Reconstrucţia Ecologică – cea mai bună practică în Reţeaua Ariilor Protejate Dunărene DANUBEPARKS

25 februarie 2010, 10.13 - Mediu  

Bucureşti - 25 februarie 2010 - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) implementează, ca partener, proiectul DANUBEPARKS Danube River Network of Protected Areas – Development and Implementation of Transnational Strategies for the Conservation of the Natural Heritage at the Danube River, Reţeaua de Arii Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea de Strategii Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării.

Unul din scopurile înfiinţării acestei reţele este îmbunătăţirea conservării naturii în ariile protejate dunărene, precum şi schimbul de experienţă în managementul aplicat în aceste arii naturale. Astfel, în perioada 26-30 Ianuarie 2010, o delegaţie din cadrul ARBDD Tulcea a participat la Întâlnirea Grupului de Lucru pentru activităţile din Pachetele 3 şi 4 – Reconstrucţia ecologică şi Managementul Zonelor Inundabile ale Fluviului Dunărea, organizată de BROZ – Asociaţia Regională pentru Conservarea Naturii şi Dezvoltare Durabilă, în Bratislava, Slovacia. Ultima Întâlnire a Grupurilor de Lucru dintr-o serie de întâlniri ce au avut loc în această iarnă, începând cu Întâlnirea Grupului de Lucru Peşti, continuând cu Întâlnirea Grupului de Lucru Păsări şi a Grupului de Lucru Turism, a avut ca scop coordonarea activităţilor de Morfologie şi Reconstrucţie Ecologică a fluviului Dunărea şi a activităţilor de Management al Zonelor Inundabile şi al Reţelei de Habitate.

Grupul de lucru a fost format din participanţi din cinci ţări: patru ţări partenere în proiect (Austria, Slovacia, Ungaria şi România) şi o ţară (Germania) observator în proiect. În cadrul întâlnirii, fiecare partener a prezentat acţiunile din pachetul de lucru 3 realizate până la acel moment şi etapele următoare pe care le va organiza la nivel naţional. Acest prim schimb de experienţă a condus în mod logic la o activitate transnaţională, şi anume la elaborarea unui manual pentru proiectele de reconstrucţie ecologică pentru fluviul Dunărea, acţiune care va fi coordonată de ARBDD. S-au discutat activităţile transnaţionale care vor avea loc în cursul anului 2010, identificându-se elementele comune pentru desfăşurarea acţiunilor şi s-au stabilit responsabilităţile partenerilor. În continuare a fost discutată o altă acţiune transnaţională, respectiv Strategia Comună în ceea ce priveşte navigaţia pe fluviul Dunărea.

Întâlnirea a avut ca scop şi managementul zonelor inundabile şi al reţelei de habitate şi astfel, fiecare partener a prezentat acţiunile realizate până la acel moment şi etapele următoare pe care le va organiza la nivel naţional. Au fost discutate conceptele de conservare (parteneriatele bilaterale transfrontaliere): ARBDD şi Ucraina, Parcul Naţional Duna Drava, Ungaria şi Karapandza, Serbia, Parcul Naţional Duna Drava, Ungaria şi Ostravaci, Kopacki Rit, Croaţia şi BROZ, Slovacia şi Parcul Naţional Donau-Auen, Austria. Activitatea transnaţională din acest pachet de lucru este elaborarea liniilor directoare pentru o abordare durabilă a domeniului forestier în Ariile Protejate Dunărene. Primele idei asupra acestui subiect au fost prezentate de BROZ, conducând la o discuţie activă între toţi partenerii şi experţii prezenţi.

Deasemenea au fost organizate vizite în teren, în lunca inundabilă a Dunării de lângă Bratislava - Slovacia, prilej de a vedea şi discuta activităţi de management al apelor şi al pădurilor. Pentru observarea unor proiecte de reconstrucţie ecologică s-a vizitat lunca inundabilă a Dunării în zona Parcului Naţional Donau Auen - Austria.

Ca şi concluzie, această Întâlnire a Grupului de Lucru a reprezentat un succes prin schimbul de experienţă şi prin discuţiile pe marginea activităţilor transnaţionale în curs de derulare, conducând la o înţelegere reciprocă a ariilor protejate de-a lungul Dunării.

Relaţii suplimentare se găsesc pe pagina web a proiectului: www.danubeparks.org.

Guvernator,
Grigore BABOIANU

Grigore Baboianu, Manager de proiect, T: +40 240 518945, E: gbaboianu@ddbra.ro, www.ddbra.ro

Cornelia Benea, Responsabil pachete de lucru 3 şi 4 , T: +40 240 518924, E-mail: cbenea@ddbra.ro

http://www.danubeparks.org/

Cuvinte cheie:  Dunăre  proiect  mediu  ecologie  Danubeparks  arii protejate 

Imagini

Reconstrucţia Ecologică – cea mai bună practică în Reţeaua Ariilor Protejate Dunărene DANUBEPARKS
Reconstrucţia Ecologică – cea mai bună practică în Reţeaua Ariilor Protejate Dunărene DANUBEPARKS
Reconstrucţia Ecologică – cea mai bună practică în Reţeaua Ariilor Protejate Dunărene DANUBEPARKS

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.