Soluții pentru contractarea performanței energetice în România

09 octombrie 2018, 12.12 - Afaceri   Industrie   Energie  

Bucuresti - 09 octombrie 2018 -

TUD Financial Solutions este singurul partener național, parte din echipa formată din cei 14 parteneri europeni implicați în dezvoltarea și derularea la nivel european a proiectului guarantEE,ce urmareste dezvoltarea in Romania a unor modele de business și de finanțare viabile pentru proiectele de tip ESCO – modele ce garantează obținerea performanței energetice.

Programul GuarantEE facilitează implementarea contractului de performanță energetică la nivel național si este finanțat princel mai amplu program de cercetare și inovare al Uniunii Europene, Horizon 2020. Scopul proiectului este de a extinde utilizarea contractării performanței energetice în România (EPC), în special în sectorul public, pe fondul eforturilor susținute de combatere a efectelor încălzirii globale și implementarea la nivel local a angajamentelor asumate prin Acordul de la Paris.

„În contextul actual, chiar dacă Uniunea Europeană nu impune ținte cu titlu obligatoriu țărilor membre, țintele globale europene pentru anul 2030 sunt bine trasate. Astfel, contractarea Măsurilor de Performanță Energeticăeste serviciul prin care companii specializate (ESCO) implementeaza măsuri care conduc tocmai la creșterea eficienței energetice la nivelul clădirilor publice și private.  Investițiile sunt finanțate prin intermediul economiilor de energie înregistrate pe perioada contractuală, în general având o durată cuprinsă între 7 și 12 ani. Cel mai important aspect este că pe durata perioadei contractuale ESCO garanteazătocmai atingerea nivelului de economii și preia riscurile financiare și tehnologice“, punctează Cătălin Catargiu, director operațional TUD Financial Solutions.

Perspectivele trasate de Uniunea Europeană pentru anul 2030 vizează:

•    diminuarea emisiilor gazelor cu efect de seră cu 40% pe o durată de 40 ani, începând cu anul 1990 și până în anul 2030;

•    diminuarea cu 43% a emisiilor tranzacționate în ETS (Emission Trading System, sistemul de tranzacționare a emisiilor de gaze cu efect de seră în UE) pe o perioadă de 25 ani cu referință anul 2005 ca an inițial și 2030 ca an de referință final;

•    diminuarea cu 30% a emisiilor non ETS după anul 2005;

•    diminuarea cu 27% a consumului de energie primară, față de proiecția din cadrul scenariului de referință aferent modelului PRIMES 2007;

•    creșterea cu 27% a ponderii surselor regenerabile în consumul brut final de energie; diminuarea cu 80% a emisiilor totale de gaze cu efect de seră pe o durată de 60 ani, începând cu anul 1990 și până în anul 2050.

Măsurile de eficiență energetică implementate în scopul îndeplinirii acestor obiectiveleîși propun să fie aplicateîn primul rând prin eliminarea barierelor legislative. În acest sens, noua directivă a parlamentului european şi a consiliului de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor (Directiva (EU) 2018/844) încurajează aplicarea contractelor de performanțăenergetică pentru a facilita investițiile în măsurile de eficiență energetică.

TUD Financial Solutions vine în întâmpinarea companiilor cu o serie de soluții, care sunt prezentate pe website-ul proiectului guarantEE la
acest link.  De asemenea, aduce în sprijinul companiilor interesate un NEWSLETTER cu informații actualizate la ziprivind dezvoltarea si implementareaproiectului.

TUD furnizează o gamă completă de servicii financiare integrate și pune la dispoziția partenerilor săi instrumentele necesare pentru atingerea performanței financiare atât în administrația publică, precum și în companiile private.

Proiectul guarantEE face parte din programul European de dezvoltare și Cercetare Horizon2020, cu un buget de aproximativ 80 de miliarde euro și se întinde pe o perioada de șapte ani, până în anul 2020. Principalele obiective ale proiectului guarantEE constau în găsirea de modalității optime de implementare a măsurilor pentru scăderea consumului de energie ce trebuie să ducă la economii financiare garantate, pe baza Contractului de Performanță Energetică în funcție de legislația celor paisprezece țări participante..

Cuvinte cheie:  TUD Financial Solutions  guarantEE  Catalin Catargiu 

Imagini

Soluții pentru contractarea performanței energetice în România

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.