folosesc cel putin 2 (două) clasificări: 1) clasificarea potrivit Codurilor IED; și 2) clasificarea potrivit Codurilor CAEN.

3. Proiectul AIM (denumit în continuare și “Proiectul contestat”) cuprinde “tabelul 1” prin care se desemnează codul IED aferent activităților de “depozite de deșeuri, așa cum sunt definite...”.

4. Totodată, în Proiectul contestat se menționează la pagina 2, in “tabelul 2”, activitățile conform CAEN: 3811, 3832, 4677 și 3821 (coloana din stânga a tabelului); 9002, 3710, 3720 si 5157 (coloana din dreapta).

5. Cu alte cuvinte, activitățile operatorilor de depozite deșeuri se circumscriu atât codurilor IED, cât și codurilor CAEN - reiese că operatorul ECOREC S.A. trebuie să desfășoare activități conform acelor coduri CAEN.

6. ECOREC S.A., fiind o persoană juridică supusă prevederilor Legii nr. 31/1990 și legislației conexe (e.g.: Legea nr. 26/1990, Legea nr. 359/2004, etc.), este obligată, prealabil oricăror cerințe speciale, să respecte legislația societară.

7. Astfel, potrivit art. 8 lit. c) din Legea nr. 31/1990, actul constitutiv al societăților trebuie să conțină obiectul de activitate (activități principale și secundare, dupa caz).

8. În sensul menționat anterior, se observă din informațiile obținute de la Registrul Comerțului ca pe lista activităților ECOREC nu se regăsesc Codurile CAEN 3710, 3720, 5157 si 9002, deși sunt prevăzute în Proiectul AIM - ECOREC nu are în obiectul de activitate codurile pentru care APM intenționează să emită AIM.

9. Nu mai puțin important, potrivit art. 4 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului, ECOREC avea obligația autorizării, conform acestei legi, pentru toate activitățile desfăsurate la Depozitul Glina: „Art. 4. Autorizarea funcţionării solicitanţilor se face cu îndeplinirea procedurii prevăzute de prezenta lege şi de actele normative speciale, armonizate cu prevederile prezentei legi. "

10. Pe acest aspect, din certificatul constatator emis de Registrul Comertului rezultă că: deși avea obligația să obțină autorizarea conform Legii nr. 359/2004 pentru activitățile corespunzătoare Codurilor CAEN 3811, 3821, 3832 și 4677 (activități desfășurate la depozitul Glina și la care se referă Proiectul AIM), ECOREC nu a procedat astfel - veți observa că ECOREC a declarat, în sensul autorizării conform Legii nr. 359/2004 la Depozitul Glina, doar codul 3821.

11. Textul citat este clar și în privinţa aplicabilității legii speciale (cum este legislaţia AIM) - legea specială se aplică prin armonizare cu Legea nr. 359/2004. Reiese, așadar, că autorizarea se face mai întâi conform Legii nr. 359/2004.

12. În aceste condiții, vă rugăm să constatați că ECOREC este în contravenție și față de dispozițiile Legii nr. 359/2004 - emiterea AIM în condițiile date este nelegală sau chiar ilegală (distincție ce poate fi făcută în funcție de conduita și participarea persoanelor cu atribuții în eliberarea AIM).

13. Tot cu relevanță pentru analiza prealabilă emiterii AIM, vă rugam să observați că Societatea ECOREC este lipsită în momentul de față de organe de conducere - mandatele celor 3 (trei) administratori ce formeaza Consiliul de administrație sunt expirate încă din 15 iulie 2018.

Avertizăm pe această cale toate autoritățile publice din România, instituții și agenți economici care au legătură cu ECOREC S.A., administratorul gropii de gunoi Glina, să nu se lase înșelate de diverși reprezentanți ai acestei societăți care își asumă rolul de reprezentanți legali fără ca acesta să existe în realitate.

Asociația A.E.D.E este o asociație apolitica, ce are ca scop implicarea în promovarea și apărarea intereselor cetăţenilor în vederea creşterii calității vieţii conform standardelor europene și al asigurării unui mediu de viață sănătos, promovarea proiectelor de interes local și regional, educaţie, sănătate, protecţia mediului, spații verzi și asigurarea treansparenței instituţiilor în fața cetăţeanului.

Asociaţia noastră activează la nivel național și are reprezentanţi în comunele Popeşti Leordeni, Glina și Berceni, unde este amplasată groapa de gunoi Glina. Reprezentanţii asociaţiei din comunele menţionate se asigură că în comunitatea lor sunt respectate drepturile și interesele cetăţenilor.

27 Februarie 2019 

Asociația Europenă pentru Dezvoltare Ecodurabilă A.E.D.E.

Vicepreședinte

Adrian MARDALE
.

Cuvinte cheie:  ECOREC  gunoi Glina  Ministerul Mediului  AEDE  Adrian MARDALE 

Imagini

Ireal! Societatea ECOREC S.A., administratorul gropii de gunoi Glina, a funcționat și funcționează fără a avea activitățile autorizate de Registrul Comerțului și fără administrator legal

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.