Inechitatea salarizării chimiștilor, biochimiștilor biologilor din sistemul sanitar are șanse reale de a fi rezolvată în Parlament

26 februarie 2018, 10.24 - Sănătate   Ştiinţă / Cercetare  

Bucuresti - 26 februarie 2018 -

Corpul profesional OBBCSSR și Ministerul Sănătății au depus la Parlament amendamente pentru corectarea inechității salarizării chimiștilor, biochimiștilor și biologilor din sistemul sanitar din România comparativ cu salarizarea colegilor din laborator medici și asistenți medicali.

Unit, întregul corp profesional OBBCSSR a reacționat față de inechitatea evidentă a salarizării membrilor OBBCSSR chimiști, biochimiști și biologi care lucrează în toate tipurile de laboratoare din sistemul sanitar din România.

Foarte mulți membri ai corpului profesional OBBCSSR nemulțumiți de legea salarizării unice au depus la Ministerul Sănătății și Guvern individual sau în grup, numeroase memorii, direct sau prin intermediul sindicatului la care plătesc o cotizație.

Corpul profesional OBBCSSR a depus la Parlament în data de 21.02.2018 pentru a fi dezbătute de către deputați două amendamente de completare a PL-x nr.41/2018:

•    un amendament de creștere cu 100% la 01.03.2018 a salariului membrilor OBBCSSR prin introducerea în legea nr.153/2017 la art .38 a unei noi litere h);

•    un amendament de creștere a coeficienților de salarizare a membrilor OBBCSSR la 01.03.2018 prin modificarea Anexei II, cap.I, pct.2, lit.b) a legii nr.153/2017 pentru toate tipurile de laboratoare -laboratoare de analize medicale, de anatomie patologică, de medicina legală,  compartimentele UPU – SMURD, UPU, CPU, unități de asistență medico – socială.

Aceleași amendamente pentru salarizarea corespunzătoare a chimiștilor, biochimiștilor și biologilor din sistemul sanitar comparativ cu colegii din laborator medici și asistenți medicali au fost depuse la Parlament de corpul profesional OBBCSSR și în aprilie  2017.

Parlamentul are acum posibilitatea de a corecta inechitatea salarizării chimiștilor, biochimiștilor și biologilor din sistemul sanitar din România comparativ cu salarizarea colegilor din laborator medici și asistenți medicali prin adoptarea celor două amendamente depuse de corpul profesional OBBCSSR și de către Ministerul Sănătății de completare a PL-x nr.41/2018.

Opinia publică este favorabilă rezolvării inechității salarizării membrilor OBBCSSR, chimiști, biochimiști și biologi din sistemul sanitar deoarece toți cetățenii beneficiază de rezultatele analizelor medicale emise sub responsabilitatea parafei membrilor OBBCSSR.

Membrii Parlamentului vor dezbate amendamentele și vor vota.

Așteptăm votul Parlamentului pentru corectarea inechității salarizării chimiștilor, biochimiștilor și biologilor din sistemul sanitar din România comparativ cu salarizarea colegilor din laborator medici și asistenți medicali.

Președintele Comisiei de Imagine, Relații Interne și Externe a OBBCSSR

Membru al Biroului Executiv Național

Dr. chimist medical specialist Georgeta SORESCU


.

Cuvinte cheie:  OBBCSSR  Ministerul Sănătății  

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.