Administrarea siturilor NATURA 2000 – obiectiv al proiectului DANUBEPARKS

22 februarie 2010, 10.39 - IT&C   Mediu  

Bucureşti - 22 februarie 2010 - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) implementează, ca partener, proiectul DANUBEPARKS Danube River Network of Protected Areas – Development and Implementation of Transnational Strategies for the Conservation of the Natural Heritage at the Danube River, Reţeaua de Arii Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea de Strategii Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării.

NATURA 2000 este o reţea ecologică europeană de arii naturale protejate pentru a cărei implementare este esenţială cooperarea transnaţională. Toţi partenerii proiectului DANUBEPARKS fiind administratori de situri NATURA 2000 s-a creat cadrul pentru prima abordare consecventă şi colaborare transnaţională atât la nivel de politici cât şi de implementare de activităţi concrete.

În cadrul proiectului este prevăzut un obiectiv care are drept scop evidenţierea experienţelor privind managementul Natura 2000 pentru fiecare arie protejată participantă la proiect, care se va finaliza cu un Manual de bune practici, pentru managementul reţelei Natura 2000, al ariilor naturale participante la proiect şi în general pentru toate ariile naturale aflate de-a lungul Dunării. În acest sens sunt programate să se efectueze deplasări în fiecare arie protejată din cadrul proiectului DANUBEPARKS prilej de a face vizite în teren, de a purta discuţii cu managerii ariilor protejate şi de a completa chestionarul, întocmit de către ARBDD, privind experienţa în administrarea siturilor Natura 2000. Până în prezent au fost făcute 2 expediţii, una în Bulgaria şi cealaltă în Ungaria şi Croaţia.

În vederea participării active şi a transferului de informaţii şi experienţă în luna ianuarie 2010, o delegaţie din cadrul A.R.B.D.D. Tulcea a efectuat o deplasare în Parcul Naţional Duna – Drava din Ungaria şi Parcul Kopacki Rit din Croaţia.

Grupul de lucru Natura 2000 s-a reunit în localitatea Kolked din Ungaria la care au participat reprezentanţi ai ariilor naturale protejate şi experţi din Germania, Austria, Ungaria, Serbia, Croaţia, Bulgaria şi România.

Discuţiile purtate pe chestionar (care va sta la baza întocmirii raportului final) au împărtăşit experienţe ale implementării Natura 2000 şi au stabilit o coerenţă transnaţională a măsurilor de protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor pentru care s-au desemnat siturile Natura 2000 vizate de acest proiect.

Expediţiile în teren, din Parcul Naţional Duna Drava - Ungaria şi Parcul Natural Kopacki-Rit – Croaţia, au avut drept scop o înţelegere reciprocă a ariilor protejate de-a lungul Dunării, având în vedere că toate găzduiesc ecosisteme comune şi urmăresc aceleaşi scopuri de conservare a patrimoniului natural al Dunării.

Informaţii suplimentare privind proiectul DANUBEPARKS

Proiectul DANUBEPARKS- Reţeaua de Arii Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea de Strategii Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării se implementează în perioada 1.03.2009 – 29.02.2012.

Acest proiect va iniţia o platformă pentru a dobândi o nouă calitate a cooperării practice continue a Ariilor Protejate de-a lungul Dunării. Se vor dezvolta şi implementa strategii comune pentru refacerea fluviului şi conservarea speciilor.

Relaţii suplimentare se găsesc pe pagina web a proiectului: www.danubeparks.org
Guvernator,
Grigore BABOIANU

Grigore Baboianu, Manager de proiect, T: +40 240 518945, E: gbaboianu@ddbra.ro, www.ddbra.ro

Ion Munteanu, Responsabil pachet de lucru 6- Monitoring şi Natura 2000, T: +40 240 518924,
E: munteanusan@yahoo.com


http://www.danubeparks.org/

Cuvinte cheie:  proiect Danubeparks  situri Natura 2000 

Imagini

Administrarea siturilor NATURA 2000 – obiectiv al proiectului DANUBEPARKS
Administrarea siturilor NATURA 2000 – obiectiv al proiectului DANUBEPARKS
Administrarea siturilor NATURA 2000 – obiectiv al proiectului DANUBEPARKS

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.