Lansarea proiectului “PARC VALEA MANGULUI”

Bucuresti - 24 octombrie 2018 -

Orașul Chitila, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “PARC VALEA MANGULUI”, cod SMIS 117712, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban si conservarea, protecția și valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2., Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării masurilor de reducere a zgomotului”.

Contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar, este în valoare de 11.836.907,99 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 11.600.051,47 lei.

Proiectul se implementează în orașul Chitila, județul Ilfov, pe o durată de 30 de luni, între 01.01.2018 și 30.06.2020.

Obiectivul general al proiectului constă în crearea și amenajarea Parcului Valea Mangului, din Orașul Chitila, județul Ilfov , prin reconversia unui teren degradat și neutilizat cu suprafata de 61.734 mp, în scopul creării și extinderii suprafețelor de spații verzi și a zonelor de recreere și agrement pentru comunitatea orașului.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

1. Amenajarea terenului degradat și neutilizat din Parcul Valea Mangului și crearea unor zone verzi de 55.577,1 mp, în scopul creșterii suprafeței de spațiu verde în localitate;

2. Crearea în cadrul Parcului Valea Mangului a unor zone de recreere și agrement pentru comunitate (spații de promenadă, piațetă, amfiteatru verde, loc de joacă pentru copii, zona specială amenajată pentru sport, skatepark, teren role/patinoar, zonă fitness etc);

Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul „PARC VALEA MANGULUI”, persoana de contact este dna. Elena Petre – Manager de Proiect, tel. (021)436.37.09 int. 25, e-mail:
elena.petre@primariachitila.ro.

Cuvinte cheie:  PARC VALEA MANGULUI  Chitila  Programul Operațional Regional 2014 - 2020  Ilfov 

Imagini

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.