Lansarea proiectului “CONSTRUIRE ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI GIMNAZIALĂ ÎN ORAȘUL CHITILA”

21 noiembrie 2018, 10.20 - Construcţii   Evenimente  

Bucuresti - 21 noiembrie 2018 -

Orașul Chitila, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “CONSTRUIRE ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI GIMNAZIALĂ  ÎN  ORAȘUL CHITILA”, cod SMIS 120404, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 – Imbunătăţirea infrastructurii educationale, Prioritate de investiții 10.1- Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului obligatoriu. Contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar, este în valoare de 31.360.688,49 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 22.736.661,64 lei. Proiectul se implementează în orașul Chitila, județul Ilfov, pe o durată de 40 de luni, între 16.08.2017 și 30.11.2020.


Obiectivul general al proiectului constă în cresterea accesului și participării la educația de calitate a 648 elevi prin realizarea infrastructurii materiale și asigurarea bazei materiale de calitate pentru invățămantul primar și gimnazial (invațamant I-VIII, inclusiv clasa pregătitoare) in Orașul Chitila. Obiectivele specifice ale proiectului vizează:


1. Realizarea construcției infrastructurii educaționale Scoală primară și gimnazială in Orașul Chitila cu o capacitate de 648 persoane;


2. Dotarea cu echipamente și materiale didactice a infrastructurii educaționale nou construite pentru invațamantul primar și gimnazial in Orașul Chitila;


3.  Creșterea accesului și participării la educația de calitate a 68 de copii care fac parte din grupurile vulnerabile, aflați in risc de părăsire timpurie a școlii și excluziune socială, din Orașul Chitila, prin promovarea și implementarea unor programe educaționale suport de reducere a părăsirii timpurii a școlii și de prevenire a abandonului școlar, destinate elevilor și părinților acestora - program "Scoală dupa Scoală", invățămant "A doua sanșă". Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul „CONSTRUIRE ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI GIMNAZIALĂ  ÎN  ORAȘUL CHITILA”, persoana de contact este dna. Ioana Constantin – Manager de Proiect, tel. (021)436.37.09 int. 25, e-mail: ioana.constantin@primariachitila.ro

.

Cuvinte cheie:  CONSTRUIRE ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI GIMNAZIALĂ ÎN ORAȘUL CHITILA  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  Ioana Constantin  

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.